Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej

 

Zgodnie z zasadami przyjęć na studia w SGH w  roku akademickim 2017/2018 (​Zasady przyjęć kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w SGH w roku akademickim 2017/2018 (Uchwała nr 456 Senatu SGH z 25 maja 2016 r.) oraz uchwała je zmieniająca (Uchwała nr 143 Senatu SGH w 17 maja 2017 r.) termin składania odwołań upływa po 14 dniach od otrzymania decyzji. 

Odwołania należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres Działu Promocji i Rekrutacji.

Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Uczelniana Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna (UOKR) może wydać decyzję warunkową, z zastrzeżeniem dostarczenia przez kandydata wymaganych niniejszą uchwałą dokumentów.

UOKR doręcza decyzję za pokwitowaniem przez pocztę, wysyłając ją na adres korespondencyjny podany przez kandydata w internetowym formularzu rekrutacyjnym.

Od ostatecznej decyzji w sprawie przyjęcia na studia przysługuje kandydatowi skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia tej decyzji.

Uwaga:

  • Komisja Odwoławcza rozpatruje tylko podania, których doręczenie zostało potwierdzone tj. odebranych osobiście, dostarczonych z załączoną kserokopią decyzji lub po odesłaniu przez Pocztę Polską potwierdzenia odbioru.
  • Podanie musi być zgodne ze wzorem.​
  • W sprawach wyników postępowania UOKR zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z sekretarzem UOKR, panią Ireną Senator.