Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Opłaty
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 tabela opłat

 
  
Tabe​la opłat na rok akademicki 2021/2022

​Studia magisterskie opłata za każdy semestr​ (jednorazowa) opłata ratalna za semestr​ powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce​ za zajęcia nieobjęte planem studiów przekraczające udostępniony studentom dodatkowy limit 6 punktów ECTS​ opłata rekrutacyjna​
stacjonarne w języku polskim ​- -​​ 150 PLN za 1 punkt ECTS 150 PLN za 1 punkt ECTS ​85 PLN
stacjonarne ​w języku angielskim – kierunek Finance and Accounting​
​2.550 EUR
2.650 EUR (jedna rata 530 EUR) 90 EUR za 1 punkt ECTS 90 EUR za 1 punkt ECTS ​85 PLN
stacjonarne ​w języku angielskim – pozostałe kierunki
1.900 EUR 2.000 EUR (jedna rata 400 EUR)
70 EUR za 1 punkt ECTS 70 EUR za 1 punkt ECTS
​85 PLN
niestacjonarne, popołudniowe, oraz sobotnio-niedzielne w języku polskim​
3.900 PLN​​ 3.​950 PLN (jedna rata 790 PLN)

150 PLN za 1 punkt ECTS
​150 PLN za 1 punkt ECTS ​85 PLN


----------------------------------------------

Podstawa prawna: 

 

 ZWROT OPŁATY REKRUTACYJNEJ

 
​​​​
Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatom, którzy:
  • zrezygnowali z rekrutacji w trakcie trwania rejestracji, 
  • wpłacili opłatę rekrutacyjną po zamknięciu rejestracji,
  • wpłacili wielokrotność opłaty rekrutacyjnej (tylko w zakresie nadmiarowych wpłat),
  • rejestracja których była nieskuteczna i nie brali oni udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 

​Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na podstawie pisemnego podania podpisanego przez kandydata.
Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 
Podanie wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji (w formacie PDF) należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (budynek G, pok. 37) lub drogą elektroniczną na adres rekrutacja@sgh.waw.pl​​