Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Studia podyplomowe : Studia podyplomowe na zamówienie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Studia podyplomowe na zamówienie

 
Dynamicznie zmieniająca się gospodarka oparta na innowacyjnych technologiach, nowoczesnych metodach zarządzania i nieustannej potrzebie podnoszenia kwalifikacji zachęca do inwestycji w wiedzę. Innowacyjny biznes oparty na wykształconej kadrze pozwala budować przewagę konkurencyjną. Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia w Polsce oferuje programy studiów podyplomowych, których program  przygotowywany jest w oparciu o konsultacje i identyfikację potrzeb pracowników firm, instytucji, korporacji i jednostek publicznych.
   
Ścisła współpraca SGH i działów Human Resources największych firm w Polsce przynosi wymierne korzyści w postaci praktycznych studiów zorientowanych na potrzeby pracowników. Indywidualne programy w pełni zaspokają potrzeby szkoleniowe podnosząc kwalifikacje pracowników. Profilowane programy studiów stanowią doskonałe uzupełnienie oferty kierunków studiów podyplomowych oferowanych przez SGH: kierunki studiów podyplomowych​.
 
Każdy program studiów na zamówienie poprzedzony jest analizą potrzeb w zakresie niezbędnej wiedzy i praktyki. Czas trwania, harmonogram zajęć oraz miejsce organizacji studiów zawsze są przedmiotem indywidualnych ustaleń. 
 
 
Porozmawiajmy o rozwoju pracowników
 
Centrum Współpracy z Biznesem
tel.: 22 564 9624

 
sp_snz_gotowe.png
 
sp_snz_dopasowane.png 
sp_snz.png 
sp_strzalka.png sp_strzalka.png sp_strzalka.png
Zamknięte programy studiów realizowane na zamówienie firm i instytucji w ramach aktualnej oferty studiów. Indywidualnie dopasowane programy studiów do potrzeb firm i instytucji w oparciu o bloki tematyczne oferowane w SGH. Programy studiów opracowywane na zamówienie firm i instytucji w oparciu o analizę potrzeb i celów.​
 

 Realizowane programy studiów na zamówienie

 
​  ​
 

 Studia reklamy

 

Studia podyplomowe reklamy

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie umiejętności organizacji oraz prowadzenia kampanii komunikacyjnych. Studia adresowane są do praktyków zatrudnionych w agencjach reklamowych, domach mediowych lub w firmach prowadzących własną działalność reklamową, oraz do osób planujących rozwój kariery w zakresie reklamy. W efekcie kształcenia słuchacz będzie umiał: planować i prowadzić kampanię komunikacyjną, tworzyć strategie reklamowe, tworzyć strategie komunikacyjne w nowych mediach (np. SoLoMo), projektować user experience na poziomie produktów, sporządzić budżet reklamowy, planować media reklamowe, interpretować wyniki badań, wskaźniki mediowe i mierniki mediów, określać i oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowych, współpracować z mediami, agencjami badawczymi, domami mediowymi i agencjami reklamowymi.

Studia realizowane we współpracy z firmą IPSOS

IPSOS jest częścią międzynarodowej grupy badawczej Ipsos, obecnej w 84 krajach świata. IPSOS wspiera klientów w odnoszeniu sukcesów pomagając im w rozwiązywaniu ich marketingowych problemów i w podejmowaniu właściwych decyzji w branżach: FMCG, telekomunikacja, media, reklama, paliwa, farmaceutyki,  motoryzacja, bankowość, finanse, instytucje publiczne. Firma specjalizuje się w badaniach marketingowych, reklamy, mediów, satysfakcji i lojalności konsumentów oraz badaniach opinii.

Zakres współpracy: patronat merytorycznym nad I edycją Podyplomowych Studiów Reklamy prowadzonych przez Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Więcej o programie: studia podyplomowe reklamy 


 

 

 Studia rachunkowości

 
Studia Podyplomowe Rachunkowości Zarządczej i Controllingu - XIV edycja 
 
Celem studiów było przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat teorii i praktyki rachunkowości zarządczej i controllingu, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 
 
Zakres tematyczny studiów obejmował zagadnienia dotyczące: 
  • rachunkowości zarządczej i finansowej,
  • zarządzania,
  • controllingu (wspierającego działania zarządu poprzez przygotowywanie w oparciu o dane z rachunkowości zarządczej, informacji istotnych dla podejmowania decyzji). 
Strudia realizowane na zamówienie: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
 
Zakres współpracy: Pracownicy PGL Lasy Państwowe, w szczególności zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych oraz Główni Księgowi jednostek PGL Lasy Państwowe byli słuchaczami studiów. Większość zajęć odbywała się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych w Jedlni Letnisko Czas trwania programu od-do: maj 2011 – październik 2011 .
 
 
 

 Przyjemność studiowania

 
0 złotych opłaty rekrutacyjnej. W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.
sp_dyplom.png
Ukończenie każdego programu studiów oferowanych przez SGH ​poświadczane jest świadectwem ukończenia wyd​awanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

 

10 miesięcy nauki
Studia w SGH trwają 10 miesięcy. Rekrutacj​a na studia odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i jesienią. Uwaga: ograniczona liczba miejsc na każdym kierunku studiów. O liczbie miejsc dostępnych na wybranych kierunkach informują opiekunowie programów.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nic nie stoi na przeszkodzie w nauce w SGH. Osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą bez barier studiować w SGH. Organizacja studiów pozwala na uwzględnienie ich potrzeb. Więcej informacji: niepełnosprawni w SGH.
Zajęcia w weekendy i dni powszednie
Harmonogram toku studiów został opracowany tak by każdy aktywny zawodowo student mógł pogodzić naukę z pracą. Zajęcia na studiach prowadzone są w weekendy oraz dni powszednie.
Wybrane programy studiów dofinansowane z EFS
Wybrane programy studiów oferowane są z dofinansowani​em Unii Europejskiej. Dofinansowane studia dostępne są ​w ramach EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego. O możliwym dofinansowaniu informują opiekunowie kierunków. Dowiedz się więcej o studiach dofinansowanych z EFS​.
Wygodna lokalizacja
Wygodna lokalizacja kampusu uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok SGH znajduje się stacja Metra oraz przystanki najpopularniejszych linii autobusowych i tramwajowych. Studenci spoza Warszawy mogą skorzystać z oferty hoteli znajdujących się w sąsiedztwie uczelni. Więcej informacji: lokalizacja SGH​.
Pokoje gościnne
​Dla słuchaczy studiów podyplomowych przygotowaliśmy również pokoje gościnne w uczelnianych akademikach - więcej informacji.
Spotkania informacyjne dla kandydatów
Drzwi otwarte dla każdego kandydata na studia! Zapraszamy na spotkania w SGH, podczas których opowiemy o programach studiów, harmonogramach, korzyściach i warunkach rekrutacji.​ Umów się na spotkanie​.
​​
 
 

 Pełna oferta studiów