Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji : Program
Podyplomowe studia "Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Program studiów

 
Program ZInno_aktualizacja 29ix20.jpg
1. Rozpoczecie. Warunki zarządzania przedsiębiorstwem w otoczeniu gospodarki 4.0.
 • Przedstawienie programu i poznanie sie uczestników,
 • Trendy napędzające innowacje, czynniki sukcesu w przedsięwzięciach innowacyjnych,
 • Typy i specyficzne uwarunkowania projektu innowacyjnego - warsztat.
2. Generowanie pomysłów i sposoby kreowania innowacyjnych rozwiązań – warsztat.
 • Techniki ideacji i narzędzia pracy kreatywnej bazującej na Design,
 • Technika zadań do wykonania,
 • Metody zorientowane na klienta (Lead user/ Customer Development),
 • Inne.
3. Przebieg przedsięwzięcia innowacyjnego i wyzwania wdrażania innowacji.
 • Metody zwinne we wdrażaniu innowacji (agile),
 • Lean startup,
 • Model faza-bramka Coopera,
 • Testowanie i prototypowanie,
 • Założenia i zastosowanie TRIZ.
4. Ocena opłacalności i wybór przedsięwzięć do realizacji.
 • Ocena opłacalności wykonalności projektów o charakterze innowacji,
 • Narzędzia wspierające wybór pomysłów do realizacji (wskaźniki oceny, macierze scoringowe),
 • Podstawy analizy finansowej i inne podejścia do wyceny.
5. Wyzwania finansowania projektów innowacyjnych.
 • Dotacje na innowacje / finansowanie z ulg,
 • Rynek kapitału podwyższonego ryzyka (VC),
 • Korporacyjne fundusze venture,
 • Aniołowie biznesu,
 • Nowe formy finansowania: Crowdfunding.
6. Kultura organizacyjna i ludzie we wdrażaniu innowacji.
 • Model kompetencji lidera innowacji,
 • Aspekty przywództwa w innowacjach,
 • Metody i narzędzia pracy w pracy zespołu,
 • Coachingowy styl zarządzania,
 • Mentoring i networking,
 • Kultura organizacyjna wspierająca innowacje.
7. Strategie innowacji.
 • Strategie i modele wdrażania innowacji,
 • Otwarte innowacje,
 • Programy i sekwencje projektów a innowacje platformowe (zwinne zarządzanie programami),
 • Portfele działań innowacyjnych w przedsiębiorstwach (równoważenie portfela i dostosowanie portfela),
 • Zarządzanie zmianą w innowacjach.
8. Transfer technologii  i komercjalizacja innowacji.
 • Podstawy transferu technologii,
 • Współpraca nauka biznes,
 • Tworzenie spółek odpryskowych (spin off),
 • Kooperacje w komercjalizacji,
 • Ekosystemy innowacji.
9. Marketing i sprzedaż  produktu innowacyjnego.
 • Strategie budowania rynku dla nowych produktów i usług (Growth hacking),
 • „Storyteling” i „pitching” w procesie urynkowienia,
 • Sprzedaż produktów i rozwiązań.
10. Strategie patentowe i ochrona własności intelektualnej.
 • Podstawy prawne ochrony IP,
 • Proces zgłaszania patentu,
 • Jak zabezpieczyć własność intelektualną?.
11. Prezentacje projektów końcowych/ sesje dzielenia się wiedzą oraz zakończenie studiów.

Program studiów obejmuje razem 160 godzin.