Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
międzynarodowe stosunki gospodarcze : międzynarodowe stosunki gospodarcze
międzynarodowe stosunki gospodarcze
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze

 
Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze?

Jeżeli jesteś absolwentem studiów o profilu ekonomicznym lub innym, w szczególności: politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, socjologii, lingwistyki, etc. i:
 • interesujesz się międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, 
 • pasjonują Cię zagadnienia związane ze współpracą i konkurencją międzynarodową na poziomie zarówno przedsiębiorstw, jak i państw, 
 • marzysz o studiach w międzynarodowym środowisku, 
 • chciałabyś/chciałbyś podjąć pracę w międzynarodowym środowisku biznesu lub instytucji i organizacji międzynarodowych zrzeszających wiele państw
zapraszamy do nas!

Przez cztery semestry będziesz studiować precyzyjnie sprofilowane przedmioty w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych. Oferta kierunku składa się z trzech grup przedmiotów:
 • ekonomicznych o charakterze ogólnym (np. Ekonomia międzynarodowa – teoria i praktyka, Międzynarodowa ekonomiczna polityczna, Międzynarodowy system finansowy);
 • ekonomicznych o charakterze szczegółowym i praktycznym (np. Ekonomiczny wymiar jednolitego rynku europejskiego, Badania rynku międzynarodowego, Ekonomiczno-społeczna analiza regulacji międzynarodowych, Ekonomiczny wymiar zrównoważonego rozwoju);
 • polityczno-prawnych (np. UE jako podmiot stosunków międzynarodowych, Prawo międzynarodowe publiczne, Wartości europejskie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych).
 

 Specjalności

 
 • instytucje europejskie i międzynarodowe
 • badania i analizy relacji międzynarodowych​

WIĘCEJ O SPECJALNOŚCIACH> 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 

 • posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii międzynarodowej i specjalności komplementarnych oraz nauk pokrewnych, w szczególności zagadnień związanych z integracją europejską, w tym z funkcjonowaniem Unii Europejskiej;
 • zna i rozumie wzajemne zależności gospodarcze między krajami i czynniki je kształtujące;
 • zna i rozumie funkcjonowanie międzynarodowego systemu finansowego;
 • zna i rozumie funkcjonowanie instytucji Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych;
 • zna i rozumie prawne regulacje międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz ich skutki społeczno-gospodarcze;
 • zna i rozumie ekonomiczne mechanizmy funkcjonowania czterech swobód rynku wewnętrznego UE;
 • zna i rozumie instrumenty polityki innowacyjnej;
 • zna i rozumie wyzwania i dylematy gospodarki światowej w świetle zrównoważonego rozwoju;
 • zna i rozumie wyznaczniki konkurencyjności międzynarodowej kraju;
 • zna i rozumie specyfikę pracy w polskich instytucjach centralnych, instytucjach europejskich i międzynarodowych; 
 • zna i rozumie sposoby badania rynku międzynarodowego i opracowywania wyników analizy danych.​

[umiejętności:] 

 • posiada umiejętności niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznych, samodzielnych i kierowniczych, a także do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej;
 • umie identyfikować i oceniać siły wpływu regulacji prawnych na gospodarkę;
 • umie przeprowadzać analizy konsekwencji dla gospodarki wprowadzania nowych i zmiany istniejących regulacji prawnych;
 • potrafi wspierać przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynkach europejskim i międzynarodowych;
 • potrafi identyfikować szanse, korzyści oraz ryzyka wynikające z procesów integracyjnych oraz współzależności międzynarodowych.​

[kompetencje społeczne:] 

 • jest gotów krytycznie oceniać informacje;
 • jest gotów współpracować z ekspertami z różnych środowisk, w szczególności międzynarodowych;
 • jest gotów inicjować działania na rzecz interesu publicznego.

Kierunek przygotowuje do podjęcia pracy w szczególności w takich miejscach jak:

 • instytucje międzynarodowe rządowe i pozarządowe (UE, MFW, Bank Światowy, OECD, EBOR, MKCK, itp.);
 • instytucje państwowe zaangażowane we współpracę międzynarodową (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, NPB, placówki dyplomatyczne, etc.);
 • krajowe i międzynarodowe think-thanki, firmy doradcze i konsultingowe, agencje lobbingowe;
 • agencje medialne i public relations;
 • krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa prowadzące działalność w środowisku międzynarodowym.​

Absolwenci tego kierunku studiów są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy naukowej i podejmowania kształcenia na poziomie doktorskim.


W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 93-94) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych (s. 94-96)
 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
Zasady rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png
 
 

 Warto wiedzieć

 
​5 tygodni
 – średni czas uzyskania pracy etatowej absolwenta kierunku MSG w SGH

5938 zł
- wynagrodzenie miesięczne w pierwszym roku po dyplomie absolwent kierunku MSG w SGH

1
– miejsce w Polsce (w relacji do absolwentów kierunku MSG na innych uczelniach) pod względem dwóch powyższych wskaźników
 

 Ekonomiczne Losy Absolwentów MSG

 
​Według Ogólnopolskiego systemu 
monitorowania Ekonomicznych 
Losów Absolwentów w 2018 r. absolwent 
kierunku MSG w SGH pracę etatową 
uzyskiwał po 1,23 mies., a w pierwszym roku 
po dyplomie jego wynagrodzenie miesięczne wynosiło ok. 5938 zł. Były to najlepsze wyniki 
w Polsce uzyskiwane przez absolwentów 
kierunku MSG.