Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania : Wykładowcy
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wykładowcy

 
Zajęcia prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, jak też wykładowców Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, a także praktyków z administracji publicznej, kancelarii radców prawnych, firm konsultingowych doradczych oraz organizacji pozarządowych.

 
Nasi wykładowcy:
 
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; członek Rady Naukowej Kolegium Gospodarki Światowej; specjalista w zakresie polityki rynku wewnętrznego UE, polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE; kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i zarządzania, Podyplomowych Studiów Ochrony Konsumentów oraz Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej; autor ponad 100 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego; uczestniczył w procesie stowarzyszenia oraz dostosowań systemu prawnego oraz gospodarki Polski do wymagań Układu Europejskiego, negocjacji akcesyjnych Polski do UE; obecnie bierze udział w procesie decyzyjnym w UE w obszarze konkurencyjności i wzrostu; wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiego Instytutu Spraw Europejskich; badacz i profesor wizytujący na Uniwersytecie w Glasgow oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie; więcej: www.adamambroziak.euProf. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1992 r. otrzymał tytuł profesora. Odbyła staże w: Instytucie Europejskim we Florencji, University of Minnesota, Ohio State University w Columbus. Wykładała w Uniwersytecie Kyoto. Kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w SGH od 1995 r. Od 2008 do 2012 r. prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005 r. członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. Przedstawiciel Rządu w grupie negocjacyjnej ds. środków pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT (1987-1991), ekspert Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi (1992). Prowadzi badania dotyczące m.in. następujących polityk UE i ich znaczenia dla Polski: rolnej, handlowej, spójności, walutowej; budżetu UE, rozwoju procesów integracyjnych w UE i na świecie, stosunków Polski z GATT/WTO. Autorka kilku książek oraz około 250 artykułów i rozdziałów w książkach.


​Prof. dr hab. Artur Nowak-Far – profesor zwyczajny nauk prawnych, doktor nauk ekonomicznych, dyrektor Instytutu Prawa SGH, 2007-2015 kierownik Katedry Prawa Europejskiego SGH, 2013-2015 podsekretarz stanu w MSZ odpowiedzialny za sprawy prawne i traktatowe, 2007-2013 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 2003-2005 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw europejskich, 2001-2003 doradca rządu Ukrainy w zakresie ulepszenia administracji, 1997-2001 członek rządowego Zespołu Zadaniowego do Spraw Harmonizacji Technicznej.


Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki – socjolog w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) w Warszawie, zastępca przewodniczącego Rady Naukowej IFiS PAN; specjalista w zakresie socjologii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej różnorodności kapitalizmu, w tym gospodarki rynkowej w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, problematyki bogactwa i zamożności, elit biznesu, gospodarczych grup interesu i lobbingu, dialogu społecznego i obywatelskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych, m.in. książek Kapitalizm po polsku. Pomiędzy modernizacją a peryferiami Unii Europejskiej (2013), Elita biznesu w Polsce (2002), współautor i redaktor pracy zbiorowej Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście (2011). W latach 2003-2005 ekspert sejmowej komisji ds. rozpatrzenia projektu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.


Dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Specjalizuje się w problematyce konkurencyjności międzynarodowej, ekonomii instytucjonalnej, etycznych aspektów życia gospodarczego, ekonomiki transportu. Współpracownik Centrum Myśli Jana Pawła II (członek Rady Naukowej) oraz Fundacji "Wileńszczyzna". Wykłady zagraniczne w Wilnie, Budapeszcie, Mediolanie i Helsinkach. Stypendia zagraniczne w ICER w Turynie oraz University of Minnesota. Aktywnie zaangażowany we współpracę międzynarodową SGH (zwłaszcza z Polakami na Wschodzie). Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Badań nad Konkurencyjnością. Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji, m.in. "Przewodnik po moralnym kapitalizmie", Centrum Myśli Jana Pawła II i NBP, Warszawa 2015.


Dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH – pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl , doradca i certyfikowany trener z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy publicznych oraz autor licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).


Dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH – profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzania kompetencjami pracowników oraz public relations. Jest on także kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach. Działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma 18 lat doświadczenia
w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się w badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów i kształtowania umiejętności przywódczych oraz budowaniu wizerunku organizacji, osób, produktów.
Mateusz_Gniazdowski.png Dr Mateusz Gniazdowski – wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich im.Marka Karpia. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i studiów doktorskich w Instytucie Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk. W latach2004–2010 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.Specjalizuje się w analizie polityki wewnętrznej i zagranicznej państw Europy Środkowej oraz problematyce współpracy regionalnej. Zajmuje się też zagadnieniami dyplomacji publicznej i kwestiami historycznymi w polityce zagranicznej. Przewodniczący Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego, członek Polsko-Słowackiej Komisji Nauk Humanistycznych, komitetu redakcyjnego „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego“, współkoordynator polskiej części sieci konsorcjum Think Visegrad.


Dr Marcin Sakowicz – pracownik Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, ekspert w dziedzinie zarządzania w sektorze publicznym, wykładowca, trener, pasjonat sprawnego funkcjonowania wszelakich organizacji: małych grup, organizacji pozarządowych, urzędów oraz państw; adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Szkoły Głównej Handlowej w latach 2006-2015, autor licznych publikacji dotyczących administracji publicznej, samorządów lokalnych, analizy polityki publicznej i e-governance, ekspert w projektach międzynarodowych, m.in. Support to Civil Service Development in Ukraine oraz krajowych, m.in. Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych.


Dr Małgorzata Urban-Theocharakis – doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Obecnie zatrudniona także na stanowisku prawnika w spółce kapitałowej, gdzie zajmuje się szeroko rozumianą  obsługą prawną (spr. podatkowe, administracyjne, sprawy z zakresu prawa pracy), w przeszłości pracownik administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych, artykułów w prasie codziennej oraz licznych komentarzy praktycznych dla Serwisu Lex dla banków, gdzie odpowiada także na pytania zadawane przez użytkowników serwisu. Wykładowca z bogatym doświadczeniem popartym praktyką oraz uprawnieniami dydaktycznymi. Obecnie prowadzi zajęcia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, na Podyplomowych Studiach Administracji i Zarządzania (SGH) także w ramach Podyplomowych Studiów Bankowości ( SGH). W przeszłości współpracowała też m.in. z uczelnią im. Łazarskiego oraz Politechniką Warszawską.Dr Izabela Fundowicz – radca prawny, naczelnik w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Posiada 16-letnie do​​świadczenie w zamówieniach publicznych.  Jako ekspert od lat prowadzi szkolenia i uczestniczy w roli prelegenta w  konferencjach adresowanych do różnych grup uczestników rynku zamówień publicznych. Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Autorka licznych artykułów oraz opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych. 


Stanisław Bienias – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów z zakresu ewaluacji projektów na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Brał udział w realizacji przeszło 100 badań ewaluacyjnych. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Główny ekspert w zakresie ewaluacji i monitorowania European Academy for Taxes, Economics&Law w Berlinie. Autor i współautor kilkunastu publikacji w obszarze ewaluacji. Od 2013 r. Stanisław Bienias współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju.