Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego” : Korzyści
Podyplomowe Studia „Akademia Finansów Samorządu Terytorialnego”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Pierwsza grupą adresatów są skarbnicy, pracownicy samorządowi zatrudnieni w biurach, wydziałach i referatach finansowych urzędów gmin, powiatów i województw.
Studium kierowane jest także do przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, podejmujących bieżące, operacyjne i strategiczne decyzje zarządcze w gospodarowaniu finansami samorządowymi. Adresatami są również osoby należące do kadry kierowniczej przedsiębiorstw (zakładów) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
Trzecia grupa to reprezentanci administracji rządowej, instytucji i firm współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego, pracowników sektora bankowego zaangażowanych w obsługę jednostek samorządu terytorialnego, a także innych osób chcących zdobyć wiedze i kwalifikacje w zakresie problematyki finansów samorządowych.
 

 Korzyści dla studenta

 
​Studia dają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy w zakresie finansów samorządu terytorialnego. Atutem Akademii jest nie tylko przekazywana wiedza, ale także umiejętności praktyczne wykorzystywane następnie w pracy zawodowej. W procesie kształcenia zwracamy uwagę na: uwarunkowania prawne realizacji gospodarki budżetowej, zastosowanie nowoczesnych instrumentów ekonomii i finansów, przygotowanie i finansowanie projektów inwestycyjnych, zarządzanie finansami, a także ogólne uwarunkowania prowadzenia gospodarki budżetowej.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​Studia przygotowują do sprawnego funkcjonowania w administracji podsektora samorządowego oraz administracji rządowej. Dają także wiele korzyści wyspecjalizowanym instytucjom finansowym i firmom prywatnym współpracującym z JST. Absolwent Akademii Finansów Samorządowych zna prawne , finansowe i społeczne następstwa podejmowania decyzji zarządczych w zakresie finansów samorządowych. Na bazie zdobytej wiedzy, umiejętności i uzyskanych kompetencji społecznych jest przygotowany do racjonalnego podejmowania decyzji.