Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Przeliczniki ocen
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Przeliczniki ocen ze świadectw na studia magisterskie

 
Nowa Matura

Kategoria przedmiotu

Wymagany poziom

Punkty rekrutacyjne


Matematyka

pisemna rozszerzona

1% = 1 pkt


 

pisemna podstawowa dla kierunków: analiza danych – big data; ekonomia; metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

1% = 4/10 pkt

 

pisemna podstawowa dla pozostałych kierunków

1% = 6/10

 

na poziome klas dwujęzycznych

dodatkowo 1% = 1/3 pkt, nie więcej niż 100 pkt

Języki obce

 

poziom rozszerzony

1% = 1 pkt

nie więcej niż 100 pkt

poziom podstawowy

1% = 6/10 pkt

poziom klas dwujęzycznych

1% = 4/3

nie więcej ​niż 100 pktStara Matura

1. Kandydatom, którzy zdali Starą Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów (matematyka oraz języki obce) z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, bierze się pod uwagę tylko wyższą ocenę. 

2. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotów (matematyka oraz języki obce), otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem.

3. Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w punkcie 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔.


Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate)
1. Kandydatom, którzy zdali Maturę Międzynarodową, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie wyników z Matematyki oraz Ekonomii zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL), oraz wyników z języków obcych zdanych na poziomie Ab initio, A1 lub A2 (HL lub SL), lub B SL.

2. Oceny uzyskane z przedmiotów Matematyka oraz Ekonomia przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

IB
SL

Punkty kwalifikacyjne

IB
HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

100

6

90

6

100

5

75

5

100

4

60

4

80

3

45

3

60

2

30

2

40
3. Oceny uzyskane z języków obcych przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

IB
Ab initio lub poziom B SL

Punkty kwalifikacyjne

IB
A1 (HL lub SL),
A2 (HL lub SL) lub B HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

100

6

90

6

5

75

5

4

60

4

3

45

3

2

30

2
Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

1. Oceny z poszczególnych przedmiotów, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu.
Jeżeli oceny nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, UKR dokona jej odpowiedniego przeliczenia.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości uwidoczniony jest jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych obliczoną przy zastosowaniu zasady określonej
w ust.1, pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. W przeciwnym razie, kandydatowi przyznaje się za te przedmioty zero punktów.


Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych

UKRAINA

UKRAINA
​Ocena na świadectwie
(Skala 1-12)
​Punkty SGH
12 ​100
​11 ​92
​10 ​83
​9 ​75
​8 ​67
​7 ​58
​6 ​50
​1-5 0

 

ROSJA, KAZACHSTAN, SZWECJA (1996 - 2012)

ROSJA
(skala 2 – 5)
KAZA​C​HSTAN​
(skala 1 – 5)
SZWECJA
(skala literowa)
Punkty ​SGH​
​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie
​5 ​5 ​MVG ​100
​4 4 ​VG ​75
​3 ​3 ​G ​50
​2 ​1-2 ​IG ​0
 


SZWECJA (świadectwa od 2013)

SZWECJA
​Ocena na świadectwie
(skala A - F)
Punkty w SGH
​A ​100
​B ​90
​C ​75
​D ​60
​E ​50
​F ​0
 
 
NORWEGIA
​​Ocena na świadectwie
(skala 1 - 6)
Punkty w SGH
​6 100
5 90
​4 75
​3 ​60
​2 ​50
​1 0
 
 

 

BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ​ ​
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 

LITWA 

LITWA
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Poziom A i B
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 

AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY, SŁOWACJA

AUSTRIA
Skala 1 – 5

​NIEMCY
Skala 1 – 6

CZECHY
Skala 1 – 5

​SŁOWACJA
Skala 1 – 5
Punkty SGH​
​Ocena na świadectwie ​Ocena na świadectwie
​​Ocena na świadectwie ​​Ocena na świadectwie
​1 ​1 ​1 ​1 ​100
​2 ​2 ​2 ​2 ​84
​3 ​3 ​3 ​3 ​67
​4 ​4 ​4 ​4 ​50
​5 ​5-6 ​5 ​5 ​0
 


 USA

​ ​USA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A, A+ ​100
​A- 92
​B+ ​89
​B ​86
​B- ​82
​C+ ​79
​C ​76
​C- ​72
​D+ ​69
​D ​66
​D- ​62
​F ​0

WIELKA BRYTANIA 
Świadectwo GCE (General Certificate of Education) wydane przez AQA lub WJEC lub ORC – oceny na poziomie A-level (advance); nie uznajemy poziomu O-level czy AS-level (advanced subsidiary).
WIELKA BRYTANIA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A* ​100
​A 92
​A- ​89
​B+ 65
​B ​60
​B- ​55
​C+ ​50
​C 45
​C- ​0
​D+ 0
​D ​0
​D- ​0
​E ​0
​F ​0

 

SZKOCJA

​Advanced Higher ​Scottish Higher ​Punkty SGH
​A - 75-100% ​A - 70-100% ​100
​B - 60-74% ​B - 60-69% ​84
​C - 50-59%
​C - 50-59% ​67
​D - 45-49%
​D - 45-49% ​50
​N/A - <45% ​N/A - <45% ​0
 

​Bands ​Punkty SGH
​A1 - 85-100% ​100
​A2 - 70-84% ​90
​B3 - 65-69% ​80
​B4 - 60-64% ​70
​C5 - 55-59% ​60
​C6 - 50-54% ​50
​D7 - 45-49% ​40
​Band 8 (no award) - 40% ​0
​Band 9 (no award) - <40% ​0
 

IRLANDIA

Wyłącznie poziom HL (Higher Level)
 
IRLANDIA
Ocena na świadectwie HL (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A1 ​100
​A2 90
​B1 85
​B2 ​80
​B3 ​75
​C1 70
​C2 65
​C3 ​60
​D1 55
​D2 50
​D3 45
​E - F ​0

 

​Ocena na świadectwie HL Punkty SGH​
​1 ​100
​2 ​90
​3 ​80
​4 ​70
​5 ​60
​6 ​50
 

FRANCJA

FRANCJA 
Ocena na świadectwie  (skala 1-20) ​​Punkty SGH​ ​
​20.00 – 18.00 ​100
17.99 – 16.00 90
15.99 – 14.00 ​80
13.99 – 12.00 70
11.99 – 10.00 60
​1.00 – 9.00 ​0

 

BELGIA

Ocena na świadectwie
​Punkty SGH
​18-20 ​100
​16-17 ​90
​14-15 ​80
​13 ​70
​12 ​60
​0-11,5 ​0
 

BELGIA (Flandria)
​Ocena na świadectwie Punkty SGH​
​90-100 ​100
​81-90 ​84
​70-80 ​67
​50-70 ​50
​0-49 ​0
 

ARMENIA

​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
18,00 - 20,00 =  A ​20 pkt= 100, 19 pkt= 95%, 18 pkt= 90% itd.
​13,00 - 17,99 =  B
​8,00 - 12,99 =  C/P
​0 - 7,9 =  F ​0 pkt = 0%
Skala ocen z przedmiotów 0-10 pkt ​Punkty SGH
​8,00 - 10,00 =  A ​10 pkt = 100%, 9 pkt = 90%, 8 pkt = 80% itd.
​7,00 - 8,99 =  B
​5,00 - 6,99 =  C/P
​0 - 4,99 =  F
​0 pkt= 0%
 

BUŁGARIA
​Ocena na świadectwie Punkty SGH​
​6.00 (A) ​100
​5.00 - 5.99 (A) ​84
​4.00 - 4.99 (B) ​67
​3.00 - 3.99 ( C) ​50
​2.00 - 2.99 (F) ​0
 

WŁOCHY
​Ocena na świadectwie ​Grade description ​Punkty SGH
​9.00-10.00 ​Ottimo (Exellent) ​100
​8.00-8.99 ​​Distinto (With Distinction) ​84
​7.00-7.99 ​​Buono (Good) ​67
​6.00-6.99 ​​Sufficiente (Sufficient) ​50
​0-5.99 ​​Respinto (Fail) ​0
 

HOLANDIA

Świadectwa VWO i HAVO
​Ocena na świadectwie ​​Punkty SGH
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​75
​7 ​60
6 ​50
1-5 ​0
 

GRECJA
​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​18-20 ​100
​16-17 ​90
​14-15 ​80
​13 ​70
​12 ​60
​0-11,5 ​0
 
HISZPANIA
​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​9.00-10.00 ​100
​8.00-8.99 ​84
​7.00-7.99 ​67
​6.00-6.99 ​50
​0-5.99 ​0
 
MONGOLIA
​Ocena na świadectwie (A-F) ​Punkty SGH
​A ​100
​B ​84
​C ​67
​D ​50
​F ​0
  ​