Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 

Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym

Wprowadź do systemu wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe i informacje o dyplomie ukończenia studiów wyższych. Wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej. Wybierz również kierunki  i tryby studiów i uszereguj je według swoich preferencji. Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym. 

WAŻNE! Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na lipiec, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym jeszcze w maju i zaznacz opcję „Nie mam jeszcze dyplomu”.

Dane możesz swobodnie modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu, tj. do 23 maja 2018 w przypadku kandydatów rekrutujących się ze średniej lub do 19 czerwca 2018 w przypadku kandydatów rekrutujących się w trybie naboru powszechnego oraz na studia niestacjonarne bądź w języku angielskim. W dniu zamknięcia systemu rekrutacyjnego dla danej ścieżki naboru upływa również termin dokonania opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów z danej ścieżki.

2. Procedura kwalifikacyjna

Przyjęcie ze średniej

Przyjęcie na podstawie średniej na studia stacjonarne w jezyku polskim jest możliwe jedynie w trybie naboru dedykowanego absolwentom studiów pierwszego stopnia w SGH. Warunkiem rekrutacji ze średniej jest:

  • uzyskanie min. 150 ECTS oraz średniej z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5 – kryterium dla kandydatów, którzy jeszcze nie ukończyli studiów;
  • uzyskanie średniej ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 – kryterium dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w SGH.

Nabór kandydatów ze średniej prowadzony jest do wyczerpania miejsc przewidziany w ramach limitu miejsc przyznawanych w trybie naboru dedykowanego absolwentom studiów pierwszego stopnia w SGH. Rekrutacja w tym trybie możliwa jest tylko jeden raz.

Sprawdzian kwalifikacyjny

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania testu z wiedzy o gospodarce, który odbędzie się 29 czerwca 2018 w SGH. Z testu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych, w tym 20 z wybranego języka obcego.

Sprawdzian jest jedyną podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne w języku polskim dla kandydatów z naboru powszechnego (spoza SGH), jak i dla absolwentów SGH, którzy nie mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie średniej ze studiów licencjackich.

Kolejność zgłoszeń

Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim oraz studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń. Za moment zgłoszenia uznaje się moment założenia konta w systemie rekrutacyjnym.

3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w systemie rekrutacyjnym odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku – znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem bibliotecznym, oraz zestawienie dokumentów. Koniecznie wydrukuj wszystkie pliki, podpisz i zabierz ze sobą, ponieważ musisz je złożyć razem z innymi dokumentami. Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz od razu gdy złożysz komplet dokumentów i zostaną one pozytywnie zweryfikowane.

 

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA NOWY KIERUNEK ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZNAJDZIESZ W PODSTAWIE PRAWNEJ PONIŻEJ.

Dokumenty należy złożyć osobiście między 14 a 21 sierpnia 2018 (termin dla absolwentów innych uczelni niż SGH) lub między 23 a 28 sierpnia 2018 (termin dla absolwentów SGH) – szczegóły będą podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w SGH, dokumenty może złożyć za Ciebie Twój pełnomocnik jeśli będzie miał Twoje pisemne upoważnienie.

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.


Podstawa prawna: Tekst ujednolicony opracowany na podstawie uchwały nr 146 z dnia 17 maja 2017 r. oraz uchwały nr 247 z dnia 25 kwietnia 2018r.