Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania : Dlaczego warto?
Podyplomowe Studia Administracji i Zarządzania
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dlaczego warto

 
Podyplomowe Studia „Administracji i zarządzania”  umożliwiają nabycie przez Słuchaczy praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu:
  • prawa i procedur administracyjnych, w tym dotyczących procesu decyzyjnego i legislacyjnego w Polsce oraz w Unii Europejskiej, prawa pracy oraz pomocy publicznej;
  • zasad oraz metod zarządzania w administracji, w tym projektami europejskimi oraz personelem, przywództwa oraz podstaw Public Relations;
  • monitorowania i ewaluacji podejmowanych działań.
W przypadku pracowników administracji publicznej studia przygotowują dodatkowo do sprawdzianu w ramach organizowanego corocznie postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika mianowanego. Zakres merytoryczny studiów obejmuje m.in. zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym wiedzę (określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej), w tym z zakresu:
  • prawa: źródła prawa, prawo konstytucyjne, instytucje polityczne, prawo administracyjne, sądownictwo (w tym administracyjne), dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych, służba cywilna, prawo międzynarodowe publiczne, prawo Unii Europejskiej,
  • administracji publicznej: funkcje i struktura organów władzy publicznej, instytucje polityczne, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej,
  • finansów publicznych: prawo finansów publicznych, budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego, procedury budżetowe, polityka budżetowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Europejskiej w systemie finansów publicznych, system podatkowy, dług publiczny, zamówienia publiczne,
  • polityki zagranicznej: uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej,
  • organizacji i zarządzania: zasady, metody, środki organizacji i zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, współdziałanie w zarządzaniu, dialog społeczny i negocjacje,
  • zagadnień społecznych i ekonomicznych.