Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” : Program
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
PROGRAM STUDIÓW ED. 4

Lp. Nazwa przedmiotu/Blok tematyczny Wymiar godzin
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
I Wykład inauguracyjny 1
II Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów publicznych 4
III Podstawy techniki legislacyjnej 4
IV Prawo budżetowe samorządu terytorialnego 8
V Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego w teorii i praktyce 6
VI Rachunkowość budżetowa. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa 14
VII Prawo zamówień publicznych a gospodarka finansowa JST
4
VIII Wybrane problemy pomocy publicznej. 4
IX Nadzór nad finansami JST. Kontrola zarządcza i audyt. 4
X Dyscyplina finansów publicznych w praktyce 4
​XI ​Prawne ograniczenia zadłużenia się oraz postępowanie naprawcze w JST
​6
​XII ​Mienie komunalne i dochody z jego tytułu ​3
ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ
XIII Kierowanie ludźmi w zespole 8
XIV Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu 4
BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA JST W PRAKTYCE
XV Przygotowanie, uchwalanie i realizacja budżetu w praktyce 8
XVI Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w praktyce
4
XVII Budżet zadaniowy
4
XVIII Finansowanie i racjonalizacja wydatków bieżących - usługi publiczne
4
XIX Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego - aspekt finansowy i rozwojowy 6
FINANSOWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH
XX Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finasowania inwestycji samorządowych 6
XXI Ocena efektywności i finansowanie projektu inwestycyjnego w praktyce - warsztaty 12
XXII Przygotowanie wniosku aplikacyjnego - warsztaty 4
​XXIII ​Rozliczanie projektów unijnych. Archiwizacja dokumentacji przetargowej i księgowej 4​
ZARZĄDZANIE FINANSAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
XXIV Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego 6
XXV Analiza wskaźnikowa gospodarki budżetowej JST 4
XXVI Wieloletnie planowanie i prognozowanie budżetu - warsztaty
10
XXVII Wieloletni Plan Inwestycyjny - warsztaty
10
XXVIII Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem działalności JST 3
XXIX Analiza finasowa przedsiębiorstwa komunalnego 3
XXX Równowaga budżetowa. Zarządzanie długiem. Analiza ryzyka 5
WYBRANE BIEŻĄCE PROBLEMY FINANSÓW PUBLICZNYCH
XXXI Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego
4
​XXXII ​Wspólpraca jednostek samorządu terytorialnego zbankami i instytucjami finansowymi 4​
​XXXIII ​Wykorzystanie alternatywnych źródeł fonansowania w działalności samorządu terytorialnego 4​
XXXIV Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji samorządu terytorialnego 4
SEMINARIUM DYPLOMOWE
XXXV Seminarium dyplomowe 5

RAZEM 188

Zajęcia w soboty 08.00–17.00 i niedziele 8:00–17:00, raz lub dwa razy w miesiącu.

Całkowity koszt: 4990 zł (możliwe raty)