Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 
​​Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w SGH, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym (ISR)

Wprowadź do systemu wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe i informacje o dyplomie ukończenia studiów wyższych. Wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej. Wybierz również kierunki i tryby studiów oraz uszereguj je według swoich preferencji. Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym. 

WAŻNE! Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na lipiec, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym jeszcze w maju i zaznacz opcję „Nie mam jeszcze dyplomu”.

Dane możesz modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu, przy czym bardzo ważne jest, abyś zakładkę z danymi osobowymi wypełnił poprawnie – każda modyfikacja tych danych, w przypadku gdy bierzesz udział w rekrutacji na studia niestacjonarne, spowoduje, że zmieni się data Twojej rejestracji, a co za tym idzie, Twoje miejsce w ogólnej kwalifikacji.

W dniu zamknięcia systemu rekrutacyjnego upływa również termin dokonania opłaty rekrutacyjnej.


2. Procedura kwalifikacyjna

Przyjęcie ze średniej (możesz wybrać tylko jeden tryb przyjęcia na studia stacjonarne):

Przyjęcie na podstawie średniej na studia stacjonarne w języku polskim jest możliwe jedynie w trybie naboru dedykowanego absolwentom studiów pierwszego stopnia w SGH. Warunkiem rekrutacji ze średniej jest:

  • uzyskanie min. 150 ECT​S oraz średniej z ocen z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów na poziomie co najmniej 3,5 – dotyczy kandydatów, którzy jeszcze nie ukończyli studiów;
  • uzyskanie średniej ocen ze studiów na poziomie co najmniej 3,5 – dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia w SGH.

Nabór kandydatów ze średniej prowadzony jest na poszczególne kierunki  w ramach określonych limitów miejsc. Rekrutacja w tym trybie możliwa jest tylko jeden raz.

Średnia, która zostanie uwzględniona podczas postępowania rekrutacyjnego będzie zaciągnięta ostatniego dnia rejestracji na studia magisterskie (17 czerwca 2020r.) z przedmiotów zaliczonych w toku zakończonych semestrów studiów.


Sprawdzian kwalifikacyjny – uwaga, nowe zasady od roku akademickiego 2019/2020 
(możesz wybrać tylko jeden tryb przyjęcia na studia stacjonarne)

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania sprawdzianu kwalifikacyjnego​. Ze sprawdzianu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych na wybrany kierunek studiów.

Sprawdzian jest jedyną podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne w języku polskim dla kandydatów z naboru powszechnego (spoza SGH), jak i dla absolwentów SGH, którzy nie mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie średniej ze studiów licencjackich.


Kolejność zgłoszeń:

Kryterium kwalifikacyjnym na studia niestacjonarne w języku polskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę wyboru w systemie rekrutacyjnym ISR poziomu studiów.


3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w systemie rekrutacyjnym odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku – znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem bibliotecznym, oraz zestawienie dokumentów. Koniecznie wydrukuj wszystkie pliki, podpisz i zabierz ze sobą, ponieważ musisz je złożyć razem z innymi dokumentami. Decyzję o przyjęciu na studia otrzymasz od razu gdy złożysz komplet dokumentów i zostaną one pozytywnie zweryfikowane. 

Pamietaj, że koniecznie musisz złożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej C1 (jeden z poniższych):

  • polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przynajmniej na poziomie C1;
  • inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie C1 uznany przez Komisję ds. testu językowego dla cudzoziemców powołaną przez Rektora.
Kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego​ w SGH, który odbędzie się w czerwcu/lipcu 2020 r. Na test można zapisać się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. Udział w teście jest bezpłatny.


Dokumenty należy złożyć osobiście, w termin​ie wskazanym w odpowiednim harmonogramie rekrutacji, a szczegóły dotyczące procesu składania dokumentów zostaną podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w SGH, dokumenty może złożyć za Ciebie Twój pełnomocnik jeśli będzie miał Twoje pisemne upoważnienie​.