Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Harmonogramy
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021​​
 
​Forma studiów ​ ​ Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)​ ​ ​ ​Wgrywanie danych z dyplomu1 Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów​2 Okazanie oryginałów dokumentów3 ​​
tura 1​ ​ ​ ​ tura 2​4 tura 3​4
Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​
Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​ Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​
Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​ Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​
​ Składanie dokumentów​
​od do​​ od​​ do​ ​od ​do od​​ ​do ​od ​do
​do
​Studia stacjonarne w języku polskim i angielskim oraz studia niestacjonarne ​30.06
2020
​15.07
2020
​3.08
2020
​16.08
2020
​19.08
2020
​19.08
2020
​20.08
2020
​26.08
2020
​26.08
2020
​27.08
2020
​4.09
2020
​4.09
2020
5.09
2020​​

20.02.2021​ ​
 
1Dane wymienione w § 43 ust. 6 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
2 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 43 ust. 1 i 3 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
3 O którym mowa w § 43 ust. 3 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
4 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

*****


Składanie oryginałów  dokumentów

Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).


Student przyjęty na studia magisterskie zobowiązany jest złożyć: 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą (dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim rekrutujących się w trybie naboru powszechnego).
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
- przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
- uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą (Uwaga – dyplom musi być uprzednio podpisany przez jego właściciela) albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym. 
Ponadto, zagraniczny dyplom powinien być: 
- zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
- przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (dotyczy osób przyjętych na studia w języku angielskim)​
  • ​​zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  • oświadczenie o zmianie nazwiska 

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. ------------------------
Podstawa prawna: