Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Analityka i robotyzacja procesów biznesowych

 
​Robotyzacja procesów biznesowych nieodwołalnie wkracza do przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji. Powoduje to nie tylko zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT. Wymaga także dostosowania i rozwoju nowych kompetencji od zarządzających wszystkich szczebli oraz kadry odpowiedzialnej za realizację procesów biznesowych w obszarach:  finansów i rachunkowość, marketingu i relacji z klientami, logistyki i zakupów, HR i administracji.

Transformacja cyfrowa organizacji wymaga radykalnej rekonstrukcji procesów biznesowych i ich nieustannego doskonalenia. Technologie pełną w tym złożonym procesie rolę narzędzi o ogromnych możliwościach. Sukces organizacji w wykorzystaniu tego dynamicznie rozwijającego się potencjału jest warunkowany umiejętnościami ich doboru i zastosowania z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu oraz przyjętej strategii i modelu biznesu.

Studia dostarczają aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i nowego sposobu myślenia niezbędnych by aktywnie uczestniczyć w automatyzacji procesów biznesowych i odnosić sukcesy w erze cyfrowej. Program studiów odzwierciedla kolejne fazy automatyzacji procesów: od ustalenia ogólnej strategii transformacji, przez projekty automatyzacji,  na monitorowaniu prawidłowości i efektywności poszczególnych procesów kończąc. Tak kompleksowe podejście zapewnia transformację cyfrową dotychczasowych kompetencji uczestników studiów oraz otwiera pole do wykonywania nowych zawodów, takich jak analityk procesów biznesowych.   

Udział w tych studiach może być częściowo lub w całości zdalny.

 

 Event Management

 
​Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podjęła decyzję o uruchomieniu wspólnie z wieloletnimi i doświadczonymi ekspertami rynku eventowego w Polsce – Pawłem Lewickim oraz Piotrem Glenem, nowego kierunku biznesowego w formie studiów podyplomowych - Event Management. Kierunek odpowiada na potrzeby rynkowe, oparty jest na wiedzy teoretycznej i praktycznej, skierowany do osób zarówno piastujących stanowiska zarządzające jak i operacyjne, a także dla osób szukających drogi zawodowej - w biznesie korporacyjnym, sektorze MSP, jednostkach samorządowych oraz prowadzących lub planujących uruchomić własny biznes. Kierunek pozwala uzyskać unikatowy dyplom renomowanej uczelni w kluczowym obszarze biznesowym.

 

 Transformacja cyfrowa

 
​Technologia kształtuje współczesną gospodarkę - decyduje o przewadze konkurencyjnej, sukcesie, a często o tym kto przetrwa na rynku. Postępująca cyfryzacja zmusza organizacje do zmian w każdym obszarze działalności.

Na studia zapraszamy absolwentów wszystkich kierunków, którzy:
 • planują lub obecnie uczestniczą w projektach związanych z transformacją cyfrową
 • chcą stworzyć cyfrowy biznes od podstaw.
Na studiach inspirujemy, dyskutując o megatrendach, nowych modelach biznesowych i strategiach. Uczymy rozpoznawać potrzeby klientów i pracowników w cyfrowym świecie i zastanawiamy się jak je skutecznie zaspokajać. Pokazujemy możliwości wykorzystania najnowszych technologii do uspawniania działań operacyjnych.

Udana transformacja cyfrowa to klucz do sukcesu organizacji w długim okresie!

Partnerem merytorycznym studiów jest Accenture.

Acc_Logo_Black_Purple_RGB.png 
 

 

 Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej

 
​Podyplomowe studia Bezpieczeństwo współpracy z sektorem MSP w dobie kryzysu i koniunktury gospodarczej są przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za współpracę z sektorem MSP – pracowników banków oraz innych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, dysponentów środkami pomocowymi, JST, urzędów, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej oraz dla innych osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP. Słuchacze, poprzez pracę zespołową, wymianę doświadczeń rozwiązują kluczowe dla bezpieczeństwa współpracy z MSP problemy. Celem podyplomowych studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu identyfikacji i zabezpieczenia ryzyk związanych z funkcjonowaniem MSP, w tym w szczególności w obszarze: finansów, podatków i rachunkowości.


 

 Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy

 
​Nowość w ofercie SGH - Studia podyplomowe Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy – unikatowa formuła opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu do sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.

 

 Zarządzanie Franczyzą

 
Zapraszamy na pierwsze w Polsce studia podyplomowe kształtujące liderów franczyzy.

Zmieniające się otoczenie gospodarcze wymusza na przedsiębiorcach konieczność ciągłego adaptowania się do zmian. By wygrywać w nieustającym wyścigu o względy klientów właściciele firm muszą stale poszukiwać innowacyjnych sposobów rozwoju biznesu. Jednym z nich jest franczyza, na którą w ciągu ostatniej dekady zdecydowały się setki przedsiębiorstw. Franczyza to szansa na ekspansję rynkową przedsiębiorstwa i zwiększenie wartości firmy.

Polecamy program z uwagi na:
 • unikalny program studiów o międzynarodowym standardzie
 • nowoczesne warsztaty i analizy studiów przypadku
 • kompetencje biznesowe i strategiczne konieczne dla liderów franczyzy
 • networking i wymianę doświadczeń
 • wybitnych ekspertów i praktyków franczyzy
 • możliwość dofinansowania studiów w Bazie Usług Rozwojowych
 

 Zarządzanie aktywami i pasywami w instytucjach finansowych (ALM)

 
​Zarządzanie aktywami i pasywami w instytucjach finansowych jest obecnie jednym z ważniejszych obszarów, warunkujących wypracowanie satysfakcjonujących wyników przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Wymaga posiadania specjalistycznej i szerokiej wiedzy z zakresu finansów, ryzyka i rachunkowości. Naszym Słuchaczom oferujemy nie tylko możliwość zdobycia i pogłębienia wiedzy teoretycznej, ale także nabycie umiejętności praktycznych. Jest to możliwe dzięki Wykładowcom z SGH, posiadającym doświadczenie nie tylko naukowo-dydaktyczne, ale i praktyczne oraz uznanym Ekspertom ds. ALM w instytucjach finansowych i firmach doradczych.

Studia skierowane są do:
 • Dealerów ALM
 • Ekspertów ds. ryzyka ALM
 • Ekspertów ds. kontrolingu
 • Audytorów wewnętrznych ds. ALM
 • Analityków IT w obszarze ALM
 • Pracowników instytucji nadzorujących

 

 Technologie i procesy przyszłości

 
​Unikalny program studiów, pozwalający na poznanie najnowsze trendy w obszarze nowoczesnych technologii i procesów w firmie.
W programie między innymi zagadnienia:
 • Chmur obliczeniowych
 • Visual Analitics
 • Mobilności na rynku FinTech
 • Webmining
 • Blockchain, kryptowalut, systemów płatniczych bitcoina
 • Modeli, systemów, technik IT i BI w zarządzaniu i controllingu
Zajęcia prowadzone z wybitnymi ekspertami – praktykami w swojej dziedzinie. Zajęcia współprowadzone między innymi z przedstawicielami: IBM Polska, Microsoft Polska, Accenture, Philips Polska, FinAi, Ministerstwa Cyfryzacji.
Wykorzystywane metody prowadzenia zajęć, pozwalają na natychmiastowe wprowadzenie pozyskanej wiedzy w swojej pracy, a co za tym idzie szybki wzrost wyników.
 
 
 

 Przywództwo w organizacji

 
​Zmiany są stałym elementem funkcjonowania organizacji, rynków i zespołów. Zadaniem lidera jest nie tylko je przewidzieć, ale także coraz częściej świadomie wywoływać. Rezultatem zmian powinno być osiągnięcie nie tylko wcześniej założonych celów, ale także dodatkowych korzyści wynikających z zaangażowania pracowników, klientów, współpracowników i wszystkich innych osób, które mogą wnieść dodatkową wartość do działań organizacji.
Dlatego głównym celem studiów jest przygotowanie liderów do zaprojektowania i wdrożenia korzystnych zmian przynoszących sukces zarówno organizacji, jak jej klientom, pracownikom współpracownikom i samym liderom.

 

 ACCA - finanse i rachunkowość

 
Studia Podyplomowe ACCA – Finanse i Rachunkowość adresowane są do osób, które: 
 • swoją przyszłość zawodową wiążą z obszarem finansów i rachunkowości,
 • pragną pogłębić swoją wiedzę,
 • chcą zdobyć międzynarodową kwalifikację ACCA.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim, głównie w postaci studiów przypadku. Egzaminy przeprowadzane są w języku polskim i odpowiadają kolejnym egzaminom ACCA. Po uiszczeniu opłat na rzecz ACCA można uzyskać zwolnienia z 9 egzaminów: na poziomie Applied Knowledge oraz Applied Skills.
 
 

 CIMA&SGH: Nowoczesne systemy rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi

 
​Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości zdobycia kompetencji niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania nowoczesnych systemów rachunkowości, finansów, analizy danych w zarządzaniu różnego rodzaju przedsiębiorstwami w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym będącym pod silnym wpływem rozwoju technologii cyfrowych.

Dodatkowo dzięki realizacji studiów podyplomowych studenci będą mieli możliwość realizacji pierwszego poziomu profesjonalnej kwalifikacji zawodowej CIMA uznawanej w ponad 180 krajach świata (tzw. poziomu Certificate in Business Accounting) umożliwiającego zdobycie tytułu Chartered Global Management Accountant (CGMA) - Kwalifikowany Globalny Księgowy Zarządczy.

Za opracowaniem kwalifikacji CIMA stoją dwa największe na świecie instytuty księgowe: AICPA – American Institute of Certified Public Accountants i CIMA. Oba instytuty pracują na to, aby specjalizacja z rachunkowości zarządczej stała się najbardziej poszukiwanym zawodem w świecie biznesu. Tym samym kwalifikacja CIMA to wiele więcej niż kurs zawodowy czy szkolenie z rachunkowości.
Kwalifikacja Profesjonalna CIMA jest wysoce ceniona przez pracodawców na całym świecie, z uwagi na jej praktyczne zastosowanie w biznesie. CIMA konsultuje się z czołowymi firmami by upewnić się, że sylabus odpowiada stale zmieniającym się potrzebom rynkowym. W tym celu CIMA stale aktualizuje sylabus. Najnowszy został przedstawiony w styczniu 2019 r.

 

 Kadry i Płace

 
​Nowość w ofercie SGH, Studia podyplomowe Kadry i płace opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu i doskonaleniu wykonywania funkcji kadrowo–płacowych oraz rozliczeniowych. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów z danych dziedzin, w tym doradców podatkowych, pracowników ZUS i specjalistów z dużym doświadczeniem w obszarze kadr i płac.


 

 Podatki w krajowym i miedzynarodowym obrocie gospodarczym

 
​Unikatowy program, który po raz pierwszy przedstawia problematykę podatkową tak przekrojowo i interdyscyplinarnie. Wychodzi naprzeciw potrzebom osób, które chcą poszerzać wiedzę praktyczną o aktualne trendy i najistotniejsze problemy, które wzbudzają liczne kontrowersje. Program ma być platformą intelektualną dla środowisk praktyków, którzy oczekują wysokiego poziomu merytorycznego prezentowanych zagadnień, ale również możliwości wymiany poglądów. Praktyczny wymiar studiów zapewnia grono ponad 50 wyjątkowych wykładowców i wyselekcjonowana problematyka.
  
 

 Rachunkowośc i kontrola w sektorze publicznym

 
​Podyplomowe Studia Rachunkowość i Kontrola w Sektorze Publicznym przygotowują słuchaczy do skutecznego i efektywnego działania w sektorze publicznym, wykorzystania w procesie zarządzania, informacji z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli i audytu. Stwarzają możliwość zdobycia kontaktów w branży, nie tylko wśród doskonałych wykładowców, ale również wśród słuchaczy.  Ukończenie tych studiów spełnia wymagania określone w ustawie o finansach publicznych, dotyczące kompetencji adekwatnych do zajmowania stanowiska głównego księgowego jsfp.

Wiedza zdobyta przez słuchaczy w trakcie tych Studiów umożliwi prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie zarządzania jednostką, a także rachunkowości i sprawozdawczości, skuteczne przeprowadzanie kontroli i audytów w jednostkach sektora publicznego. Przekazana uczestnikom wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, audytu i kontroli odwołują się do najlepszych praktyk i doświadczeń z tego zakresu i stanowią rzetelną informację, niezbędną w procesie zarządzania. Świadectwo ukończenia studiów uzyskane przez pracownika stanowić będzie potwierdzenie zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie programu studiów.


 

 Zarządzanie Innowacjami - od pomysłu do komercjalizacji

 
​W dzisiejszym otoczeniu biznesowym umiejętność wdrażania zmian i innowacji to jedna z podstawowych kompetencji decydujących o zdolności przetrwania firmy.  Przedsiębiorcy i zarządy muszą godzić prowadzenie działalności bieżącej z poszukiwaniem opcji rozwoju oraz ciągłym doskonaleniem obecnej oferty produktowo-usługowej. Hiper-konkurencja, nowe technologie oraz rosnące oczekiwania klientów jeszcze bardziej wzmagają presję na innowacje. 
 • Jak pogodzić dążenie do innowacji z prowadzeniem działalności bieżącej?
 • Jaką strategię innowacji wybrać?
 • Czy być naśladowcą, czy przełomowym graczem?
 • Jak poszukiwać pomysłów na innowacje, szybko je walidować oraz testować?
 • Jak prowadzić projekty i programy o charakterze innowacji?
 • Jak doskonalić narzędzia i techniki pracy z innowacjami?
 • Jak kształtować kulturę organizacyjną wspierającą innowacje?
Odpowiedzi na te pytania będziemy udzielać w ramach programu „Zarządzanie innowacjami – od pomysłu do komercjalizacji”. Program ten łączy świat korporacji, przedsiębiorców oraz akademii w dążeniu do wymiany doświadczeń istotnych dla skutecznego wdrażania innowacji.
Program ten ma również charakter misyjny, gdyż Polska znajduje się obecnie w „ogonie” krajów europejskich pod względem innowacyjności i zajmuje 4 miejsce od końca w rankingach państw europejskich (wg. European Innovation Scoreboard, 2019). Kompetencje poszukiwania, inicjowania i wdrażania innowacji są polskim menedżerom bardzo potrzebne. Tylko dzięki nim jesteśmy w stanie wspierać długoterminowy wzrost gospodarczy.
Zapraszamy do rozwoju kompetencji i dołączenia do grona promotorów wdrażania innowacji w Polsce!

 

 Academy of Leadership in English

 
Postgraduate Study Academy of Leadership in English follows basic assumption: the more competent manager, the better performance of managed team and better results of organization. In order to implement the assumption, Institute of Human Capital as a part of Collegium of Business Administration lunches new program in English focused on developing managerial competences.
Program of the Study is designed for: managers, project managers, coordinators and others performing role of leader, business owners interested in developing managerial competences, individuals interested in holding managerial position in international environment, individuals interested in developing managerial competences and English proficiency, in one.
Students will be involved in comprehensive program, delivered by outstanding Professors, trainers and coaches in learning environment with a support of administration focused on Students.

Join us and be part of Academy of Leadership in English!
 

 Finance Technology in a Global Monetary Policy (in English)

 
The course will tell you everything you need to start a safe investment in digital currencies.
You will learn about their pros and cons as compared to fiat currencies (traditional) and decide for yourself which suits you better.
According to world economists, the coming decade is to be abreakthrough for the finance sector mainly thanks to the blockchain technology on which cryptocurrencies are based. It is worth getting to know it now, before it stays in the mainstream permanently.
The course is designed to provide an introductory understanding of decentralized digital currencies (cryptocurrencies) such as Bitcoin. In particular, the course will survey the theory and principles by which cryptocurrencies operate, practical examples of basic cryptocurrency use, including clients, wallets, transactions. We’ll look at the cryptocurrency ecosystem financial services and discuss the existing and potential interaction of cryptocurrencies with the banking, financial, legal and regulatory environment. Lastly we’ll examine in detail how cryptocurrencies can be viewed from an innovation perspective and what opportunities they present for the developing world.
 
POSTGRADUATE STUDY WEBSITE
 

 Prawo i ekonomia dla prawników przedsiębiorstw

 
Studia przygotowują słuchaczy do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw.
Program studiów obejmuje trzy grupy zagadnień:
 1. Pozycja prawnika i działu prawnego w strukturze przedsiębiorstwa. Relacje z pozostałymi częściami przedsiębiorstwa i podmiotami zewnętrznymi
 2. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym elementy transgraniczne.
 3. Wprowadzenie do ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa
  Pierwszy akademicki program studiów w tym zakresie tym samym studia wypełnia lukę w krajowym systemie kształcenia prawników, nie dostosowanym do potrzeb biznesu.

Studia zostały stworzone z myślą o potrzebach dwóch podstawowych grup słuchaczy.
Prawnikom "kancelaryjnym", z określoną specjalizacją, umożliwią szybkie uzupełnienie kompetencje w zakresie związanym z kompleksową bieżącą obsługą przedsiębiorstwa, jak również szybkie zaznajomienie się ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw.
Prawnikom dopiero rozpoczynającym budowanie ścieżki zawodowej studia umożliwią od razu zorientowanie się na potrzeby biznesu, zarówno w perspektywie rozwoju w ramach działu prawnego jak i ewentualnego zorientowania się na ostateczny udział w zarządzie spółką.

 

 Przywództwo przyszłości

 
Zapraszam zarówno kobiety, jak i mężczyzn na studia, które pozwolą rozwinąć kompetencje przywódcze niezbędne w zarządzaniu zespołem w różnych organizacjach, w tym we własnej firmie. W programie koncentrujemy uwagę na wyzwaniach, które stoją przed liderami/liderkami w najbliższej przyszłości, z uwzględnieniem oczekiwań najmłodszych generacji wobec miejsca pracy.
Ewa Lisowska
 
 
Współczesne zarządzanie wymaga od liderów umiejętności rozumienia innych, skutecznego komunikowania się, wyłaniania talentów i budowania ścieżki kariery dla osób, które wyróżniają się w zespole. Od liderów wymaga się, aby byli odpowiedzialni, skuteczni, etyczni, a także by inspirowali ludzi. Podyplomowe Studia Przywództwo przyszłości zaprojektowane z firmą doradczą Talent Chase to unikatowy program, który wykorzystuje najnowsze trendy i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów w obszarze zarządzania ludźmi.
 

 Ochrona instytucji i klientów na rynku usług finansowych

 
​Nowe studia podyplomowe w SGH stanowią odpowiedz na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz rosnących oczekiwań ze strony klientów i instytucji obecnych na rynku usług finansowych. Zmieniające się uwarunkowania oraz nowe doświadczenia wymagają odpowiedniego poziomu ochrony i zabezpieczenia. Dlatego też program studiów podyplomowych stanowi wyjście na przeciw zapotrzebowaniu rynkowemu.
 

 Finanse dla menedżerów

 
Gorąco polecam Państwu studia podyplomowe „Finanse dla menedżerów”. Jest to unikalny program mający na celu przybliżenie tematyki związanej z finansami osobom specjalizującym się w innych obszarach zarządzania. Dzięki specjalnie dobranemu zespołowi prowadzących, praktyków oraz akademików z doświadczeniem praktycznym jak również starannie przygotowanemu i szeroko konsultowanemu programowi, po ukończeniu studiów będziecie Państwo mogli swobodnie komunikować się z finansistami w zakresie takich pojęć, jak: rachunkowość finansowa i zarządcza, zarządzanie płynnością finansową, rodzaje finansowania, inwestowanie, czy zarządzanie ryzykiem.
 
 Prof. nadzw. dr hab. Waldemar Rogowski
 

 Startup inspiration lab – startupy: laboratorium inspiracji

 
Nowe, elitarne, unikalne w skali światowej studia podyplomowe Startup Inspiration Lab - Startupy: Laboratorium Inspiracji  Studia mają na celu przekazanie słuchaczom kluczowych i najbardziej aktualnych inspiracji wynikających z praktyki działania najsłynniejszych startupów świata. Studia wyróżniają się ogromną ekspozycją słuchaczy na wiedzę szerokiego grona najlepszych profesjonalistów na rynku, którzy współtworzyli program merytoryczny i stanowią trzon kadry prowadzącej zajęcia.

 
 

 Zarządzanie zakładem ubezpieczeń

 
​Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń kierowane są przede wszystkim do obecnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń (w tym do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla) chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Do uczestnictwa zapraszamy także pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, rzeczoznawców oraz pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego.  
Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę niezbędną dla osób, które zamierzają związać swoją karierę zawodową z rynkiem ubezpieczeń.

 
 

 Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych

 
Podyplomowe Studia Analiza Komercyjnych Nieruchomości Inwestycyjnych to oferta skierowana zarówno do osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami związanymi obrotem nieruchomościami komercyjnymi, jak również wszystkich, którzy dopiero planują rozwój w tym obszarze. W programie ujęte są rozmaite zagadnienia dotyczące analizy przedsięwzięć w obszarze nieruchomości komercyjnych, takich jak np. analiza rynkowa, finansowa, inwestycyjna oraz marketingowa.
 

 MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość

 
​Podyplomowe Studia MSP – Finanse, Podatki, Rachunkowość przeznaczone są dla osób prowadzących działalność gospodarczą, biur specjalizujących się w obsłudze rachunkowo-podatkowej MSP, osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze finansów, podatków i rachunkowości podmiotów sektora MSP. Słuchacze, poprzez pracę zespołową, wymianę doświadczeń rozwiązują kluczowe dla gospodarki finansowej MSP problemy.
 

 Nowoczesne Usługi Biznesowe

 

​Holistyczny program rozwoju zawodowego uwzględniający specyfikę pracy w centrach usług wspólnych (SSC), centrach outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz w centrach badawczo-rozwojowych (R&D).

Te studia są dla Ciebie jeśli:

 • Chcesz rozwijać karierę w nowoczesnym i międzynarodowym środowisku
 • Pracujesz lub zamierzasz pracować w centrum typu SSC, BPO, R&D
 • Współpracujesz lub chcesz wiedzieć więcej o centrach nowoczesnych usług biznesowych

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy biznesowi i najlepsi wykładowcy SGH.

Serdecznie zapraszam
Dr Radosław Malik
PODYPLOMOWE STUDIA NOWOCZESNE USŁUGI BIZNESOWE
Kompetencje i kariera w globalnej gospodarce

 

 

 Raport zintegrowany

 
​W 2017 r. w UoR wprowadzono zapis o obowiązku raportowania informacji niefinansowych. Które jednostki muszą raportować informacje niefinansowe już teraz, a które czeka to w niedalekiej przyszłości? Co to jest raport zintegrowany, jakie są relacje między nim a obowiązkami wynikającymi z UoR, jakie zawiera informacje, komu służy? Które firmy go tworzą w Polsce i na świecie i jak przebiega ten proces? Jak sprawdzać wiarygodność raportu, jaka jest tu rola audytora wewnętrznego i zewnętrznego? Na te i inne pytania odpowiedzą praktycy: prezesi i menedżerowie firm, biegli rewidenci, oraz specjaliści od zarządzania, rachunkowości finansowej, zarządczej i controllingu  z SGH.
 

 Inkubacja i akceleracja biznesu

 
​Celem studiów podyplomowych Inkubacji i Akceleracji Biznesu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom zorganizować ten proces w swojej organizacji, jak również w sposób świadomy i profesjonalny kreować, testować oraz wdrażać nowe rozwiązania, produkty lub usługi.
Program Studiów składa się z pięciu modułów, które mają ułatwić słuchaczowi osiągnięcie celu, czyli umiejętne kreowanie i komercjalizację rozwiązań, produktów lub usług.
 

 Rynki w handlu międzynarodowym

 
​Studia podyplomowe Rynki w handlu międzynarodowym obejmują zagadnienia związane z pozyskiwaniem rynków międzynarodowych, w szczególności rynku Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, Oceanii i Australii, i przeprowadzeniem transakcji handlu zagranicznego. Współczesny handel międzynarodowy wymaga znajomości międzynarodowego otoczenia prowadzenia wymiany handlowej i zaangażowania wyspecjalizowanego kapitału ludzkiego w firmie. Niezwykle ważną rolę w handlu zagranicznym odgrywa polityka państwa w ofiarowaniu pomocy organizacyjnej i instytucjonalnej dla firm chcących pozyskać rynek międzynarodowy.
 

 Innowacyjna gospodarka energetyczna

 
​Studia wyposażą słuchaczy w wiedzę i  umiejętności w  zakresie  kreowania pożądanych   zmian i podejmowania skutecznych działań  w gospodarce energetycznej w odpowiedzi na unijną  politykę środowiskową i energetyczną. Studia obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z regulacjami, mechanizmami rynkowymi i organizacyjnymi oraz praktycznymi aspektami wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze gospodarowania energią na szczeblu krajowym i lokalnym.
 

 Analiza Techniczna i Finanse Behawioralne

 
​Analiza techniczna jest jedną z najbardziej popularnych metod inwestowania na rynkach finansowych – wśród wielu inwestorów cieszy się ona uznaniem, zwłaszcza operujących w krótkim horyzoncie inwestycyjnym. Wypracowała ona wiele metod, narzędzi i technik analizowania wykresów. Jej podstawowym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy kupić/sprzedać ewentualnie po ile? Z kolei finanse behawioralne pozwalają zrozumieć psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji przez inwestorów.
 

 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy

 

​Podyplomowe Studia Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – teoria – praktyka – perspektywy są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez sektor tych przedsiębiorstw, które są zobligowane do prowadzenia rachunkowości według zasad określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej.
Studia stwarzają możliwość pozyskania kompetencji, których spektrum wykracza poza kompetencje podstawowe w obszarze rachunkowości. Studia poszerzają wiedzę w obszarze wyceny bilansowej oraz analizy i prowadzenia rachunkowości spraw złożonych.

 

 Kierunki - według tematyki

 
 

 Przyjemność studiowania

 
​​
0 złotych opłaty rekrutacyjnej. W SGH rekrutacja na studia nie kosztuje nawet złotówki. Wszystkie kierunki studiów podyplomowych zwolnione są z opłaty rekrutacyjnej.
sp_dyplom.png
Ukończenie każdego programu studiów oferowanych przez SGH ​poświadczane jest świadectwem ukończenia wyd​awanym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.
10 miesięcy nauki
Studia w SGH trwają 10 miesięcy. Rekrutacj​a na studia odbywa się dwa razy do roku na wiosnę i jesienią. Uwaga: ograniczona liczba miejsc na każdym kierunku studiów. O liczbie miejsc dostępnych na wybranych kierunkach informują opiekunowie programów.
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
Nic nie stoi na przeszkodzie w nauce w SGH. Osoby niepełnosprawne, o różnym stopniu niepełnosprawności, mogą studiować w SGH. Organizacja studiów pozwala na uwzględnienie ich potrzeb. Zamierzasz podjąć studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i masz jakąś niepełnosprawność? Dowiedz się więcej: niepełnosprawni w SGH.
Zajęcia w weekendy i dni powszednie
Harmonogram toku studiów został opracowany tak by każdy aktywny zawodowo student mógł pogodzić naukę z pracą. Zajęcia na studiach prowadzone są w weekendy oraz dni powszednie.
Wybrane programy studiów dofinansowane z EFS
Wybrane programy studiów oferowane są z dofinansowani​em Unii Europejskiej. Dofinansowane studia dostępne są w ramach EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego. O możliwym dofinansowaniu informują opiekunowie kierunków. Dowiedz się więcej o studiach dofinansowanych z EFS​.
Wygodna lokalizacja
Wygodna lokalizacja kampusu uczelni pozwala na łatwy dojazd. Obok SGH znajduje się stacja Metra oraz przystanki najpopularniejszych linii autobusowych i tramwajowych. Studenci spoza Warszawy mogą skorzystać z oferty hoteli znajdujących się w sąsiedztwie uczelni. Więcej informacji: lokalizacja SGH​.
Pokoje gościnne
​Dla słuchaczy studiów podyplomowych przygotowa​liśmy również pokoje gościnne w akademikach studenckich uczelni - więcej informacji.
Studia na zamówienie
Autorskie programy studiów dopasowane do potrzeb biznesowych firm. Studia na zamówienie oferowane przez SGH od lat d​oceniają największe firmy w Polsce. Dowiedz się więcej: studia na zamówienie.
Spotkania informacyjne dla kandydatów
Drzwi otwarte dla każdego kandydata na studia! Zapraszamy na spotkania w SGH, podczas których opowiemy o programach studiów, harmonogramach, korzyściach i warunkach rekrutacji.​ Umów się na spotkanie​.
​​​
 
 

 Materiały informacyjne

 
​​
SGH folder promocyjny PLSGH folder studia podyplomowe 
 

 Studia w SGH

 
 

 Zobacz także

 
 
Zapisz się online
 

 Ważne dokumenty