Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po polsku : Potwierdzenie znajomości języka polskiego
Studiuj po polsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Potwierdzenie znajomości języka polskiego

 
Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 zostanie opublikowana wiosną 2022 r.
----------------------

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie w roku akademickim 2021/2022 prowadzone w języku polskim zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1 ESOKJ. 

Takim dokumentem może być: 

1) certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przynajmniej na poziomie C1 ESOKJ, albo

2) inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie C1, wydany przez podmiot z listy uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego, określonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, albo

3) polskie świadectwo dojrzałości albo zagraniczne świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.


Kandydat, który nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów może odbyć rozmowę przed Komisją ds. weryfikacji znajomości języka wykładowego dla cudzoziemców (za pośrednictwem MS Teams - Instrukcja​), potwierdzającą znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej C1. 

Weryfikacja znajomości języka polskiego dla cudzoziemców na studia magisterskie w języku polskim odbędzie się w dniu 21.07.2021r. (środa). Zapisy możliwe są wyłącznie przez ISR. 

Informacje dotyczące weryfikacji znajomości z języka polskiego:

Weryfikacja znajomości z języka polskiego będzie miała formę swobodnej rozmowy sterowanej pytaniami Komisji. Rozmowa rozpocznie się od krótkiej autoprezentacji trwającej od 3 do 5 minut - prosimy Kandydatów o jej wcześniejsze przygotowanie. Rozmowa będzie trwała 20 minut.