Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 zarządzanie

 
Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnych organizacji. 

 
Studia te rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradców w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dają one dobre podstawy do samodzielnego prowadzenia działalności badawczej i przygotowują do podjęcia studiów trzeciego stopnia.


W ramach studiów na tym kierunku można realizować Program Podwójnego Dyplomu​.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH w szczególności: 

 
[wiedza:] 
 • ma wiedzę dotyczącą złożonych procesów i zjawisk zachodzących w organizacjach i otaczającym je świecie, 
 • ma wiedzę o najlepszych praktykach z zakresu zarządzania w dziedzinach objętych programem studiów, 
 • ma wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjami i procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją, 
[umiejętności:] 
 • ma umiejętność zarządzania strategicznego oraz konstruktywnego uczestniczenia w organizacyjnych procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania, 
 • potrafi ocenić wpływ otoczenia na zjawiska i procesy zarządzania oraz przygotowywać i podejmować decyzje zarządcze, zwłaszcza strategiczne, 
 • ma umiejętność i odwagę podejmować decyzje i planować w skali przedsiębiorstw i instytucji działania o innym charakterze (projektowanie systemów organizacji i zarządzania, kierowanie zespołami, prowadzenie negocjacji), 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje umiejętność pracy zespołowej i kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania, 
 • wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa i kształtowania demokratycznego społeczeństwa, 
 • posiada zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 99) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 100-103)
 

 Specjalności

 
 • ​​biznes turystyczny 
 • zarządzanie nieruchomościami 
 • marketing 
 • zarządzanie projektami 
 • zarządzanie strategiczne 
 • zarządzanie wartością firmy 
 • zarządzanie w transporcie i logistyce
 • zarządzanie zasobami ludzkimi ​
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

 
Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png