Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia „Akademia Analityka z SAS, R & Python” : Korzyści
Podyplomowe Studia „Akademia Analityka z SAS, R & Python”
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Perspektywy zawodowe

 
​PERSPEKTYWY ZAWODOWE – OGROMNE! Wynikają one zarówno z korzyści jakie odnosi uczestnik studiów jak i jego obecny lub przyszły pracodawca. Szkolimy analityków poszukiwanych na rynku pracy określanych mianem „Data Scientist” posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu: programowania, modelowania podstawowego i zaawansowanego w analityce biznesowej, pracy zespołowej i korzystania z nowoczesnych platform analitycznych SAS® Viya™ (the next-generation high-performance and visualization architecture), R, Python, SQL, Hadoop.
 

 Korzyści dla studenta

 
​W dzisiejszym świecie dane w coraz większym stopniu wspierają procesy biznesowe. We wszelkiego rodzaju branżach wzrasta potrzeba analizy coraz większych zbiorów danych (big data). Rośnie tym samym zapotrzebowanie na osoby
o wysokich umiejętnościach  analitycznych, które są w stanie czerpać z danych informacje mające istotne znaczenie dla biznesu. Absolwent studiów podyplomowych „Akademia Analityka z R, SAS & Python” posiada wiedzę
o zaawansowanych metodach analiz biznesowych
oraz umiejętność jej zastosowania do rozwiązywania problemów biznesowych i wydobywania wiedzy z danych (również tekstowych) szybko i w stosunkowo krótkim czasie.
Są to kompetencje otwierające możliwość pracy na stanowisku analityka w banku, firmie konsultingowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, produkcyjnej, handlowej, a także w instytucji nadzorczej oraz administracji publicznej. Podniesienie kwalifikacji daje możliwość promocji, awansu w firmie. Często nabyta wiedza jest pomocna w zmianie pracy, również w zmianie jej profilu. Studia są również pomocne dla kierowników działów analitycznych i innych osób nadzorujących pracę analityków
w firmach, zwłaszcza zajmujących się analizą małych i dużych zbiorów danych (SMAL & BIG DATA).
Studia  mogą także stanowić wsparcie dla pracowników naukowych, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i warsztat analityczny z zakresu programowania w SAS, R & PYTHON, zaawansowanych metod analityki biznesowej.
 

Wybrane spodziewane efekty kształcenia:
Wiedza
Student powinien posiadać:
  • wiedzę z zakresu programowania i obróbki danych do raportowania, wizualizacji i modelowania w SAS, R, Python; oraz więdzę na temat nowoczesnych platform analitycznych;
  • wiedzę teoretyczną wraz z praktycznymi umiejętnościami jej wykorzystania w zakresie podstawowych i zaawansowanych metod, modeli, technik analiz statystycznych, analiz „data mining”, „text mining”, „web mining”;
  • kompleksową wiedzę i umiejętności z kategorii tego, co określamy procesem zarządzania cyklem analitycznym, którego złożoność obejmuje następujące etapy: określenie zagadnienia, przygotowanie danych, eksplorację danych, przygotowanie modelu, walidację i przygotowanie dokumentacji modelu, zastosowanie modelu, a w końcu monitorowanie i ocenę jego jakości.
Umiejętności
Student powinien posiadać:
  • umiejętności sprawnego kodowania i programowania w SAS (4GL, SQL, Makroprogamowania) R, Python na użytek szeroko definiowanej analityki biznesowej;
  • umiejętności  sprawnego i efektywnego pozyskiwania wiedzy z danych w kategorii „data scientist” i szybkiego wykorzystywanie jej do decyzji biznesowych. Przeprowadzanie  szybkiego i skutecznego  procesu modelowania w erze Big Data opisywanej przez 9V (Variety, Veracity, Velocity, Volume, Validity, Variability, Volatility, Visualization, Value), którego zwieńczeniem są wysokiej jakości modele predykcyjne;
  • umiejętności profesjonalnego zaawansowanego modelowania dla biznesu, opartego na dobrych podstawach teoretycznych modelowania,  na najnowszych technologiach IT włączając optymalizację procesów przygotowania danych do analiz biznesowych; nowoczesne narzędzia modelowania zaprojektowane dla High Performance Analytics; nowoczesne wnioskowanie oparte na modelach predykcyjnych (analityka opisowa i modelowa);
  • umiejętności zarządzenie modelami w taki sposób, aby w okresie swojej użyteczności wykazywały się jak najwyższą wydajnością.
 
 

 Korzyści dla pracodawcy

 
​We współczesnym świecie istotnym czynnikiem sukcesu biznesowego jest umiejętność sprawnego programowania, przetwarzania,  analizy danych, pracy zespołowej  oraz przekształcania zawartej w nich informacji w wartość dla firmy. Dobrze wykształcony analityk kreuje duże przychody dla firmy. Absolwenci studiów podyplomowych „Akademia Analityka z SAS, R & PYTHON” posiadają odpowiednie kwalifikacje techniczne, biznesowe  i analityczne składające się na zestaw kompetencji, który sprawia, że są gotowi do podejmowania problemów biznesowych oraz ich kreatywnego i wydajnego rozwiązywania, a to  z kolei  przekłada się na wymierne efekty dla firmy.