Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
OFERTA SGH
Studia podyplomowe : Dni Otwarte Studiów Podyplomowych
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Dni Otwarte Studiów Podyplomowych

 

Inspirujemy profesjonalistów do rozwoju. Zapisz się

Odpowiadamy na wyzwania zmieniającego się otoczenia biznesowego! 


Studia podyplomowe i programy MBA to nieodłączny element misji edukacyjnej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z roku na rok udoskonalamy je i rozwijamy, tak aby dawały  możliwość zdobycia najnowszej wiedzy, a także odpowiadały na zmieniające się wymagania nowoczesnego rynku pracy. Atutem naszych studiów jest możliwość wymiany doświadczeń i kontaktu z praktykami ze świata biznesu, którzy prowadzą znaczną część zajęć. Studia w SGH to również doskonała okazja do budowania wartościowych relacji. Kładziemy także nacisk na poszerzanie kompetencji cyfrowych, które są podstawą sprawnego poruszania się w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy.

Dni Otwarte Studiów Podyplomowych to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy chcą się rozwijać oraz pragną poznać unikatowy charakter i program poszczególnych kierunków. Uczestnicy poznają kierownika, ramowy zarys tematyczny i co najważniejsze — przekonają się, czy jest to kierunek dedykowany dla nich oraz co dzięki niemu mogą zyskać.

Wybierz kierunek i zapisz się​„Pokazujemy szczyty, które nasi absolwenci każdego dnia zdobywają z sukcesem” drhab. Piotr Wachowiak, prof. SGH 

 
 

 FINTECH – NOWE ZJAWISKA I TECHNOLOGIE NA RYNKU FINANSOWYM

 
Termin: 14.09.2021, godz. 18:00​

„FinTech - nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym” jest kierunkiem skierowanym do praktyków, zajmujących się rynkami finansowymi. Wśród osób prowadzących również dominują praktycy, ich wizytówką jest różnorodne doświadczenie i znajomość rynku. Program studiów jest nastawiony na kwestie obejmuje ekonomiczne, prawne (regulacyjne), nadzorcze oraz technologiczne aspekty innowacyjnych rozwiązań na rynku finansowym. 

​Uczestnicy studiów zdobędą następujące umiejętności:

 • identyfikacja i interpretacja zjawisk związanych z sektorem FinTech;
 • podejmowanie decyzji dotyczących stosowania nowych rozwiązań technologicznych
  w sektorze finansowym;
 • prowadzenie czynności w postępowaniach przed organami administracji;
 • odpowiedzialne podejmowanie działań w obszarze mitygowania nowych rodzajów ryzyka
  w sektorze FinTech;
 • praktyczne umiejętności w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze FinTech;
 • nawiązywanie współpracy – znajdowanie, rozpoznawanie, weryfikowanie, selekcja a następnie wdrażanie współpracy z między różnymi podmiotami (np. tworzenie ekosystemów).
   
Uczestnicy studiów będą czerpać korzyści z networkingu, który zapewni im praca w grupie oraz możliwość dyskusji i wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz prowadzącymi zajęcia.​

W dniu otwartym wezmą udział: dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH oraz eksperci FinTech - Maciej Kurzajewski i Agnieszka Butor-Keler.​

AGENDA DNIA OTWARTEGO:
I część - informacje wstępne, przedstawienie celów studiów, trybu i ogólnych założeń
II część - omówienie korzyści wynikających z podjęcia studiów FinTech
III część - case study 
IV część - sesja Q&A 

Spotkanie potrwa około 45 minut.​

Prezentacja Dnia Otwartego  ->Dni_otwarte_prezentacja_SP_FinTech_14092021.pdfDni_otwarte_prezentacja_SP_FinTech_14092021.pdf

​​​
​​​​​​​
 

 analityka i robotyzacja procesów biznesowych

 
Termin: 14.09.2021, godz. 19:00

Robotyzacja procesów biznesowych nieodwołalnie wkracza do przedsiębiorstw, instytucji i innych organizacji. Powoduje to nie tylko zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów IT. Wymaga także dostosowania i rozwoju nowych kompetencji od zarządzających wszystkich szczebli oraz kadry odpowiedzialnej za realizację procesów biznesowych w obszarach:  finansów i rachunkowość, marketingu i relacji z klientami, logistyki i zakupów, HR i administracji.

Studia zapewniają uczestnikom bez wykształcenia informatycznego możliwość nabycia nowoczesnych kompetencji niezbędnych do implementacji strategii transformacji cyfrowej i robotyzacji procesów biznesowych. 

DLACZEGO WARTO?
 • Studia pozwalają rozwinąć nowoczesne kompetencje służące temu, by aktywnie i bez obawy o utratę pracy wykorzystać potencjał, jaki niesie transformacja cyfrowa i masowa robotyzacja procesów biznesowych.
 • Studia pomagają ugruntować wiedzę i umiejętności wymagane do automatyzacji procesów informacyjnych i zastosowań sztucznej inteligencji zgodnie z przyjętymi celami biznesowymi. 
 • Dodatkowo pomagają zyskać kwalifikacje, by inicjować oraz aktywnie włączać się w pracę zespołów projektowych zajmujących się rekonstrukcją i robotyzacją procesów biznesowych z perspektywą wykonywania nowego zawodu analityka procesów biznesowych RPA.​​

  Prezentacja Dnia Otwartego -> Dni otwarte_Analityka i robotyzacja procesów biznesowych.pdfDni otwarte_Analityka i robotyzacja procesów biznesowych.pdf

 

 Akademia Menedżerska – Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą

 
Termin: 15.09.2021, godz. 18:00

Studia są okazją do zaktualizowania, uzupełnienia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dużym, średnim i małym przedsiębiorstwem w nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

DLACZEGO WARTO?
 • Studia dostarczają kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania głównymi sferami przedsiębiorstwa, takimi jak produkcja, handel, finanse, marketing, logistyka, TQM czy zasoby ludzkie.
 • Pozwalają identyfikować, diagnozować i projektować rozwiązania problemów występujących w praktyce zarządczej oraz dają niepowtarzalną okazję przećwiczenia tego na konkretnych przykładach.
 • Umożliwiają konfrontację własnej wiedzy i umiejętności z najlepszymi praktykami przodujących firm. 
 • Praca końcowa, jaką jest gotowy autorski biznesplan, inspiruje absolwentów studiów do zakładania nowej działalności gospodarczej lub usprawniania dotychczasowej.
 • Zajęcia odbywają się tylko w soboty, co ułatwia łączenie nauki z obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, a w efekcie średnio 99% uczestników naszych studiów kończy je w terminie.​


Prezentacja Dnia Otwartego -> St_podypl_Akademia_Menedzerska_NPZF.pdfSt_podypl_Akademia_Menedzerska_NPZF.pdf

 

 ps menedżerów kultury

 
Termin: 15.09.2021, godz. 19:00

Studia odpowiadają na zmiany i potrzeby rynku kultury oraz dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania zarówno instytucjami kultury, jak i karierą artystów.

DLACZEGO WARTO?
 • Jako organizatorzy, wykładowcy i słuchacze dzielimy tę samą wizję rozwoju kultury, co pomaga nam rozumieć potrzeby uczestników rynku kultury.
 • Dzięki studiom tworzymy pomosty między kulturą i biznesem, a czas (miło) spędzany na zajęciach jest też czasem poznawania nowych ludzi, wymiany doświadczeń, tworzenia kulturowych aliansów.​
Studia Podyplomowe Menedżerów Kultury w SGH to pozycja obowiązkowa dla każdego prowadzącego instytucję artystyczną! Wiem, sprawdziłem, polecam.
Dominik Nowak, absolwent 25. edycji studiów


Prezentacja Dnia Otwartego --> Dni otwarte_PS Menedżerów Kultury.pdfDni otwarte_PS Menedżerów Kultury.pdf

 

 technologie i procesy przyszłości

 
Termin: 16.09.2021, godz. 18:00​

Studia mają na celu doskonalenie umiejętności dotyczących procesów i technologii występujących na rynkach FinTech oraz dostarczenie wiedzy w obszarze kluczowych technologii informacyjnych. 

DLACZEGO WARTO?
 • Program studiów kształtuje kompetencje zbieżne z międzynarodowymi programami tego typu. Rzesza już zadowolonych studentów programu pilotażowego dowodzi, że studia odpowiadają na potrzeby rynku i słuchaczy. 
 • Poza angażującym wykładem interaktywnym podczas zajęć wykorzystywane są metody warsztatowe i ćwiczeniowe. Słuchacze biorą udział w burzach mózgów, debatach, są motywowani do częstych wystąpień.
 • ​Wykorzystywane metody dydaktyczne służą pogłębianiu wiedzy, ale także samoświadomości oraz rozwijaniu umiejętności i kompetencji zwiększających efektywność pracy. W trakcie gry symulacyjnej uczestnicy pracują na "żywych" elementach biznesowych doświadczając praktycznych aspektów zdobywanej wiedzy i umiejętności.
 
Studia umożliwiają uczestnikom nabycie kompetencji z zakresu:  
 • Otoczenia biznesu  
 • Chmur obliczeniowych  
 • Visual Analitics  
 • Mobilności na rynku FinTech  
 • Webmining  
 • Blockchain, kryptowalut, systemów płatniczych bitcoina 
 • Modeli, systemów, technik IT i BI w zarządzaniu i controllingu. 

W programie znajdują się m.in. bloki tematyczne: 
 • Niestabilność otoczenia przedsiębiorstw jako wyzwanie przyszłości na rynku Fintech 
 • Rewolucja cyfrowa – nowe modele biznesowe i procesy na Rynku Przyszłości  
 • Chmura obliczeniowa (Cloud Computing) 
 • Internet rzeczy (IoT)  
 • BigData – zarządzane zasobami, harmonogramowanie i zarządzanie danymi, integracja 
 • Fintech na rynkach finansowych  
 • Mobilność (Mobility)  
 • Usprawnianie procesów decyzyjnych z zastosowaniem programowania Microsoft  
 • Visual Analytics – zastosowania biznesowe 
 • Webmining 
 • Data Mining z wykorzystaniem modeli predykcji  
 • Analizy i zarządzanie programem lojalnościowym – CRM  
 • Sieci społecznościowe 
 • Technologia Blockchain  
 • Kryptowaluty 
 • System płatniczy bitcoina 
 • Modele, systemy, techniki IT  
 • Business Intelligence w zarządzaniu i controllingu


  Prezentacja Dnia Otwartego -> Dzień Otwarty PS_Technologie i procesy przyszłości.pdfDzień Otwarty PS_Technologie i procesy przyszłości.pdf

 

 audyt śledczy – rachunkowość i kontrola

 
Termin: 16.09.2021, godz. 19:00

Studia adresowane są do osób pragnących pracować w  obszarze audytu śledczego i dają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego.​

DLACZEGO WARTO?
 • Studia stwarzają możliwość zdobycia unikatowych kompetencji, łączą bowiem bogato ilustrowany (analizami przypadków) przekaz wiedzy z obszarów prawa odnoszącego się do nadużyć gospodarczych, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, rachunkowości finansowej i zarządczej z warsztatowym ćwiczeniem umiejętności, kluczowych dla profesjonalnego prowadzenia audytu śledczego.
 • Studia ponadto dają możliwość uzyskania kompetencji pozwalających na uczestnictwo w tworzeniu planów audytów i stosowaniu metod i technik audytu śledczego w powiązaniu z obszarami rachunkowości, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz IT. 
 • W czasie studiów prezentowane i stosowane są metody, narzędzia i techniki audytu śledczego zarówno prewencyjnego, jak i reaktywnego i omawiane są narzędzia automatyzacji wykrywania nadużyć i identyfikowania obszarów oznaczanych „czerwonymi flagami”.​
Słuchacz studiów:
 • pozna metody wykrywania przestępstw gospodarczych,
 • zapozna się z metodologią planowania i przeprowadzaniem audytów wewnętrznych,
 • pozna różne rozwiązania w tym zakresie (w sektorze finansowym, produkcyjnym, handlowym),
 • rozpozna „miękkie” elementy w sprawozdawczości finansowej i raportowaniu zarządczym oraz w sferze podatkowej,  
 • pozna różne modele operacyjno-organizacyjne audytu śledczego,
 • pozyska umiejętności w zakresie analizy zbiorów danych, stosowania różnych metod, narzędzi i technik audytu śledczego,
 • przeżyje warsztaty kompetencyjne audytora śledczego i różne gry symulacyjne.
W efekcie uzyska świadectwo ukończenia studiów potwierdzające kwalifikacje i kompetencje w zakresie audytu śledczego, w tym korzystania z systemu informacyjnego rachunkowości w czasie wykonywania czynności audytowych.

Współczesne organizacje gospodarcze funkcjonują w niezwykle złożonej rzeczywistości prawno–biznesowej, w której zarówno regulatorzy rynku, jak i inwestorzy, kontrahenci, pracownicy, opinia publiczna oraz pozostali interesariusze oczekują zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem zgodności z regulacjami prawnymi, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz stosowaniem się do szeroko rozumianych zasad fair play. W tak skomplikowanej rzeczywistości, kompetencje audytora śledczego zyskują na znaczeniu, podobnie jak zarządzanie ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości, których unikanie oraz wczesna detekcja i eliminacja stanowią obecnie element oczekiwanego modelu prowadzenia biznesu. W wielu reżimach odpowiedzialności prawnej, element staranności w zarządzaniu ryzykiem nadużyć, stanowi również przesłankę odstąpienia od karania lub ścigania, co znacznie obniża ekspozycję na ryzyko ponoszenia dotkliwych kar administracyjnych lub cywilnych, a także chroni pracowników i kadrę zarządzającą przed odpowiedzialnością karną. Kompetencje audytora śledczego stanowią kapitalne wsparcie dla organizacji gospodarczej, zarówno w działaniach prewencyjnych, jak i zarządzaniu incydentami, które taką odpowiedzialność ze sobą niosą.
 
dr Michał Kaczmarski, kierownik SP Audyt Śledczy - rachunkowość i kontrola

​Prezentacja Dnia Otwartego --> Dni otwarte_prezentacja_ASRiK.pdfDni otwarte_prezentacja_ASRiK.pdf


 

 profesjonalny menedżer niepublicznej placówki edukacyjnej

 
Termin: 17.09.2021, godz. 17:00


Chcesz zdobyć praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem niepublicznych szkół i przedszkoli? Szukasz studiów prowadzonych przez ekspertów – naukowców i praktyków z zakresu zarządzania oświatą niepubliczną?

Jeśli tak, to nasze studia są właśnie dla Ciebie. Uczestnicząc w zajęciach, poszerzysz swoje kompetencje menedżerskie, zdobędziesz nowe umiejętności w obszarze pracy z ludźmi, poznasz rozwiązania stosowane przez doświadczonych menedżerów placówek niepublicznych w Polsce.

Ucz się od najlepszych, w gronie podobnych do Ciebie innowatorów i pasjonatów edukacji.

DLACZEGO WARTO?

Wybierz te studia jeśli, chcesz:
 • zdobyć kompetencje, które pomogą ci odnieść sukces na stanowisku menedżerskim w szkole lub przedszkolu niepublicznym
 • uzyskać kwalifikacje zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty
 • kompleksowo poznać proces zarządzania placówką edukacyjną i pozyskać praktyczną wiedzę w tym zakresie
 • poznać i zastosować w praktyce nowoczesne podejście do edukacji, zakładające przejście od nauczania do procesów uczenia się
 • uczyć się od ekspertów, prowadzących wiodące placówki niepubliczne w Polsce
 • uczyć się w działaniu, realizując projekty edukacyjne.​
                                                                                                                                                          PARTNER STUDIÓW 
                                                                                                                              SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE 

 economic diplomacy

 
Date: 20.09.2021, 6.00 pm

The programme offers students the opportunity to explore the economic dimensions of contemporary diplomacy and teach how to pragmatically apply theoretical aspects to real world issues.

BENEFITS
 • Graduates will be equipped to represent and defend country’s economic and commercial interests and to detect business opportunities and lobby at the international level.
 • Their command of the tools used in economic diplomacy will help them develop comprehensive market analyses, negotiate international agreements and operate successfully in the international environment.
 • Graduates will understand the cause and effect relationships in international economic policy. 
 • Completing the programme will expand the scope of potential career paths.

Presentation from the Open Day​ -->Open Day_Economic Diplomacy_20 09 2021.pdfOpen Day_Economic Diplomacy_20 09 2021.pdf


 

 marketing internetowy

 
Termin: 21.09.2021, godz. 18:00​
Studia mają na celu przedstawienie najnowszej przekrojowej wiedzy i zagadnień oraz wykształcenie szerokiego spektrum umiejętności z zakresu marketingu internetowego, w tym formułowania strategii.

DLACZEGO WARTO?
 • Studia łączą teorię z praktyką, dostarczają aktualną wiedzę i wyrabiają umiejętności, prezentują podejścia specjalistyczne i menedżerskie. 
 • Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wiodących firm branży interaktywnej, jak i pracowników akademickich mających praktyczne doświadczenie w biznesie. 
 • Studia są akredytowane w programie certyfikacji DIMAQ, co oznacza, że przygotowują one do uzyskania branżowego certyfikatu DIMAQ. 
 • Aktualni posiadacze certyfikatu po ukończeniu studiów otrzymują punkty edukacyjne do recertyfikacji. 
 • Absolwenci wielokrotnie wygrywali konkurs Google Online Marketing Challenge, którego istotą było zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Google (w latach 2009-2011 zostawali laureatami na poziomie europejskim, a w latach 2012 i 2014 zdobywali tytuł glob​alnych zwycięzców – żadna inna uczelnia w Europie nie posiada podobnej historii zwycięstw w tym konkursie).​
Prezentacja Dnia Otwartego ->​ Dzień Otwarty PS Marketing Internetowy.pdfDzień Otwarty PS Marketing Internetowy.pdf

 

 ENTERPRISE 4.0

 
Date: 21.09.2021, 7.00 pm

Stay on top of the latest trends and technologies that shape the business of tomorrow!
The ENTERPRISE 4.0. postgraduate studies aim at providing students with knowledge and skills related to technologies that shape the 21 century’s business. The 15-week journey will include wide array of topics related to implementation of the latest methodologies and technologies in different departments of transnational corporation.

BENEFITS
 
This course is essential for those who want and need to stay up to date with the latest digital technologies’ application in business. It is highly recommended for companies’ C-suites, managers and team leaders, but also for all those, who would like to stay on top of latest digital trends and understand how they will shape the future of doing business.​

 
Cooperation with:
 
Logo Accenture 

 

 mentoring

 
Termin: 22.09.2021, godz. 18:00

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w profesjonalne umiejętności i wiedzę przydatną w większości, jeśli nie wszystkich, zawodach związanych z kontaktami z innymi ludźmi. Cel ten możemy skutecznie realizować dzięki sprawdzonej kadrze wykładowców oraz programowi studiów, który łączy w sobie umiejętności z solidną wiedzą akademicką, praktykę z teorią oraz szerokie spojrzenie na mentoring z pogłębioną analizą najważniejszych zagadnień. Naszym dążeniem jest zaprezentowanie uczestnikom wielu metod, technik i narzędzi stosowanych w mentoringu. Dostarczenie słuchaczom umiejętności prowadzania profesjonalnego procesu mentoringowego oraz wykorzystanie metod mentoringowych w różnych obszarach – w biznesie, pracy zespołowej, życiu osobistym – pozwalających na osiąganie pożądanych rezultatów.

Studia Mentoringu w SGH oferują:
 • poznanie narzędzi mentoringowych doskonale sprawdzających się zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym;
 • zdobycie umiejętności w zakresie prowadzenia sesji mentoringowej;
 • dokonanie samooceny i autodiagnozy oraz analizy własnych silnych stron i obszarów wymagających doskonalenia;
 • wejście w rzeczywisty proces mentoringowy;
 • przemyślany, kompletny i zróżnicowany program studiów;
 • możliwość spotkania fachowych i przyjaźnie nastawionych do słuchaczy wykładowców;
 • szansę rozwinięcia sieci kontaktów zawodowych i osobistych oraz poznania interesujących ludzi;
 • profesjonalną organizację studiów i miłą atmosferę studiowania;
 • profesjonalne przygotowanie do roli mentora;
 • możliwość przećwiczenia narzędzi stosowanych podczas sesji mentoringowy;
 • przygotowanie do akredytacji mentora EMCC na poziomie Foundation szybką ścieżką.

Studia akredytowane przez EMCC (European Mentoring and Caoching Council) dzięki partnerowi Norman Bennett.Umiejętności miękkie stanowią dzisiaj o sukcesie w sferze zawodowej - są równoważne dla umiejętności specjalistycznych w obszarze, w którym się rozwijamy. Oferta studiów Mentoringu stanowi doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie tych postaw i kompetencji, które pozwalają skutecznie pracować z ludźmi, rozwijać ich, być zaufanym partnerem dla swoich współpracowników.
Michał Zaborek, prezes House of Skills
Mentor potrzebuje fachowych umiejętności, jeśli chce pomagać podopiecznemu sprecyzować cele, zbudować wewnętrzne zaangażowanie i rozwinąć się jako przyszły lider. Odpowiedzią na te potrzeby jest udział w studiach Mentoringu, proponowanych po raz pierwszy w Polsce w jednej z najbardziej rozpoznawalnych i liczących się uczelni w kraju jaką jest SGH.
Robert Łężak, akredytowany Coach i Mentor EMCC, współwłaściciel firmy Norman Benett

                                       
                                                                                                                                      PARTNERZY STUDIÓW:
                                                                                                                 logo_Norman Benett logo House of Skills
 

 diagnozowanie i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 
​Termin: 23.09.2021, godz. 18:00 

Czujesz się wystarczająco pewnie w diagnozowaniu i ocenie sytuacji finansowej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą? Nowatorski i unikatowy program naszych studiów sprawi, że w ramach kształcenia uzyskasz wąsko wyspecjalizowaną, lecz kompletną, dogłębną i szczegółową wiedzę z tego zakresu, również, co niezwykle istotne, o wymiarze praktycznym. Pomogą w tym zaproszeni do współpracy wysoko wykwalifikowani przedstawiciele świata nauki i biznesu.

DLACZEGO WARTO?
To są studia dla tych, którzy na przykładzie „prawdziwych” spółek polskich i zagranicznych – case study, chcą zrozumieć zasadność badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa, poznać dostępne metody i narzędzia badania oraz zdobyć umiejętność interpretacji uzyskanych wyników, jak również formułowania na ich podstawie stosownej opinii. Nasi Słuchacze staną się sprawnymi czytelnikami i interpretatorami sprawozdań finansowych, łatwo dostrzegając związek ich treści z konkretnymi działaniami spółek.


KORZYŚCI DLA STUDENTA:
 • biegłość w czytaniu i interpretacji sprawozdań finansowych;
 • sprawność w prowadzeniu analizy w ujęciu „skutek-przyczyna” oraz „przyczyna-skutek” ex post i ex ante, a w szczególności:
 • łatwość w kojarzeniu treści sprawozdań finansowych z konkretnymi zdarzeniami operacyjnymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie,
 • kompetencja w przewidywaniu wpływu decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie i ich skutków na sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz treść jego sprawozdań finansowych;
 • umiejętność stawiania diagnozy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ze wskazaniem przyczyn zaobserwowanej sytuacji;
 • rzetelność w ocenie sytuacji finansowej i formułowaniu stosownej opinii;
 • podejmowanie decyzji „najlepszych” z punktu widzenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w bliższej i dalszej przyszłości;
 • optymalizowanie przyszłości przedsiębiorstwa;
 • komfort w pracy zawodowej związany z rozpoznawaniem wpływu podejmowanych decyzji na wyniki i sytuację finansową;
 • przedsiębiorstwa, jak również treść jego sprawozdań finansowych w wymiarze ex post i ex ante.
 

 akademia spółek

 
Termin: 27.09.2021, godz. 18:00

Studia mają na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabycie praktycznych umiejętności. 

DLACZEGO WARTO?
 • Studia stanowią rozwiniętą i wzbogaconą formę prowadzonych w latach 2001–2008 Studiów Akademii Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek. 
 • Dzięki swoim niewątpliwym zaletom, w tym w szczególności: bogatemu programowi, dobrze dobranej kadrze i sprawnej organizacji, studia te zyskały bardzo dużą liczbę kandydatów i słuchaczy. 
 • Absolwenci studiów wzmacniają swoje kompetencje i pozyskują aktualną wiedzę w zakresie funkcjonowania wszystkich typów spółek handlowych w ujęciu prawno-ekonomicznym oraz nabywają praktyczne umiejętności. 
 • Dzięki temu mogą swobodnie funkcjonować w nowoczesnych przedsiębiorstwach, przyjmujących we współczesnej dobie organizacyjno-prawną formę spółek handlowych (zwłaszcza kapitałowych – korporacji). 
 • Studia są również platformą wymiany poglądów i doświadczeń, jak również nawiązywania znajomości, które mogą profitować w pracy zawodowej.


 

 przywództwo w organizacji

 
​Termin: 28.09.2021, godz. 18:00

Studia mają na celu rozwinięcie kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmach i organizacjach non-profit oraz przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji liderów.

DLACZEGO WARTO?
 • Studia pozwolą zdobyć kompetencje przywódcze niezbędne m.in. do przewidywania zmian i pozytywnego wykorzystania oporu wobec nich, a także planowania i inspirowania do proponowania korzystnych zmian w organizacji czy świadomego budowania zespołów.
 • Uzyskana wiedza i umiejętności znajdą zastosowanie na wszystkich etapach funkcjonowania liderów od objęcia odpowiedzialności za zespół, przez doskonalenie jego efektywności, po radzenie sobie z kryzysami i wykorzystanie ich do dalszego wzrostu.​

Prezentacja Dnia Otwartego --> Dzień Otwarty_Przywództwo w organizacji.pdfDzień Otwarty_Przywództwo w organizacji.pdf

​​
 

 ps bankowości

 
Termin: 29.09.2021, godz. 18:30

Studia są odpowiedzią na zmiany modeli biznesowych banków, rewolucję technologiczną oraz uwarunkowania prawne i wymogi compliance, a także omawiają wpływ czynników makroekonomicznych na świat bankowości.

DLACZEGO WARTO?
 • Studia oferują aktualną, użyteczną i rzetelną wiedzę na temat współczesnych mechanizmów funkcjonowania banków.
 • Odzwierciedlający to program studiów obejmuje trzy główne bloki tematyczne: system monetarny i finansowy, klienci i produkty bankowe (w tym innowacje finansowe) oraz ryzyko i compliance. 
 • Wykładowcami są osoby z bogatym doświadczeniem pracy w zarządach i na innych stanowiskach kierowniczych oraz doradczych w wiodących instytucjach finansowych.
 • Na zajęciach omawiane są kierunki, w jakich podąża świat bankowości, oparty w coraz większym stopniu na innowacjach i ciągle zmieniającym się prawie.
Studia są skierowane do osób zainteresowanych zagadanieniami finansów i bankowości, w szczególności:
 • do osób posiadających już doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych, 
 • do chcących dopiero rozpocząć swoją przygodę zawodową z bankowością,
 • do osób, które w swojej pracy współpracują z bankami, np. w zakresie IT,
 • do osób, które chcą być świadomymi klientami korzystającymi z usług bankowych.​

"Studia podyplomowe z bankowości na SGH? Tak, zdecydowanie polecam! Dlaczego? Kursy są prowadzone przez praktyków, a sama wiedza jest świeża i z "pierwszej ręki". Bardzo podobała mi się też swoboda akademicka doboru tematu badań oraz duże wsparcie uzyskiwane od promotorów prac i prowadzących wykłady. Olbrzymim plusem jest także różnorodność informacyjna - z jednej strony analiza rachunkowa, z drugiej, najnowsze trendy dotyczące cyfryzacji bankowości. Również to zainspirowało mnie do przygotowania pracy, która zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na temat współpracy Polski i Chin organizowanego przez Polsko-Chińską Radę Biznesu we współpracy z m.in. Ministerstwem Rozwoju, Ambasadą Chin, oraz bankiem HSBC".
Mikołaj Woźniak, absolwent 2020 r. 

 lean w usługach

 
Termin: 30.09.2021, godz. 18:00

Studia Podyplomowe Lean w Usługach umożliwiają poznanie praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrożenia Lean w firmach usługowych i zapoznanie się z najlepszymi praktykami dzięki wizytom studyjnym.

DLACZEGO WARTO?
 • To pierwsze w Polsce studia skierowane do firm usługowych, które zapewniają możliwość uporządkowania wiedzy z zakresu Lean, poznania praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrożenia Lean w tych firmach i zapoznania się z najlepszymi praktykami dzięki wizytom studyjnym.
 • Dodatkowo filozofia Lean w połączeniu z Agile jest rekomendowana przedsiębiorstwom w warunkach kryzysu i niepewności otoczenia gospodarczego jako wspierająca utrzymanie i rozwój przedsiębiorstwa. 
 • Studia mogą również być istotnym elementem decydującym o rozwoju kariery, awansie w organizacji, a także o zmianie stanowiska. 
 • Program stworzony wspólnie z Kaizen Institute, który umożliwia zdobycie międzynarodowego certyfikatu Kaizen Coacha II stopnia oraz Praktyka Kaizen.

Prezentacja Dnia Otwartego  -> SGH_Lean w usługach_dzien_otwarty_30092021.pdfSGH_Lean w usługach_dzien_otwarty_30092021.pdf

​​
 

 administrowanie funduszami unijnymi

 
​​Termin: 30.09.2021, godz. 19:00 

Studia zapoznają słuchaczy z metodami pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej oraz przekazują praktyczne umiejętności kalkulacji potrzeb, wnioskowania i efektywnego administrowania funduszami. 

DLACZEGO WARTO?
 • Studia pozwolą na zrozumienie zasad i procedur we wnioskowaniu i przyznawaniu funduszy unijnych, a następnie zarządzaniu nimi, jak również pomogą w wykształceniu konkretnych umiejętności nadających się do wykorzystania podczas tworzenia własnego wniosku o dotacje unijne czy też administrowania funduszami unijnymi.
 • Doświadczona i kompetentna kadra z jednej strony i aktualny program oparty na bieżącej perspektywie finansowania na lata 2021-27 gwarantują wysoki poziom użyteczności zajęć.
 • Studia te to również bezcenna okazja do spotkania nowych ludzi i wymianę myśli, doświadczeń i problemów, a także wspólne omawianie projektów i udział w ćwiczeniach i warsztatach.
 • Efektem studiów będzie dopływ świeżych pomysłów i nowych rozwiązań, a także otwartość, chęć spotkania z czymś nowym i zmierzenia się z trudnościami.

 

 International Finance Postgraduate Studies

 
Date: 05.10.2021, 5:00 pm

Enhance you career into the new world!

This is a unique and ambitious program offered jointly by SGH Warsaw School of Economics and the EY Academy of Business. This program is addressed to professionals who may or may not work in financial positions, but for whom finance is essential for their career.

The Highlights of the programme are:

 • .
 • In
 • teracting in groups composed by participants from various countries bringing a variety of experiences and knowled
 • ge.
 • World class materials, real-life case studies and professionally qualified and experienced trainers leading the workshops.
 • Added advantages: Business English skills; Creating meaningful conversations and applying real-life tools and techniques; Assertiveness, confidence and convincing skills in getting the best out of a financia
 • l deal

On 5th October we will have an informational meeting to which we would like to invite everyone interested in the postgraduate studies International Finance. Click here to register. ​ 

                                                                                                                                                                                                PARTNER​


2019_EY_AoB_przezrocz tlo.png


JOIN US >​

​​
 

 mssf w praktyce

 
Termin: 06.10.2021, godz. 16:00

Wejdź poziom wyżej z programem przygotowanym wspólnie przez EY Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. 

Studia podyplomowe "MSSF w praktyce" stwarzają uczestnikom wyjątkową szansę zdobycia praktycznych umiejętności w dziedzinie finansów. Program studiów podyplomowych MSSF powstał dzięki połączeniu doświadczeń dwóch partnerów. Wykładowcami są profesorowie SGH, posiadający doświadczenie naukowe. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez trenerów EY Academy of Business. 

Podczas spotkania 6 października omówimy program studiów, odpowiemy na Twoje pytania oraz zrealizujemy krótki warsztat z zakresu zasady ujmowania w sprawozdaniu finansowym zmian w umowach z tytułu leasingu, najmu, dzierżawy. Praktyczny przykład rozwiązany za pomocą arkusza MS Excel pomoże w zrozumieniu ujmowania takich transakcji.

Twoje korzyści:
Bezpłatny fragment zajęć - warsztat: "Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym zmian w umowach z tytułu leasingu"
Praktyczne wskazówki, jak najefektywniej skorzystać z udziału w zajęciach i warsztatach online!
Spotkanie z trenerami, którzy odpowiedzą na Twoje pytania i wątpliwości, jak realizować studia w formule ONLINE
Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Więcej informacji na temat studiów i rejestracji znajdziesz tutaj. ​

                                          
                                                                                                                                                                                           PARTNER
                                                                                                                                                                                                   2019_EY_AoB_przezrocz tlo.png

  
 

 KONTAKT

 
Centrum Współpracy z Biznesem

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

​al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa 

e-mail: podyplomowe@sgh.waw.pl 

​​