Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
międzynarodowe stosunki gospodarcze : międzynarodowe stosunki gospodarcze
międzynarodowe stosunki gospodarcze
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze

 
Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze?

Jeżeli jesteś absolwentem studiów o profilu ekonomicznym lub innym, w szczególności: politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, socjologii, lingwistyki, etc. i:
 • interesujesz się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, 
 • pasjonują Cię zagadnienia związane ze współpracą i konkurencją międzynarodową na poziomie zarówno przedsiębiorstw, jak i państw, 
 • marzysz o studiach w międzynarodowym środowisku, 
 • chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w międzynarodowym środowisku biznesu lub instytucji i organizacji międzynarodowych zrzeszających wiele państw
zapraszamy do nas!

Przez cztery semestry będziesz studiować precyzyjnie sprofilowane przedmioty w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. Oferta kierunku składa się z trzech grup przedmiotów:
 • ekonomicznych o charakterze ogólnym (np. Ekonomia międzynarodowa – teoria i praktyka, Międzynarodowa ekonomiczna polityczna, Międzynarodowy system finansowy);
 • ekonomicznych o charakterze szczegółowym i praktycznym (np. Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego, UE jako podmiot stosunków międzynarodowych, Badania rynku międzynarodowego, Ekonomiczno-społeczna analiza regulacji międzynarodowych, Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju);
 • polityczno-prawnych (np. Prawo międzynarodowe publiczne, Wartości europejskie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych).
Część przedmiotów (dwa w semestrze) jest realizowana zdalnie, w miarę możliwości – jednego dnia, co umożliwia łączenie studiów na kierunku MSG z pracą zawodową lub studiami na drugim kierunku.

Kładziemy duży nacisk na prace projektowe i grupowe, umożliwiając zdobycie praktycznych umiejętności oraz nawiązanie trwałych więzi networkingowych. Znaczna część zajęć ma formułę konwersatoriów i ćwiczeń, zapewniając wysoki stopień interakcji w relacjach student-student oraz student-nauczyciel.

Na wiele zajęć zapraszamy gości: pracowników i przedstawicieli instytucji międzynarodowych i państwowych, dyplomatów, praktyków gospodarczych, wykładowców zagranicznych z uczelni partnerskich.

Wiele przedmiotów zaliczanych jest w ramach realizacji zadań w trakcie semestru (continuous assessment), znacząco zwiększając zaangażowanie w proces pracy i systematycznego uczenia się w ciągu całego semestru i obniżając obciążenie w sesji.

Przykłady zadań:
 • Prace pisemne: referaty, eseje, streszczenia;
 • Krytyczne analizy tekstów ekonomicznych i prawnych;
 • Analizy danych ekonomicznych (praca z bazami danych);
 • Prezentacje;
 • Debaty;
 • Dyskusje;
 • Testy, quizy;
 • Ocena wzajemna (peer feedback). 
Przedmioty realizowane w ramach kierunku Międzynarodowego Stosunki Gospodarcze
 

 Specjalności

 
 • instytucje europejskie i międzynarodowe
 • badania i analizy relacji międzynarodowych​

WIĘCEJ O SPECJALNOŚCIACH> 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Korzyści

 
Nasze motto: każdemu studentowi stwarzamy możliwości rozwoju.
 • Wiedza na temat aktualnych wydarzeń gospodarczych i politycznychIndywidualne, partnerskie podejście do studenta
 • Możliwość studiowania w małej, zintegrowanej grupie
 • Wsparcie zaangażowania studentów w projekty społeczne, kształtowanie postaw obywatelskich, działania na rzecz interesu publicznego
 • Wykładowcy prowadzący badania naukowe, o wieloletnim doświadczeniu dydaktycznym i praktycznym, otwarci na dyskusje ze studentami
 • Możliwość wyjazdu na wymianę zagraniczną
 • Nowoczesne metody nauczania
 • Możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu MSG
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH w szczególności zdobędzie:

[wiedzę z zakresu:] 

 • teorii i praktyki ekonomii międzynarodowej;
 • integracji europejskiej;
 • ekonomicznych mechanizmów funkcjonowania czterech swobód rynku wewnętrznego UE;
 • funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji oraz innych organizacji międzynarodowych, w tym podstaw procesu decyzyjnego w UE;
 • sposobów badań rynku międzynarodowego;
 • międzynarodowego systemu finansowego;
 • prawnych regulacji międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ich skutków społeczno-gospodarczych;
 • instrumentów polityki innowacyjnej;
 • zrównoważonego rozwoju;
 • konkurencyjności międzynarodowej kraju;
 • specyfiki pracy w polskich instytucjach centralnych, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

[umiejętności:] 
 • niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych, samodzielnych i kierowniczych, a także do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej;
 • formułowania problemów badawczych oraz doboru metod ich rozwiązania;
 • analizy i interpretacji danych ekonomicznych oraz opracowywania wyników;
 • siły wpływu regulacji prawnych na gospodarkę;
 • wspierania przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynkach europejskim i międzynarodowych;
 • identyfikacji szans, korzyści oraz ryzyka wynikających z procesów integracyjnych oraz współzależności międzynarodowych.​

[kompetencje społeczne:] 

 • niezbędne do pracy w środowisku międzynarodowym, w szczególności umiejętności współpracy z ekspertami z różnych środowisk;
 • gotowość inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;
 • umiejętność organizacji pracy zespołowej, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • gotowość do wzięcia odpowiedzialności za organizację pracy własnej;
 • umiejętność udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej;

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w szczególności w takich miejscach jak:

 • instytucje międzynarodowe rządowe i pozarządowe (UE, MFW, Bank Światowy, OECD, EBOR, MKCK, itp.);
 • instytucje państwowe zaangażowane we współpracę międzynarodową (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, NPB, placówki dyplomatyczne, etc.);
 • krajowe i międzynarodowe think-thanki, firmy doradcze i konsultingowe, agencje lobbingowe;
 • agencje medialne i public relations;
 • krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w środowisku międzynarodowym.​

Absolwenci tego kierunku studiów są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy naukowej i podejmowania kształcenia na poziomie doktorskim.


W Informatorze SGH​ znaleźć można: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 93-94) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych (s. 94-96)
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
Zasady rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png
 
 

 Warto wiedzieć

 
​Atuty kierunków*

5 tygodni to średni czas uzyskania pracy etatowej absolwenta studiów stacjonarnych na kierunku MSG

6218 zł to średnie wynagrodzenie miesięczne brutto z pracy etatowej w pierwszym roku po dyplomie absolwenta studiów stacjonarnych w SGH na kierunku MSG

1 miejsce w Polsce (w relacji do absolwentów kierunku MSG na innych uczelniach) pod względem dwóch powyższych wskaźników

*Według Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów w 2020 r.
 

 Ekonomiczne Losy Absolwentów MSG

 
​Według Ogólnopolskiego systemu 
monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów w 2018 r. absolwent 
kierunku MSG w SGH pracę etatową 
uzyskiwał po 1,23 mies., a w pierwszym roku 
po dyplomie jego wynagrodzenie miesięczne wynosiło ok. 5938 zł. Były to najlepsze wyniki 
w Polsce uzyskiwane przez absolwentów 
kierunku MSG.