Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Olimpiady
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Olimpiady

 
​1. Laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego z matematyki otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z tych przedmiotów maturalnych (100 pkt.)

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego z języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski) otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z tych przedmiotów maturalnych (100 pkt.)

3. Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych (100 pkt.)


​Nazwa olimpiady ​​Zakres kwalifikacji ​​Przyznane punkty
​Olimpiada przedmiotowa 
(matematyka)
Laureaci i finaliści
​100
​Olimpiady przedmiotowe z języków obcych
(angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, włoski, francuski)
​Laureaci i finaliści ​100
​Olimpiada Przedsiębiorczości oraz
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
​Laureaci i finaliści ​100
 
 
•    Uznaniu podlegają wyłącznie osiągnięcia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych organizowanych na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z późn. zm.).
 
•    Kandydaci mogą wykorzystywać uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty olimpiad, w okresie czterech lat od roku uzyskania świadectwa dojrzałości, to jest w roku zdania matury oraz w trzech kolejnych latach.
 
•    Podstawą uzyskania uprawnień jest oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

---------------------------
Podstawa prawna:

Uchwała nr 540 Senatu SGH z 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021 (Tekst ujednolicony opracowany na podstawie US nr 540 z 26 czerwca 2019 r., US nr 700 z 31 marca 2020 r., US nr 731 z 27 maja 2020 r.oraz US nr 753 z 24 czerwca 2020 r. Stan prawny obowiązujący na 24 czerwca 2020 r.)