Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” : Program
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
 • PODSTAWY PRAWNE FINANSÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  1. Wykład Inauguracyjny
  2. Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych
  3. Podstawy techniki legislacyjnej
  4. Prawo budżetowe samorządu terytorialnego
  5. Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego w teorii i praktyce
  6. Rachunkowości budżetowa. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
  7. Prawo zamówień publicznych a gospodarka finansowa JST
  8. Wybrane problemy pomocy publicznej
  9. Nadzór nad finansami JST. Kontrola zarządcza i audyt
  10. Dyscyplina finansów publicznych w praktyce
  11. Prawne ograniczenia zadłużania się oraz postepowanie naprawcze w JST
  12. Mienie komunalne i dochody z jego tytułu
 • ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ
  1. Kierowanie ludźmi w zespole
  2. Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu
  3. Przygotowanie uchwalanie i realizacja budżetu w praktyce
  4. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w praktyce
  5. Budżet zadaniowy
  6. Finansowanie i racjonalizacja wydatków bieżących – usługi publiczne
  7. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego - aspekt finansowy i rozwojowy
 • FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
  1. Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządowych
  2. Ocena efektywności i finansowanie projektu inwestycyjnego w praktyce – warsztaty
  3. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego – warsztaty
  4. Rozliczanie projektów unijnych. Archiwizacji dokumentacji przetargowej i księgowej
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
  1. Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego
  2. Analiza wskaźnikowa gospodarki budżetowej JST
  3. Wieloletnie planowanie i prognozowanie budżetu – warsztaty
  4. Wieloletni Plan Inwestycyjny – warsztaty
  5. Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem działalności JST
  6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa komunalnego
  7. Równowaga budżetowa. Zarządzanie długiem. Analiza ryzyka
 • WYBRANE BIEŻĄCE PROBLEMY FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH
  1. Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego
  2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami i instytucjami finansowymi
  3. Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania w działalności samorządu terytorialnego
  4. Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji samorządu terytorialnego
 • SEMINARIUM DYPLOMOWE
  1. Seminarium dyplomowe

RAZEM 188 godzin

Zajęcia w soboty 08.00–17.00 i niedziele 8:00–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Całkowity koszt: 4990 zł (możliwe raty).