Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa : zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 
Studia drugiego stopnia na kierunku zarzadzanie finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wyposażają absolwentów w wszechstronne kompetencje zarówno ogólne, jak specjalistyczne dotyczące wykorzystywanych w praktyce i postulowanych przez teorię narzędzi, instrumentów i metod oraz sposobów postępowania w zakresie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa.

Studia umożliwiają absolwentom zajmowanie stanowisk zarządczych, eksperckich i specjalistycznych w przedsiębiorstwach sektora finansowego i gospodarki realnej głównie w obszarach funkcjonalnych organizacji związanych z zarządzaniem finansami. Studia przygotowują również studentów do założenia i kierowania własnym przedsiębiorstwem oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie finansów. Studia mają profil praktyczny i przygotowują studentów do procesu pozyskania certyfikatów zawodowych z zakresu finansów.

Zobacz również:
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w SGH w szczególności: 

[wiedza:]
 • zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania skutecznego zarządzania finansami,
 • zna podstawowe wzorce zachowania pracowników i liderów w organizacjach finansowych,
 • zna metodykę tworzenia przedsięwzięć gospodarczych i zarządzania finansami przedsiębiorstwa w ujęciu operacyjnym i strategicznym,
[umiejętności:]
 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania współczesnych organizacji i ich wpływ na pozycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,
 • potrafi samodzielnie formułować problemy finansowe, poszukiwać rozwiązań, trafnie identyfikować zagrożenia ekonomiczne, prawne, etyczne, planować działania oraz kontrolować ich wprowadzanie do działalności organizacji,
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcia z perspektywy finansowej w kontekście strategii i jej przełożenia na plany operacyjne oraz codzienne działania służb finansowych – dyrektora, analityka i innych pracowników,
[kompetencje społeczne:]
 • wykazuje świadomość potrzeby krytycznej oceny odbieranych treści oraz znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych,
 • wykazuje nawyk samodzielnego działania, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, zachęcania innych do samodzielności  i działania na rzecz dobra publicznego i relacji międzykulturowych,
 • wykazuje świadomość etyki, odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem, odpowiedzialności za działania własne i działania podległych pracowników.


W Informatorze SGH​ znaleźć można także:

 • pełną listę efektów kształcenia (s. 49)
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 84-85)

 
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. M​aksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)

Jesteśmy najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce wg rankingu fundacji Perspektywy
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr ​