Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Zasady przyjęć
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 
Uchwała nr 146 Senatu SGH z 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019

STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU POLSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:
  1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5): dla studentów SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 ECTS w toku studiów i dla absolwentów SGH.
  2. Rekrutacja z trybu powszechnego.
Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym:
80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego o specjalizacji ekonomicznej (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)
Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.

SGH oferuje specjalny kurs przygotowawczy do tego sprawdzianu.

ODPŁATNE STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE W JĘZYKU POLSKIM:

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim i na niestacjonarne studia magisterskie popołudniowe i sobotnio-niedzielne w języku polskim polega na:
  1. rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym
  2. weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.

 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE