Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Harmonogram rekrutacji
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 
​​​​Uwaga! Zmiany w harmonogramach od dnia 08.06.2021​
​​​
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskimrozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/20​22, 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 10 maja 2021 r. do końca procesu rekrutacji. 

For​ma studiów

Rejestracja kandydatów w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym

w formularzu na dany poziom studiów 1​

Sprawdzian kwalifikacyjny

Postępowanie kwalifikacyjne i składanie dokumentów (wgrywanie elektronicznych kopii dokumentów do ISR) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej turze​​


Dostarczanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia2
​ ​​​ ​

tura 1

tura 23

tura 33

ogłoszenie wyników

składanie dokumentów

ogłoszenie wyników

składanie dokumentów

ogłoszenie wyników

składanie dokumentów

Termin 1  ​Termin 24

Studia stacjonarne w języku polskim tryb naboru absolwentów studiów pierwszego stopnia SGH, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

8-23.06.2021*

nie dotyczy

15.07.2021

​16-18.08.
2021

26.08.2021

26-28.08.

2021

01.09.2021

01-03.09.

2021

17-18.09.2021 23-29.09.
2021
Studia stacjonarne w języku polskimpowszechny tryb naboru, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Rektora nr 25 z dnia 13 kwietnia 2021 r. 8-23​.06.2021*​ 30.06.2​021 15.07.2021
 
​16-18.08.
2021

 
26.08.2021
​26-28.08.
2021
01.09.2021
01-03.09.
2021
 
​17-18.09.2021 ​​23-29.09.
2021
Studia niestacjonarne w języku polskim

8-23​.06.2021*

nie dotyczy

15.07.2021


​16-18.08.
2021

26.08.2021

26-28.08.
2021

01.09.2021

01-03.09.
2021​
17-18.09.2021 ​​23-29.09.
2021

Rekrutacja uzupełniająca: studia niestacjonarne w języku polskim5


8–11.09.2021*

nie dotyczy

16.09.2021


16-18.09
.
2​021

21.09.2021

21-​22.09.2021

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy ​​2​3-29.09.2021

*Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji.​

Rozmowa potwierdzająca znajomość języka polskiego dla kandydatów na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim, nieposiadających dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej C1, odbędzie się w terminie wskazanym w ISR.

---------------------------------------​

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.
2 O ile decyzja o przyjęciu na studia nie stanowi inaczej.
3 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.
4 Z wyłączeniem soboty i niedzieli.
5 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR jest możliwe od 10 maja 2021 r. do końca procesu rekrutacji. 

Forma studiów

Rejestracja kandydatów Internetowym Systemie Rekrutacyjnym

w formularzu na dany poziom studiów 1​​

Termin końcowy na edycję zgłoszenia

Termin końcowy na akceptację tzw. offer letter 


Dostarczenie oryginałów wymaganych dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia2

termin 1

termin 2

termin 3

Studia stacjonarne w języku​ angielskim​

10.06–2.08.2021* 

5.08.2021

11.08.2021

2428.08.2021

1718.09.2021

27–29.09.2021

Rekrutacja uzupełniająca
na studia stacjonarne w języku angielskim 3​

6–9.09.2021*

13.09.2021

15.09.2021

nie dotyczy

1718.09.2021

27–29.09.2021

*Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu właściwej rekrutacji​​​

--------------------------------

1 Utworzenie osobistego konta rekrutacyjnego w ISR będzie możliwe od 10 maja 2021 r.
2 Ostateczny termin dostarczenia dokumentów precyzuje decyzja o przyjęciu na studia.
3 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.
---------------------------

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 45 z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 26 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego​

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 32 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 26 z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, dla kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego​

Załącznik 2

Załącznik nr 4

 

 SKŁADANIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 drogą pocztową

 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, studenci, którzy zostali przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą złożyć za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Uczelni, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

oryginały wymaganych dokumentów, które stanowiły podstawę przyjęcia na studia, lub

kopie tych dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia w ten sposób wymagane jest okazanie, niezwłocznie po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oryginałów tych dokumentów celem potwierdzenia zawartych w nich danych i uzupełnienia teczki studenta).
 
Adres korespondencyjny: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Rekrutacji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska.
 

 Harmonogram rekrutacji

 
 Harmonogram p​ostępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021,  dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

Forma studiów 

 Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym) 

 Wgrywanie danych z dyplomu1

Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów2

 

 

Ostateczny termin na dostarczenie 

wymaganych

dokumentów3 ​​

tura 1

   tura 24

tura 34

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji 

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne
 

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji 

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne
 

 Składanie dokumentów

od

do​​

od​​

do

od

do

od​​

do

od

do

do

Studia stacjonarne oraz niestacjonarne w języku polskim  

 

30.06
2020

15.07
2020

3.08
2020

16.08
2020

 

19.08
2020

19.08
2020

20.08
2020

 

26.08
2020

26.08
2020

27.08
2020

 

4.09
2020

 

4.09
2020

 

5.09
2020
​​


30.09.

2021

 
1 ​Dane wymienione w § 35 ust. 9 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
2 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 35 ust. 1 i 3 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
3 O którym mowa w § 35 ust. 1 i 3 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
4 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Cudzoziemców podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.


******************************

Harmonogram p​ostępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa​


 

Forma studiów

Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)

Termin końcowy na edycję zgłoszenia

Termin końcowy na

akceptację tzw. offer letter

Ostateczny termin na dostarczenie wymaganych

dokumentów

od

do

do1

Studia stacjonarne w języku angielskim

30.06.2020

27.07.2020

30.07.2020

10.08.2020

30.09.2021

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne w języku angielskim2

8.09.2020

11.09.2020

14.09.2020

18.09.2020

30.09.2021

1 O ile decyzja o przyjęciu nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.Składanie oryginałów dokumentów 

Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, studenci, którzy zostali przyjęci na rok akademicki 2020/2021 mogą złożyć za pośrednictwem poczty przesłanej na adres Uczelni, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

oryginały wymaganych dokumentów, które stanowiły podstawę przyjęcia na studia, lub

kopie tych dokumentów potwierdzonych notarialnie za zgodność z oryginałem (w przypadku złożenia w ten sposób wymagane jest okazanie, niezwłocznie po ustaniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, oryginałów tych dokumentów celem potwierdzenia zawartych w nich danych i uzupełnienia teczki studenta).
 
Adres korespondencyjny: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dział Rekrutacji, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska.


Student przyjęty na studia magisterskie zobowiązany jest złożyć: 
  • oryginał formularza rekrutacyjnego
  • 2 egzemplarze umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne  - w przypadku studiów w języku polskim, egzemplarze (2 egzemplarze w języku polskim, 2 w języku angielskim) -  w przypadku studiów w języku angielskim,​
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą (dotyczy tylko kandydatów na studia stacjonarne w języku polskim rekrutujących się w trybie naboru powszechnego).
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
- przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski. Tłumaczenia poświadczone przez notariusza nie są przyjmowane;
-uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym. Uwaga – dyplom musi być uprzednio podpisany przez jego właściciela.

Ponadto, zagraniczny dyplom powinien być: 
 -​zalegalizowany lub opatrzony apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, OECD, EFTA);
- przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski.
  • ​​​dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
  • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości i Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej​;
  • oświadczenie o zmianie nazwiska;
  • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności; 
  • decyzja o przyznaniu stypendium Dyrektora NAWA (dotyczy stypendystów NAWA).

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. 

----------------------------
Podstawa prawna: