Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
międzynarodowe stosunki gospodarcze : międzynarodowe stosunki gospodarcze
międzynarodowe stosunki gospodarcze
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze

 
Studia drugiego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych. 

Studia te rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach i organach administracji publicznej zorientowanych na współpracę z zagranicą, w organizacjach międzynarodowych, w przedsiębiorstwach, w tym w korporacjach międzynarodowych, a także do prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej, której zakres obejmuje rynki zagraniczne. Ponadto przygotowują one do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu ekonomii instytucjonalnej, ekonomii menedżerskiej, ekonomii rozwoju, ekonomii środowiska i ekonomii międzynarodowej, 
 • ma wiedzę na temat ekonometrycznych metod analizy danych ekonomicznych, 
 • ma wiedzę na temat procesów globalizacji i regionalizacji, międzynarodowych rynków finansowych oraz kulturowych uwarunkowań biznesu międzynarodowego, 
[umiejętności:] 
 • umie stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w procesie badania problemów ekonomicznych o charakterze międzynarodowym, 
 • umie oceniać konkurencyjność gospodarki (kraju, regionu), a także wskazywać bariery rozwojowe, 
 • umie zaplanować i zrealizować zadanie badawcze lub ekspertyzę dotyczące gospodarczej problematyki międzynarodowej, a także dostrzec nowy problem badawczy lub zawodowy i poddać go profesjonalnej analizie, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje akceptację i zrozumienie obcych kultur,
 • wykazuje się przedsiębiorczością, 
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych oraz czuje odpowiedzialność za działania własne i współpracowników. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 101) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 102-104)
 

 Specjalności

 
 • ​Innovation and Competitiveness in the World Economy 
 • przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 
 • Unia Europejska jako partner globalny
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png