Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po polsku : Przeliczniki ocen
Studiuj po polsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Przeliczniki ocen

 
​​
Nowa Matura

Kategoria przedmiotu

Wymagany poziom

Punkty rekrutacyjne


Matematyka

pisemna rozszerzona

1% = 1 pkt


 

pisemna podstawowa dla kierunków: analiza danych – big data; ekonomia; metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

1% = 4/10 pkt

 

pisemna podstawowa dla pozostałych kierunków

1% = 6/10

 

na poziome klas dwujęzycznych

dodatkowo 1% = 1/3 pkt, nie więcej niż 100 pkt

Języki obce

 

poziom rozszerzony

1% = 1 pkt

nie więcej niż 100 pkt

poziom podstawowy

1% = 6/10 pkt

poziom klas dwujęzycznych

1% = 4/3

nie więcej ​niż 100 pktStara Matura

1. Kandydatom, którzy zdali Starą Maturę, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów (matematyka oraz języki obce) z zastrzeżeniem że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu, bierze się pod uwagę tylko wyższą ocenę. 

2. Kandydat, który na egzaminie dojrzałości był zwolniony ze zdawania egzaminu z przedmiotów (matematyka oraz języki obce), otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego zwolnieniem.

3. Sumę wartości ocen ze świadectwa dojrzałości, o której mowa w punkcie 1, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔.


Matura Międzynarodowa (International Baccalaureate)
1. Kandydatom, którzy zdali Maturę Międzynarodową, punkty kwalifikacyjne przyznawane są na podstawie wyników z Matematyki oraz Ekonomii zdanych na poziomie standardowym (SL) lub rozszerzonym (HL), oraz wyników z języków obcych zdanych na poziomie Ab initio, A1 lub A2 (HL lub SL), lub B SL.

2. Oceny uzyskane z przedmiotów Matematyka oraz Ekonomia przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

IB
SL

Punkty kwalifikacyjne

IB
HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

100

6

90

6

100

5

75

5

100

4

60

4

80

3

45

3

60

2

30

2

40
3. Oceny uzyskane z języków obcych przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą:

IB
Ab initio lub poziom B SL

Punkty kwalifikacyjne

IB
A1 (HL lub SL),
A2 (HL lub SL) lub B HL

Punkty kwalifikacyjne

7

100

7

100

6

90

6

5

75

5

4

60

4

3

45

3

2

30

2
Punktacja dla osób z innymi świadectwami dojrzałości

1. Oceny z poszczególnych przedmiotów, które wyrażono w skali procentowej, traktowane są jako punkty kwalifikacyjne, tj. zgodnie z zasadą, że jeden punkt procentowy równa się jednemu punktowi kwalifikacyjnemu.
Jeżeli oceny nie są wyrażone w procentach, lecz w skali punktowej, UKR dokona jej odpowiedniego przeliczenia.

W przypadku gdy na świadectwie dojrzałości uwidoczniony jest jedynie ogólny wynik egzaminu, kandydat jest kwalifikowany na podstawie tego wyniku, otrzymując liczbę punktów kwalifikacyjnych obliczoną przy zastosowaniu zasady określonej
w ust.1, pod warunkiem zaliczenia przez kandydata w szkole średniej przynajmniej dwuletniego kursu z matematyki lub fizyki. W przeciwnym razie, kandydatowi przyznaje się za te przedmioty zero punktów.


Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych

UKRAINA

UKRAINA
​Ocena na świadectwie
(Skala 1-12)
​Punkty SGH
12 ​100
​11 ​92
​10 ​83
​9 ​75
​8 ​67
​7 ​58
​6 ​50
​1-5 0

 

ROSJA, KAZACHSTAN, SZWECJA (1996 - 2012)

ROSJA
(skala 2 – 5)
KAZA​C​HSTAN​
(skala 1 – 5)
SZWECJA
(skala literowa)
Punkty ​SGH​
​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie
​5 ​5 ​MVG ​100
​4 4 ​VG ​75
​3 ​3 ​G ​50
​2 ​1-2 ​IG ​0
 


SZWECJA (świadectwa od 2013)

SZWECJA
​Ocena na świadectwie
(skala A - F)
Punkty w SGH
​A ​100
​B ​90
​C ​75
​D ​60
​E ​50
​F ​0
 
 
NORWEGIA
​​Ocena na świadectwie
(skala 1 - 6)
Punkty w SGH
​6 100
5 90
​4 75
​3 ​60
​2 ​50
​1 0
 
 

 

BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ​ ​
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 

LITWA 

LITWA
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Poziom A i B
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 
Ocena na świadectwie 
(skala 1 – 100)
Punkty SGH​
​92-100 ​100
​84-91 ​90
75-83 ​80
​67-74 ​70
58-66 ​60
​50-57 ​50
​40-49 ​40
​30-39 ​30
​20-29 ​20
​0-19​ ​0

  ​

AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY, SŁOWACJA

AUSTRIA
Skala 1 – 5

​NIEMCY
Skala 1 – 6

CZECHY
Skala 1 – 5

​SŁOWACJA
Skala 1 – 5
Punkty SGH​
​Ocena na świadectwie ​Ocena na świadectwie
​​Ocena na świadectwie ​​Ocena na świadectwie
​1 ​1 ​1 ​1 ​100
​2 ​2 ​2 ​2 ​84
​3 ​3 ​3 ​3 ​67
​4 ​4 ​4 ​4 ​50
​5 ​5-6 ​5 ​5 ​0
 


 USA

​ ​USA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A, A+ ​100
​A- 92
​B+ ​89
​B ​86
​B- ​82
​C+ ​79
​C ​76
​C- ​72
​D+ ​69
​D ​66
​D- ​62
​F ​0

WIELKA BRYTANIA 
Świadectwo GCE (General Certificate of Education) wydane przez AQA lub WJEC lub ORC – oceny na poziomie A-level (advance); nie uznajemy poziomu O-level czy AS-level (advanced subsidiary).
WIELKA BRYTANIA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A* ​100
​A 92
​A- ​89
​B+ 65
​B ​60
​B- ​55
​C+ ​50
​C 45
​C- ​0
​D+ 0
​D ​0
​D- ​0
​E ​0
​F ​0

 

SZKOCJA

​Advanced Higher ​Scottish Higher ​Punkty SGH
​A - 75-100% ​A - 70-100% ​100
​B - 60-74% ​B - 60-69% ​84
​C - 50-59%
​C - 50-59% ​67
​D - 45-49%
​D - 45-49% ​50
​N/A - <45% ​N/A - <45% ​0
 

​Bands ​Punkty SGH
​A1 - 85-100% ​100
​A2 - 70-84% ​90
​B3 - 65-69% ​80
​B4 - 60-64% ​70
​C5 - 55-59% ​60
​C6 - 50-54% ​50
​D7 - 45-49% ​40
​Band 8 (no award) - 40% ​0
​Band 9 (no award) - <40% ​0
 

IRLANDIA

Wyłącznie poziom HL (Higher Level)
 
IRLANDIA
Ocena na świadectwie HL (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A1 ​100
​A2 90
​B1 85
​B2 ​80
​B3 ​75
​C1 70
​C2 65
​C3 ​60
​D1 55
​D2 50
​D3 45
​E - F ​0

 

​Ocena na świadectwie HL Punkty SGH​
​1 ​100
​2 ​90
​3 ​80
​4 ​70
​5 ​60
​6 ​50
 

FRANCJA

FRANCJA 
Ocena na świadectwie  (skala 1-20) ​​Punkty SGH​ ​
​20.00 – 18.00 ​100
17.99 – 16.00 90
15.99 – 14.00 ​80
13.99 – 12.00 70
11.99 – 10.00 60
​1.00 – 9.00 ​0

 

BELGIA

Ocena na świadectwie
​Punkty SGH
​18-20 ​100
​16-17 ​90
​14-15 ​80
​13 ​70
​12 ​60
​0-11,5 ​0
 

BELGIA (Flandria)
​Ocena na świadectwie Punkty SGH​
​90-100 ​100
​81-90 ​84
​70-80 ​67
​50-70 ​50
​0-49 ​0
 

ARMENIA

​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
18,00 - 20,00 =  A ​20 pkt= 100, 19 pkt= 95%, 18 pkt= 90% itd.
​13,00 - 17,99 =  B
​8,00 - 12,99 =  C/P
​0 - 7,9 =  F ​0 pkt = 0%
Skala ocen z przedmiotów 0-10 pkt ​Punkty SGH
​8,00 - 10,00 =  A ​10 pkt = 100%, 9 pkt = 90%, 8 pkt = 80% itd.
​7,00 - 8,99 =  B
​5,00 - 6,99 =  C/P
​0 - 4,99 =  F
​0 pkt= 0%
 

BUŁGARIA
​Ocena na świadectwie Punkty SGH​
​6.00 (A) ​100
​5.00 - 5.99 (A) ​84
​4.00 - 4.99 (B) ​67
​3.00 - 3.99 ( C) ​50
​2.00 - 2.99 (F) ​0
 

WŁOCHY
​Ocena na świadectwie ​Grade description ​Punkty SGH
​9.00-10.00 ​Ottimo (Exellent) ​100
​8.00-8.99 ​​Distinto (With Distinction) ​84
​7.00-7.99 ​​Buono (Good) ​67
​6.00-6.99 ​​Sufficiente (Sufficient) ​50
​0-5.99 ​​Respinto (Fail) ​0
 

HOLANDIA

Świadectwa VWO i HAVO
​Ocena na świadectwie ​​Punkty SGH
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​75
​7 ​60
6 ​50
1-5 ​0
 

GRECJA
​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​18-20 ​100
​16-17 ​90
​14-15 ​80
​13 ​70
​12 ​60
​0-11,5 ​0
 
HISZPANIA
​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​9.00-10.00 ​100
​8.00-8.99 ​84
​7.00-7.99 ​67
​6.00-6.99 ​50
​0-5.99 ​0
 

MONGOLIA
​Ocena na świadectwie (A-F) ​Punkty SGH
​A ​100
​B ​84
​C ​67
​D ​50
​F ​0