Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
SZANOWNI PAŃSTWO, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SGH NIE URUCHOMIŁA REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2017/2018
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 
Uchwała nr 146 Senatu SGH z 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w SGH w roku akademickim 2018/2019

STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU POLSKIM

Rekrutacja obywateli polskich i osób uprawnionych do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich:

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w języku polskim należy zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, a następnie wybrać jedną z dwóch ścieżek:
  1. Rekrutacja ze średniej (minimum 3,5): dla studentów SGH, którzy uzyskali co najmniej 150 ECTS w toku studiów i dla absolwentów SGH.
  2. Rekrutacja z trybu powszechnego.
Podstawą kwalifikacji w ramach trybu powszechnego jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym:
80 punktów z wiedzy o gospodarce (przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, ​historia gospodarcza, polityka gospodarcza, integracja europejska, ekonomia międzynarodowa) i 20 punktów z języka obcego o specjalizacji ekonomicznej (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski)
Pytania w języku obcym są częścią sprawdzianu i nie ma możliwości zwolnienia z nich.

SGH oferuje specjalny kurs przygotowawczy do tego sprawdzianu.

ODPŁATNE STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE W JĘZYKU ANGIELSKIM I NIESTACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE POPOŁUDNIOWE I SOBOTNIO-NIEDZIELNE W JĘZYKU POLSKIM:

Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim i na niestacjonarne studia magisterskie popołudniowe i sobotnio-niedzielne w języku polskim polega na:
  1. rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym
  2. weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów 

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają kandydaci, którzy umieścili te studia na pierwszym miejscu swojej listy preferencyjnej.

 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE