Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” : Program
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 

 

Bloki  i tematy zajęć

Liczba godzin

Wykładowca

 

Wykład inauguracyjny

1

 Zaproszony gość

I

Podstawy prawne finansów samorządu terytorialnego

73

 

1.

Finanse samorządu terytorialnego w systemie finansów  publicznych

6

dr Wojciech Misiąg

2.

Podstawy techniki legislacyjnej

5

dr Dariusz Korpetta

3.

  Prawo budżetowe samorządu terytorialnego

8

dr hab. Michał Bitner

4.

Stanowienie i stosowanie lokalnego prawa podatkowego w teorii i praktyce

8

dr hab. Paweł Felis

3.

Rachunkowości budżetowa. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

16

dr hab. Ewa Hellich

6.

Prawo zamówień publicznych a gospodarka finansowa JST

4

Dr Cieślak  Rafał

7.

Wybrane problemy pomocy publicznej

4

Dr Michał Bitner

8.

Nadzór nad finansami JST. Kontrola zarządcza i audyt

4

Dr Arkadiusz Babczuk

7.

Dyscyplina finansów publicznych w praktyce

6

Dr Arkadiusz Babczuk

8.

Prawne ograniczenia zadłużania się oraz postępowanie naprawcze w JST

6

dr Michał Bitner

9.

Mienie komunalne i dochody z jego tytułu.

6

Dr Arkadiusz Babczuk

II

Organizacja pracy zespołowej

12

 

1

Kierowanie ludźmi w zespole

8

dr Eleonora Ludwiczyńska Kuczmera

2.

Zarządzanie czasem (time management) kierownika zespołu

4

Dr Eleonora Ludwiczyńska Kuczmera

IV

Budżet i wieloletnia prognoza finansowa JST w praktyce

26

 

1

Przygotowanie uchwalanie i realizacja budżetu w praktyce.

8

Dr Elzbieta Malinowska Misiąg

2.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego w praktyce

4

dr hab. Beata Filipiak

3

Budżet zadaniowy

4

dr Wojciech Misiąg

4

Finansowanie i racjonalizacja wydatków bieżących – usługi publiczne

4

dr hab. Andrzej Gałązka

5

Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego - aspekt finansowy i rozwojowy

6

dr hab. Marek Dylewski

V

Finansowanie projektów unijnych

28

 

1.

Fundusze Unii Europejskiej jako źródło finansowania inwestycji samorządowych

8

Prof. dr hab. Jacek Szlachta

2.

Ocena efektywności i finansowanie projektu inwestycyjnego w praktyce - warsztaty

12

Dr Jacek Sierak

3.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego - warsztaty

4

Kingi Paciorek

4.

Rozliczanie projektów unijnych. Archiwizacji dokumentacji przetargowej i księgowej

4

 mgr Daria Kubiak

VI

Zarządzanie finansami jednostki samorządu terytorialnego

46

 

1.

Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego

8

Prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

2.

Analiza wskaźnikowa gospodarki budżetowej JST

4

dr Elżbieta Malinowska-Misiag

3.

Wieloletnie planowanie i prognozowanie budżetu - warsztaty

10

Dr Jacek Sierak

4.

Wieloletni Plan Inwestycyjny - warsztaty

6

Dr Jacek Sierak

5.

Ubezpieczenie jako metoda zarządzania ryzykiem działalności JST

4

Dr Marcin Kawiński

6.

Analiza finansowa przedsiębiorstwa komunalnego

6

dr hab. Zbigniew Grzymała

7. 

Równowaga budżetowa. Zarządzanie długiem. Analiza ryzyka

8

dr Mirosław Budzicki

VII

Wybrane bieżące problemy finansów samorządowych

18

 

1.

Podatek VAT w działalności samorządu terytorialnego

4

dr Zdzisław Modzelwski

2.

Gospodarka odpadami komunalnymi a finanse JST

2

dr Marek Goleń

3.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z bankami i instytucjami finansowymi

4

Zaproszony przedstawiciel instytucji finansowej wspólpracującej z JST

4.

Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania w działalności samorządu terytorialnego

4

dr hab. Agnieszka Alińska

5.

Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania inwestycji samorządu terytorialnego

4

Dr Michał Bitner

IX

 Seminarium dyplomowe

4

 

dr Jacek Sierak

IX

RAZEM

208