Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” : Program
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
PROGRAM STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu/Blok tematyczny Wymiar godzin

PODSTAWY PRAWNE FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I Wykład Inauguracyjny 1
II Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych 4
III Podstawy techniki legislacyjnej 4
IV Prawo budżetowe samorządu terytorialnego 8
V Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego w teorii i praktyce 6
VI Rachunkowości budżetowa. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 14
VII Prawo zamówień publicznych a gospodarka finansowa JST 4
VIII Wybrane problemy pomocy publicznej 4
IX Nadzór nad finansami JST. Kontrola zarządcza i audyt 4
X Dyscyplina finansów publicznych w praktyce 4
XI Prawne ograniczenia zadłużania się oraz postepowanie naprawcze w JST 6
XII Mienie komunalne i dochody z jego tytułu 3

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ
XIII Kierowanie ludźmi w zespole 8
XIV Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu 4

BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JST W PRAKTYCE
XV Przygotowanie, uchwalanie i realizacja budżetu w praktyce 8
XVI Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w praktyce 4
XVII Budżet zadaniowy 4
XVIII Finansowanie i racjonalizacja wydatków bieżących – usługi publiczne 3
XIX Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego - aspekt finansowy i rozwojowy 6

FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
XX Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządowych 8
XXI Ocena efektywności i finansowanie projektu inwestycyjnego w praktyce - warsztaty 12
XXII Przygotowanie wniosku aplikacyjnego - warsztaty 4
XXIII Rozliczanie projektów unijnych. Archiwizacji dokumentacji przetargowej i księgowej 3

ZARZĄDZANIE FINANSAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
XXIV Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego 6
XXV Analiza wskaźnikowa gospodarki budżetowej JST 4
XXVI Wieloletnie planowanie i prognozowanie budżetu - warsztaty 10
XXVII Wieloletni Plan Inwestycyjny - warsztaty 8
XXVIII Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem działalności JST 4
XXIX Analiza finansowa przedsiębiorstwa komunalnego 4
XXX Równowaga budżetowa. Zarządzanie długiem. Analiza ryzyka 6

WYBRANE BIEŻĄCE PROBLEMY FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH
XXXI Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego 4
XXXII Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami i instytucjami finansowymi 4
XXXIII Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania w działalności samorządu terytorialnego 4
XXXIV Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji samorządu terytorialnego 4

SEMINARIUM DYPLOMOWE
XXXV Seminarium dyplomowe 4

RAZEM 188

Zajęcia w soboty 08.00–17.00 i niedziele 8:00–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Całkowity koszt: 4990 zł (możliwe raty).