Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Studia podyplomowe : Nowe kierunki - Studia Podyplomowe - SGH
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Nowe kierunki - studia podyplomowe sgh

 
​Studia podyplomowe stanowi a ważną część misji edukacyjnej SGH. Ich znaczenie zwiazane jest z tym, że dają one unikalną możliwość przekazania najnowszej wiedzy osobom, które mają już ugruntowaną pozycję zawodową, ale chcą jeszcze doskonalić swe umiejętności. Dlatgeo też każdego roku SGH nie tylko rozwija dotychczasowe kierunki ale i tworzy nowe będące odpowiedzią na nieustannie zmieniające się oczekiwania przyszłych słuchaczy.
 

 I edycja - REKRUTACJA TRWA!

 
 ACADEMY OF LEADERSHIP IN ENGLISH                                                                                                          

Postgraduate Study Academy of Leadership in English follows basic assumption: the more competent manager, the better performance of managed team and better results of organization. In order to implement the assumption, Institute of Human Capital as a part of Collegium of Business Administration lunches new program in English focused on developing managerial competences. 


 ANALITYKA I ROBOTYZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Robotyzacja procesów biznesowych nieodwołalnie wkracza do przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji. Powoduje to nie tylko zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT. Wymaga także dostosowania i rozwoju nowych kompetencji od zarządzających wszystkich szczebli oraz kadry odpowiedzialnej za realizację procesów biznesowych w obszarach:  finansów i rachunkowość, marketingu i relacji z klientami, logistyki i zakupów, HR i administracji. Program studiów odzwierciedla kolejne fazy automatyzacji procesów: od ustalenia ogólnej strategii transformacji, przez projekty automatyzacji,  na monitorowaniu prawidłowości i efektywności poszczególnych procesów kończąc. Tak kompleksowe podejście zapewnia transformację cyfrową dotychczasowych kompetencji uczestników studiów oraz otwiera pole do wykonywania nowych zawodów, takich jak analityk procesów biznesowych.   

 BEZPIECZEŃSTWO WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM MSP W DOBIE KRYZYSU I KONIUNKTURY   GOSPODARCZEJ
​Podyplomowe studia Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za współpracę z sektorem MSP – pracowników banków oraz innych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, dysponentów środkami pomocowymi, JST, urzędów, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej oraz dla innych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP. Słuchacze, poprzez pracę zespołową, wymianę doświadczeń rozwiązują kluczowe dla bezpieczeństwa współpracy z MSP problemy. Celem podyplomowych studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i zabezpieczenia ryzyk związanych z funkcjonowaniem MSP, w tym w szczególności w obszarze: finansów, podatków i rachunkowości.

 
 CIMA&SGH: NOWOCZESNE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI W ZARZĄDZANIU PODMIOTAMI   GOSPODARCZYMI
Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości zdobycia kompetencji niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania nowoczesnych systemów rachunkowości, finansów, analizy danych w zarządzaniu różnego rodzaju przedsiębiorstwami w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym będącym pod silnym wpływem rozwoju technologii cyfrowych.

Dodatkowo dzięki realizacji studiów podyplomowych studenci będą mieli możliwość realizacji pierwszego poziomu profesjonalnej kwalifikacji zawodowej CIMA uznawanej w ponad 180 krajach świata (tzw. poziomu Certificate in Business Accounting) umożliwiającego zdobycie tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA) - Kwalifikowany Globalny Księgowy Zarządczy.

Za opracowaniem kwalifikacji CIMA stoją dwa największe na świecie instytuty księgowe: AICPA – American Institute of Certified Public Accountants i CIMA. Oba instytuty pracują na to, aby specjalizacja z rachunkowości zarządczej stała się najbardziej poszukiwanym zawodem w świecie biznesu. Tym samym kwalifikacja CIMA to wiele więcej niż kurs zawodowy czy szkolenie z rachunkowości. 
Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie, z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie. CIMA konsultuje się z czołowymi firmami by upewnić się, że sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu CIMA stale aktualizuje sylabus. Najnowszy został przedstawiony w styczniu 2019 r.
 DIAGNOZOWANIE I OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

​Czujesz się wystarczająco pewnie w diagnozowaniu i ocenie sytuacji finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? Nowatorski i unikatowy program naszych studiów sprawi, że w ramach kształcenia uzyskasz wąsko wyspecjalizowaną, lecz kompletną, dogłębną i szczegółową wiedzę z tego zakresu, również, co niezwykle istotne, o wymiarze praktycznym. Pomogą w tym zaproszeni do współpracy wysoko wykwalifikowani przedstawiciele świata nauki i biznesu. EVENT MANAGEMENT

​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podjęła decyzję o uruchomieniu wspólnie z wieloletnimi i doświadczonymi ekspertami rynku eventowego w Polsce – Pawłem Lewickim oraz Piotrem Glenem, nowego kierunku biznesowego w formie studiów podyplomowych - Event Management. Kierunek odpowiada na potrzeby rynkowe, oparty jest na wiedzy teoretycznej i praktycznej, skierowany do osób zarówno piastujących stanowiska zarządzające jak i operacyjne, a także dla osób szukających drogi zawodowej - w biznesie korporacyjnym, sektorze MSP, jednostkach samorządowych oraz prowadzących lub planujących uruchomić własny biznes. Kierunek pozwala uzyskać unikatowy dyplom renomowanej uczelni w kluczowym obszarze biznesowym.
 ENTERPRISE 4.0

Stay on top of the latest trends and technologies that shape the business of tomorrow!
The ENTERPRISE 4.0. postgraduate studies aim at providing students with knowledge and skills related to technologies that shape the 21 century’s business. The 15-week journey will include wide array of topics related to implementation of the latest methodologies and technologies in different departments of transnational corporation.
 Acc_Logo_Black_Purple_RGB.png
 


 FINTECH - NOWE ZJAWISKA I TECHNOLOGIE NA RYNKU FINANSOWYM

„FinTech - nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym” jest kierunkiem skierowanym do praktyków, zajmujących się rynkami finansowymi. Wśród osób prowadzących również dominują praktycy, ich wizytówką jest różnorodne doświadczenie i znajomość rynku. Program studiów jest nastawiony na kwestie obejmuje ekonomiczne, prawne (regulacyjne), nadzorcze oraz technologiczne aspekty innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym.Logo_Cashless (3).jpg
fintech_poland_logo.png LEAN GREEN – TRANSFORMACJA LIDERÓW W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Program uczy koncentracji na długofalowym rozwoju organizacji w oparciu o najnowsze koncepcje zarządzania i budowie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje, nowe modele biznesowe, rozwój produktów i usług.  Odpowiada na oczekiwania akcjonariuszy, instytucji finansowych, wymogi prawne Unii Europejskiej. Oparty na unikatowym połączeniu zarządzania strategicznego z myśleniem projektowym, w duchu kaizen i lean oraz zrównoważonego rozwoju. Kształtuje kompetencje miękkie lidera przyszłości.
 MENTORING

Celem studiów jest wyposażenie naszych słuchaczy w profesjonalne umiejętności i wiedzę przydatną w większości, jeśli nie wszystkich, zawodach związanych z kontaktami z innymi ludźmi. Cel ten możemy skutecznie realizować dzięki sprawdzonej kadrze wykładowców oraz programowi studiów, który łączy w sobie umiejętności z solidną wiedzą akademicką, praktykę z teorią oraz szerokie spojrzenie na mentoring z pogłębioną analizą najważniejszych zagadnień. Naszym dążeniem jest zaprezentowanie uczestnikom wielu metod, technik i narzędzi stosowanych w mentoringu. Dostarczenie słuchaczom umiejętności prowadzania profesjonalnego procesu mentoringowego oraz wykorzystanie metod mentoringowych w różnych obszarach – w biznesie, pracy zespołowej, życiu osobistym – pozwalających na osiąganie pożądanych rezultatów.

Jeżeli jesteś osobą:
 • chętną do dzielenie sią swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami,
 • której leży na sercu rozwój innych ludzi,
 • która chce pomagać i rozwijać innych w sposób profesjonalny i odpowiedzialny,
 • która jest gotowa do ciągłego samorozwoju i kolejnych wyzwań,
 • która ma co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego,

TO TE STUDIA SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

 NEGOCJACJI I MEDIACJI W BIZNESIE I STOSUNKACH PRACY

Serdecznie zapraszamy Państwa na studia, których celem jest rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji i mediacji w przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymują wiedzę z zakresu regulacji konfliktów oraz nabywają umiejętności w stawianiu i rozwiązywaniu ważnych problemów związanych z pełnieniem mediatora i negocjatora w przedsiębiorstwie, m.in.:
 • kształtowania relacji w zespole,
 • prowadzenia negocjacji,
 • diagnozy kultury organizacyjnej,
 • pozyskiwania kapitałów,
 • przygotowania do rozmów poprzez analizę finansową, prawną oraz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
 • przygotowania do pełnienia roli mediatora w konfliktach w obszarze działalności biznesowej
 • przygotowanie do pełnienia roli mediatora w konfliktach w obszarze stosunków pracy (zbiorowych i indywidualnych)
 • przygotowanie do uczestnictwa w procedurach arbitrażowych
Dodatkowo słuchacze uczą się pracy zespołowej, prezentacji swoich stanowisk, metod rozwiązywania problemów

 PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI I FINANSÓW DLA PRAWNIKÓW

Podyplomowe Studia Bankowości i Finansów dla Prawników zostały stworzone z myślą o przedstawicielach zawodów prawniczych, w tym reprezentujących polski wymiar sprawiedliwości i organy ścigania.
Uczestnikami studiów mogą być osoby, które ukończyły studia prawnicze i chciałyby rozszerzyć, pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych.
Potrzeba ciągłego dokształcania się wynika m.in. z systematycznie wzrastającej liczby przepisów prawnych chociażby w obszarze bankowości, ich wysokiej zmienności oraz stopnia skomplikowania. Rośnie też w sposób ciągły liczba sporów między instytucjami finansowymi oraz ich klientami, których przedmiotem są przykładowo tzw. kredyty frankowe. Wyzwaniem są również liczne przypadki wykorzystywania sektora finansowego i instrumentów przez niego oferowanych do działalności przestępczej bądź w celu legalizacji środków pochodzących z takiej działalności. PRAWO I EKONOMIA DLA PRAWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

Studia przygotowują słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw.
Program studiów obejmuje trzy grupy zagadnień:
 1. Pozycja prawnika i działu prawnego w strukturze przedsiębiorstwa. Relacje z pozostałymi częściami przedsiębiorstwa i podmiotami zewnętrznymi
 2. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym elementy transgraniczne.
 3. Wprowadzenie do ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa
  Pierwszy akademicki program studiów w tym zakresie tym samym studia wypełnia lukę w krajowym systemie kształcenia prawników, nie dostosowanym do potrzeb biznesu.
Studia zostały stworzone z myślą o potrzebach dwóch podstawowych grup słuchaczy.
Prawnikom "kancelaryjnym", z określoną specjalizacją, umożliwią szybkie uzupełnienie kompetencje w zakresie związanym z kompleksową bieżącą obsługą przedsiębiorstwa, jak również szybkie zaznajomienie się ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw.
Prawnikom dopiero rozpoczynającym budowanie ścieżki zawodowej studia umożliwią od razu zorientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego jak i ewentualnego zorientowania się na ostateczny udział w zarządzie spółką.

 PROFESJONALNE KADRY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

​Zapraszamy na 1. edycję studiów. Rekrutacja jest obecnie prowadzona. Studia skierowane są do szeroko rozumianej kadry zakupowej. Zwiększenie efektywności w zamówieniach, w procesach zakupowych nie nastąpi bez czynnika ludzkiego, czyli bez profesjonalizacji kadr. Ważne jest zatem wyposażenie publicznych kadr zakupowych w wiedzę z zakresu strategii/polityki zakupowej, przygotowania projektu, zasad best value for money, analityki, statystyki, kosztów całkowitych, negocjacji w celu ulepszenia oferty, łańcucha dostaw, polityki informacyjnej rynku, zarządzania projektem, zarządzania zmianą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz ewaluacji i etyki.

Zajęcia w ramach studiów w roku akademickim 2022/2023 będą odbywały się w formie online (aplikacja TEAMS).

 PROFESJONALNY MENEDŻER NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ

​Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem niepublicznych szkół i przedszkoli? Szukasz studiów prowadzonych przez ekspertów – naukowców i praktyków z zakresu zarządzania oświatą niepubliczną?

Jeśli tak, to nasze studia są właśnie dla Ciebie. Uczestnicząc w zajęciach, poszerzysz swoje kompetencje menedżerskie, zdobędziesz nowe umiejętności w obszarze pracy z ludźmi, poznasz rozwiązania stosowane przez doświadczonych menedżerów placówek niepublicznych w Polsce.

Ucz się od najlepszych, w gronie podobnych do Ciebie innowatorów i pasjonatów edukacji.
 PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

​Zmiany są stałym elementem funkcjonowania organizacji, rynków i zespołów. Zadaniem lidera jest nie tylko je przewidzieć, ale także coraz częściej świadomie wywoływać. Rezultatem zmian powinno być osiągnięcie nie tylko wcześniej założonych celów, ale także dodatkowych korzyści wynikających z zaangażowania pracowników, klientów, współpracowników i wszystkich innych osób, które mogą wnieść dodatkową wartość do działań organizacji.
Dlatego głównym celem studiów jest przygotowanie liderów do zaprojektowania i wdrożenia korzystnych zmian przynoszących sukces zarówno organizacji, jak jej klientom, pracownikom współpracownikom i samym liderom.


 PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA DLA MENEDŻERÓW

Podyplomowe studia „Psychologia zarządzania dla menedżerów” stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby menedżerów oraz organizacji w zakresie znajomości zagadnień z psychologii zarządzania.
Wyzwania współczesnego środowiska pracy sprawiają, że znajomość zagadnień z psychologii staje się jednym z najważniejszych elementów profilu kompetencyjnego współczesnego menedżera, który podejmuje działania w zmiennym i złożonym otoczeniu, doświadcza znaczącego przeciążenia informacyjnego oraz presji wymagań. Wiedza z zakresu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka jest kluczowa dla sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim, współpracy, a także podejmowania decyzji w warunkach wysokiego ryzyka, niepewności i zmian.


RACHUNKOWOŚC I KONTROLA W SEKTORZE PUBLICZNYM

​Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym przygotowują słuchaczy do skutecznego i efektywnego działania w sektorze publicznym, wykorzystania w procesie zarządzania, informacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli i audytu. Stwarzają możliwość zdobycia kontaktów w branży, nie tylko wśród doskonałych wykładowców, ale również wśród słuchaczy.  Ukończenie tych studiów spełnia wymagania określone w ustawie o finansach publicznych, dotyczące kompetencji adekwatnych do zajmowania stanowiska głównego księgowego jsfp. 
 
Wiedza zdobyta przez słuchaczy w trakcie tych Studiów umożliwi prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie zarządzania jednostką, a także rachunkowości i sprawozdawczości, skuteczne przeprowadzanie kontroli i audytów w jednostkach sektora publicznego. Przekazana uczestnikom wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, audytu i kontroli odwołują się do najlepszych praktyk i doświadczeń z tego zakresu i stanowią rzetelną informację, niezbędną w procesie zarządzania. Świadectwo ukończenia studiów uzyskane przez pracownika stanowić będzie potwierdzenie zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie programu studiów.

 

 SZTUCZNA INTELIGENCJA DLA BIZNESU - AI FOR BUSINESS

​Sztuczna inteligencja (artificial intelligence - AI) staje się  technologią coraz powszechniej stosowaną w biznesie. Dla menedżerów z organizacji działających na rynku oraz decydentów w służbie publicznej wyzwaniem jest rozpoznanie zasadności i efektywności zastosowania AI, a także okoliczności, które przemawiają za powstrzymaniem się od wykorzystywania określonych rozwiązań AI. Studia Podyplomowe Sztuczna inteligencja dla biznesu – AI for Business stwarzają możliwość dla poszerzenia wiedzy o nowych rozwiązaniach technologicznych, cywilizacyjnych uwarunkowaniach stosowania AI, transformacji cyfrowej i kulturowej oraz dla nabycia najnowszej wiedzy z zakresu strategicznego zarządzania organizacjami oraz zarządzania zmianami. Efektem udziału w Studiach będzie rozszerzenie umiejętności w zakresie projektowania i realizacji przedsięwzięć transformacji cyfrowej, w tym związanych z zastosowaniem rozwiązań AI. Słuchacze pozyskają dodatkowe kompetencje społeczne w zakresie kreowania postaw przedsiębiorczych w zakresie rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i wdrażania innowacji technologicznych, w szczególności rozwiązań sztucznej inteligencji. Program przewiduje pogłębione studia o zachowaniu konsumentów, którzy coraz powszechniej – świadomie lub nieświadomie – korzystają z rozwiązań AI użytkując aplikacje zainstalowane na urządzeniach mobilnych.


 TECHNOLOGIE I PROCESY PRZYSZŁOŚCI

​Unikalny program studiów, pozwalający na poznanie najnowsze trendy w obszarze nowoczesnych technologii i procesów w firmie.
W programie między innymi zagadnienia:
 • Chmur obliczeniowych
 • Visual Analitics
 • Mobilności na rynku FinTech
 • Webmining
 • Blockchain, kryptowalut, systemów płatniczych bitcoina
 • Modeli, systemów, technik IT i BI w zarządzaniu i controllingu
Zajęcia prowadzone z wybitnymi ekspertami – praktykami w swojej dziedzinie. Zajęcia współprowadzone między innymi z przedstawicielami: IBM Polska, Microsoft Polska, Accenture, Philips Polska, FinAi, Ministerstwa Cyfryzacji. Wykorzystywane metody prowadzenia zajęć, pozwalają na natychmiastowe wprowadzenie pozyskanej wiedzy w swojej pracy, a co za tym idzie szybki wzrost wyników. TRANSFORMACJA CYFROWA

​Technologia kształtuje współczesną gospodarkę - decyduje o przewadze konkurencyjnej, sukcesie, a często o tym kto przetrwa na rynku. Postępująca cyfryzacja zmusza organizacje do zmian w każdym obszarze działalności. Na studiach inspirujemy, dyskutując o megatrendach, nowych modelach biznesowych i strategiach. Uczymy rozpoznawać potrzeby klientów i pracowników w cyfrowym świecie i zastanawiamy się jak je skutecznie zaspokajać. Pokazujemy możliwości wykorzystania najnowszych technologii do uspawniania działań operacyjnych. Udana transformacja cyfrowa to klucz do sukcesu organizacji w długim okresie!
 
Partnerem merytorycznym studiów jest członek Klubu Partnerów SGH:

Acc_Logo_Black_Purple_RGB.png 
 


ZARZĄDZANIE AKTYWAMI I PASYWAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH (ALM)

Zarządzanie aktywami i pasywami w instytucjach finansowych jest obecnie jednym z ważniejszych obszarów, warunkujących wypracowanie satysfakcjonujących wyników przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Wymaga posiadania specjalistycznej i szerokiej wiedzy z zakresu finansów, ryzyka i rachunkowości. Naszym Słuchaczom oferujemy nie tylko możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy teoretycznej, ale także nabycie umiejętności praktycznych. Jest to możliwe dzięki Wykładowcom z SGH, posiadającym doświadczenie nie tylko naukowo-dydaktyczne, ale i praktyczne oraz uznanym Ekspertom ds. ALM w instytucjach finansowych i firmach doradczych.ZARZĄDZANIE BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

Unikalny program studiów podyplomowych dopasowany do potrzeb kadry zarządzającej banków spółdzielczych. Bogaty program merytoryczny i doświadczeni wykładowcy. 

Zajęcia w formule on-line.

Partnerem merytorycznym studiów jest:

logo_kzbs_napis KZBS.jpg 
 

 
 
 ZARZĄDZANIE FRANCZYZĄ

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształtujące liderów franczyzy. Zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza na przedsiębiorcach konieczność ciągłego adaptowania się do zmian. By wygrywać w nieustającym wyścigu o względy klientów właściciele firm muszą stale poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwoju biznesu. Jednym z nich jest franczyza, na którą w ciągu ostatniej dekady zdecydowały się setki przedsiębiorstw. Franczyza to szansa na ekspansję rynkową przedsiębiorstwa i zwiększenie wartości firmy.

 ZARZĄDZANIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORCY

Unikatowa formuła opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu do sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.

 
 ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Celem studiów jest zaznajomienie osób pracujących w sektorze edukacji (w szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym) z podstawowymi oraz zaawansowanymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania jednostką oświatową. W programie studiów skoncentrowano się na kilku obszarach: zarządzaniu, ekonomii, psychologii oraz prawie. Studia są kierowane do osób pracujących w szkolnictwie podstawowym, średnim oraz wyższym. Nabyte umiejętności i kwalifikacje będą szczególnie użyteczne dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkolnictwie oraz pracujących na stanowiskach decyzyjnych.

 
 
 ZARZĄDZANIE ZIELONĄ ENERGETYKĄ

W obliczu Europejskiego Zielonego Ładu i celu neutralności klimatycznej europejskich gospodarek w 2050 roku należy maksymalnie ograniczyć emisję szkodliwych substancji przy wytwarzaniu energii, przede wszystkim przy spalaniu paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. Z tego powodu sektor elektroenergetyczny w Polsce będzie się musiał szybko rozwijać w kierunku rozproszonego i zdigitalizowanego systemu, opartego w znacznym stopniu o tzw. energię zieloną, czyli głównie energetykę wiatrową i słoneczną. Prosumenci energii i społeczności energetyczne odgrywają coraz większą rolę, zwiększa się rola energii odnawialnej w ciepłownictwie i w chłodnictwie, ale również w transporcie. Opłacalność zużycia energii w konkurencyjnym otoczeniu będzie, jak się wydaje, jednym z najistotniejszych czynników, który wpływa na konkurencyjność polskiego przemysłu, ale również na budżet jednostek samorządowych i na portfel konsumentów. Coraz więcej przedsiębiorstw i jednostek samorządowych zmierza ku zielonej transformacji energetycznej, dążąc do maksymalnego przejścia na zasilanie zieloną energią.
Samo zasilanie z energetyki wiatrowej i słonecznej jest jednak niewystarczające dla lokalnych rynków energii. Nawet przy najbardziej efektywnym „miksie” tych dwóch technologii trzeba zabezpieczyć stabilną dostawą energii elektrycznej. Potrzebne są działania, które zabezpieczą dostawy wszystkich form energii w momencie zapotrzebowania: energii elektrycznej, energii cieplnej i energii transportowej.

Można takie działania uporządkować w trzy grupy:
 1. oszczędzanie energii elektrycznej (ESCO), ale również zarządzanie popytem energii elektrycznej (demand-side response),
 2. magazynowanie energii elektrycznej (storage) oraz
 3. połączenie sektorów energii (sector coupling) w celu zużycia i ewentualnego magazynowania energii elektrycznej w postaci energii cieplnej (pompy ciepła) lub transportowej (elektromobilność).
Tylko kompleksowe wdrożenie wszystkich działań może odnieść pożądany efekt pewnej dostawy zeroemisyjnej energii. Przedsiębiorstwa i samorządy stoją przed dylematem kiedy i w jakiej kolejności wdrożyć kompleksowe działania. Ale również wytwórcy energii i dostawcy usług muszą się dostosować do szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego, ekonomicznego i regulacyjnego.

 


 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE W CYFROWEJ RZECZYWISTOŚCI

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga obecnie od kadry zarządzającej multidyscyplinarnego spojrzenia na problemy oraz umiejętności dostrzegania szans wynikających z trendów gospodarczych, ale też społecznych i środowiskowych, a ciągły rozwój technologiczny sprawia, że dla skutecznego zarządzania organizacją niezbędne jest efektywne wykorzystywanie technologii i cyfryzacja biznesu.
 


 

 II edycja

 
​​ FINANSE DLA MENEDŻERÓW
 
Gorąco polecam Państwu studia podyplomowe „Finanse dla menedżerów”. Jest to unikalny program mający na celu przybliżenie tematyki związanej z finansami osobom specjalizującym się w innych obszarach zarządzania. Dzięki specjalnie dobranemu zespołowi prowadzących, praktyków oraz akademików z doświadczeniem praktycznym jak również starannie przygotowanemu i szeroko konsultowanemu programowi, po ukończeniu studiów będziecie Państwo mogli swobodnie komunikować się z finansistami w zakresie takich pojęć, jak: rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie płynnością finansową, rodzaje finansowania, inwestowanie, czy zarządzanie ryzykiem.
 

PODATKI W KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE GOSPODARCZYM

Unikatowy program, który po raz pierwszy przedstawia problematykę podatkową tak przekrojowo i interdyscyplinarnie. Wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które chcą poszerzać wiedzę praktyczną o aktualne trendy i najistotniejsze problemy, które wzbudzają liczne kontrowersje. Program ma być platformą intelektualną dla środowisk praktyków, którzy oczekują wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień, ale również możliwości wymiany poglądów. Praktyczny wymiar studiów zapewnia grono ponad 50 wyjątkowych wykładowców i wyselekcjonowana problematyka.

Partnerami merytorycznymi studiów są członkowie Klubu Partnerów SGH:

DELOITTE.jpg          EY.jpg          KPMG.jpg

      
                                 PwC.jpg                TPA.jpg


 PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI

Zapraszam zarówno kobiety, jak i mężczyzn na studia, które pozwolą rozwinąć kompetencje przywódcze niezbędne w zarządzaniu zespołem w różnych organizacjach, w tym we własnej firmie. W programie koncentrujemy uwagę na wyzwaniach, które stoją przed liderami/liderkami w najbliższej przyszłości, z uwzględnieniem oczekiwań najmłodszych generacji wobec miejsca pracy.
Ewa Lisowska
 
 
Współczesne zarządzanie wymaga od liderów umiejętności rozumienia innych, skutecznego komunikowania się, wyłaniania talentów i budowania ścieżki kariery dla osób, które wyróżniają się w zespole. Od liderów wymaga się, aby byli odpowiedzialni, skuteczni, etyczni, a także by inspirowali ludzi. Podyplomowe Studia Przywództwo przyszłości zaprojektowane z firmą doradczą Talent Chase to unikatowy program, który wykorzystuje najnowsze trendy i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów w obszarze zarządzania ludźmi.


 ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI - OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI

W dzisiejszym otoczeniu biznesowym umiejętność wdrażania zmian i innowacji to jedna z podstawowych kompetencji decydujących o zdolności przetrwania firmy.  Przedsiębiorcy i zarządy muszą godzić prowadzenie działalności bieżącej z poszukiwaniem opcji rozwoju oraz ciągłym doskonaleniem obecnej oferty produktowo-usługowej. Hiper-konkurencja, nowe technologie oraz rosnące oczekiwania klientów jeszcze bardziej wzmagają presję na innowacje.  
 • Jak pogodzić dążenie do innowacji z prowadzeniem działalności bieżącej?
 • Jaką strategię innowacji wybrać?
 • Czy być naśladowcą, czy przełomowym graczem?
 • Jak poszukiwać pomysłów na innowacje, szybko je walidować oraz testować?
 • Jak prowadzić projekty i programy o charakterze innowacji?
 • Jak doskonalić narzędzia i techniki pracy z innowacjami?
 • Jak kształtować kulturę organizacyjną wspierającą innowacje?
Odpowiedzi na te pytania będziemy udzielać w ramach programu „Zarządzanie innowacjami – od pomysłu do komercjalizacji”. Program ten łączy świat korporacji, przedsiębiorców oraz akademii w dążeniu do wymiany doświadczeń istotnych dla skutecznego wdrażania innowacji. 
Program ten ma również charakter misyjny, gdyż Polska znajduje się obecnie w „ogonie” krajów europejskich pod względem innowacyjności i zajmuje 4 miejsce od końca w rankingach państw europejskich (wg. European Innovation Scoreboard, 2019). Kompetencje poszukiwania, inicjowania i wdrażania innowacji są polskim menedżerom bardzo potrzebne. Tylko dzięki nim jesteśmy w stanie wspierać długoterminowy wzrost gospodarczy.
Zapraszamy do rozwoju kompetencji i dołączenia do grona promotorów wdrażania innowacji w Polsce!​

 

 Przyjemność studiowania

 
​​​
 

 Studia w SGH

 
 
 

 Zobacz także

 
 
Zapisz się online 
 

 Materiały informacyjne

 
sZKOLENIA2.png 
 iNFORMATOR2.png
 

 Ważne dokumenty

 
 

 Kierunki studiów

 

 

 według tematyki