Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 polityka publiczna

 
Studia drugiego stopnia na kierunku polityka publiczna w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy o polityce publicznej oraz zasadach i mechanizmach jej programowania, tworzenia, wdrażania i ewaluacji, kładą też szczególny nacisk na poznanie reguł i realiów funkcjonowania sektora publicznego w Polsce i w Unii Europejskiej. 

Studia na tym kierunku rozwijają kompetencje przydatne w pracy zawodowej (na stanowiskach analityków, menedżerów lub ekspertów) w sektorze publicznym, administracji centralnej i samorządowej, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego oraz w instytucjach i organizacjach międzynarodowych, umożliwiają podejmowanie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także przygotowują do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

Zobacz również:
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku polityka publiczna w SGH w szczególności: 

[wiedza:]
 • ma rozszerzoną, w stosunku do pierwszego stopnia studiów, wiedzę o charakterze nauk społecznych z zakresu ekonomii i zarządzania, umożliwiającą analizę procesów gospodarczych i społecznych oraz ich związków w skali narodowej, regionalnej i lokalnej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu polityki publicznej i zna praktyczne aspekty prowadzenia tej polityki w oparciu o przepisy prawa, z uwzględnieniem relacji między strukturami i instytucjami społecznymi oraz kategoriami więzi społecznych w różnych kręgach kulturowych, 
 • zna i rozumie organizację i funkcjonowanie instytucji publicznych oraz źródła finansowania ich zadań, związanych z wspomaganiem i utrwalaniem aktywności człowieka w kreowaniu i przekształcaniu swojego otoczenia kulturowego,
[umiejętności:]
 • umie analizować procesy społeczne i współzarządzać nimi w skali narodowej, regionalnej i lokalnej, 
 • umie projektować rozwiązania złożonych problemów w skali mikro- i makrospołecznej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz, 
 • umie doradzać w zakresie zmian w strukturze potrzeb społecznych i wskazywać możliwości ich zaspokajania,
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje zaangażowanie na rzecz rządowych i obywatelskich przedsięwzięć społecznych, 
 • wykazuje umiejętność współorganizowania działań związanych z celami społecznymi i określenia priorytetów związanych z realizacją tych celów w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, 
 • wykazuje zaangażowanie w programy dotyczące zdrowia, edukacji, zatrudnienia, wsparcia społecznego, w tym związane z ideą uczenia się przez całe życie oraz uzupełnianiem interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności.


W Informatorze SGH​ znaleźć można także:

 • pełną listę efektów kształcenia (s. 46-47)
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 76-77)
 

 Specjalności

 
 • instrumenty polityki publicznej
 • polityka zagraniczna i dyplomacja 
 • polityki sektorowe 


 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr ​
 

 Organizacja studiów

 
​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestac​jonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Najlepsza uczelnia ekonomiczna w Polsce