Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Harmonogramy
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
​​Szanowni Państwo, 

informujemy, że w celu złożenia oryginałów dokumentów należy zarezerwować wizytę w kalendarzu internetowym (link będzie dostępny w komunikacie w ISR.) Nadal istnieje możliwość przesłania oryginałów dokumentów pocztą, zgodnie z informacjami poniżej. Termin na dostarczenie oryginałów dokumentów 30 kwietnia jest ostateczny.
 

 Składanie oryginałów dokumentów w roku akademickim 2020/2021 drogą pocztową

 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, studenci, którzy zostali przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą złożyć za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Uczelni, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

- oryginały wymaganych dokumentów, które stanowiły podstawę przyjęcia na studia, lub

- kopie tych dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia w ten sposób wymagane jest okazanie, niezwłocznie po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oryginałów tych dokumentów celem potwierdzenia zawartych w nich danych i uzupełnienia teczki studenta).
 
Adres korespondencyjny: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Rekrutacji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska.
 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2020/2021

 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021​​
 
​Forma studiów ​ ​ Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)​ ​ ​ ​Wgrywanie danych z dyplomu1 Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów​2 Okazanie oryginałów dokumentów3 ​​
tura 1​ ​ ​ ​ tura 2​4 tura 3​4
Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​
Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​ Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​
Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​ Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​
​ Składanie dokumentów​
​od do​​ od​​ do​ ​od ​do od​​ ​do ​od ​do
​do
​Studia stacjonarne w języku polskim i angielskim oraz studia niestacjonarne ​30.06
2020
​15.07
2020
​3.08
2020
​16.08
2020
​19.08
2020
​19.08
2020
​20.08
2020
​26.08
2020
​26.08
2020
​27.08
2020
​4.09
2020
​4.09
2020
5.09
2020​​

30.04.2021​ ​
 
1Dane wymienione w § 43 ust. 6 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
2 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 43 ust. 1 i 3 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
3 O którym mowa w § 43 ust. 3 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
4 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.

*****


Składanie oryginałów  dokumentów

Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, studenci, którzy zostali przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą złożyć za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Uczelni, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

oryginały wymaganych dokumentów, które stanowiły podstawę przyjęcia na studia, lub

kopie tych dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia w ten sposób wymagane jest okazanie, niezwłocznie po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oryginałów tych dokumentów celem potwierdzenia zawartych w nich danych i uzupełnienia teczki studenta).
 
Adres korespondencyjny: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Rekrutacji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska.​


Student przyjęty na studia magisterskie zobowiązany jest złożyć: 
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą (dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim rekrutujących się w trybie naboru powszechnego).
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
- przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
- uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą (Uwaga – dyplom musi być uprzednio podpisany przez jego właściciela) albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym. 
Ponadto, zagraniczny dyplom powinien być: 
- zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
- przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (dotyczy osób przyjętych na studia w języku angielskim)​
  • ​​zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
  • oświadczenie o zmianie nazwiska 

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. ------------------------
Podstawa prawna: 
 

 Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 
Rekrutacja na studia II stopnia, na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 rozpoczyna się 8 czerwca 2021 r. a kończy 23 czerwca 2021 r​. Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.
​​
​Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacy​jnego zostanie opublikowany wiosną 2021 roku.​