Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Podyplomowe studia Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji : Rekrutacja
Podyplomowe studia "Zarządzanie innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji"
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Wymagania rekrutacyjne

 
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych SGH (ISSP).
 
Po zalogowaniu do systemu ISSP i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony poniżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania
Katedra Zarządzania Projektami
ul. Madalińskiego 31/33 (DS "Grosik" parter)
02-554 Warszawa 

z dopiskiem: PS Zarządzanie Innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji (numer edycji) – rekrutacja.
 
lub dostarczyć osobiście do KATEDRY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub mailowym z sekretarzem studiów.

mgr Małgorzata Pojda
tel.: 604 451 049
e-mail: Małgorzata Pojda

Uiszczenie opłaty oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.
 
Wymagane dokumenty:
Uwaga!
Kandydaci na studia podyplomowe, którzy ukończyli studia za granicą, zobligowani są do posiadania zaświadczenie, stwierdzającego uznanie dyplomu do podjęcia studiów podyplomowych w SGH. Zaświadczenie można uzyskać w Dziale Organizacji Dydaktyki SGH, na podstawie złożonych dokumentów. Wszystkie informacje dotyczące uznania dyplomu znajdują się na stronie DOD.

Uwaga! 
W związku z Zarządzeniem Rektora nr 69 z dnia 31 lipca 2020 zajęcia w semestrze zimowym będą odbywać się w trybie online z wykorzystaniem platformy MS TEAMS
Semestr letni będzie realizowany w zależności od decyzji władz Uczelni w zakresie prowadzenia zajęć – w trybie stacjonarnym lub online.​
 

 czesne

 
​Opłata za całość studiów wynosi 7200 zł (możliwość wpłaty w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 4000 zł – wymagana w chwili składania dokumentów, druga rata w wysokości 3200 zł – płatna do 20.02.2021 r.). Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

Czesne obejmuje koszty studiowania włączając w to koszt – materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów. Opłata za wydanie świadectwa w języku angielskim to 40 zł.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy SGH w Warszawie.

Numer rachunku

Indywidualny dla każdego słuchacza numer konta bankowego generowany jest w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP) po zarejestrowaniu się na daną edycję Podyplomowych Studiów Zarządzanie Innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji.

 

 Warunki ukończenia

 
 Słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy cząstkowe obejmujące zagadnienia objęte blokami wymienionymi w programie. Warunkami otrzymania świadectwa ukończenia Podyplomowych Studiów Zarządzanie Innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji są:
  • prezentację projektów końcowych wypracowanych w trakcie studiów
  • obronę projektów przygotowanych w trakcie studiów
  • test jednokrotnego wyboru z całości materiału na zakończenie studiów
  • obecność na zajęciach
  • aktywność, zaangażowanie w trakcie zajęć i dzielenie się wiedzą.

Świadectwo ukończenia studiów potwierdza kwalifikacje i kompetencje w zakresie inicjowania, wdrażania oraz komercjalizacji innowacji. Certyfikat menedżera innowacji.