Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
HR biznes partner : HR biznes partner – studia magisterskie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
HR biznes partner
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 HR biznes partner

 

NOWOŚĆ: kierunek dostępny w SGH od roku akademickiego 2020/2021.

Studia na tym kierunku odwołują się do współczesnych koncepcji zarządzania ludźmi w organizacjach. Kładą one nacisk na: monitorowanie i pomiar istniejących procedur w zakresie zarządzania, współuczestniczenie w tworzeniu strategii biznesowej przedsiębiorstwa, proponowanie indywidualnych ścieżek rozwoju pracowników, inicjowanie zmian.

Program studiów odwołuje się do wiedzy z zakresu socjologii, psychologii, ekonomii oraz prawa. Łączy zarówno „twarde” jak i „miękkie” instrumenty zarządzania ludźmi. Studia, obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, kładą nacisk na kształtowanie praktycznych umiejętności. Stąd też propozycja aktywnych form dydaktycznych tj. warsztatów, ćwiczeń oraz treningów umiejętności, spotkań z praktykami HR BP.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom zatrudnienie w działach personalnych wszystkich sektorów oraz branż. Nabyte kompetencje biznesowe mogą zostać wykorzystane w organizacjach, przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz jednostkach administracji publicznej różnych szczebli.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) z zakresu zarządzania.

Przeczytaj artykuł w Gazecie SGH o kierunku


 

 Korzyści

 
Absolwent tych studiów w szczególności będzie:
 
[wiedza:] 
 • miał zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w tym pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu działów personalnych przedsiębiorstwie,
 • znał podstawy teoretyczne i praktyczną  metodykę konstruowania instrumentów HR BP,
 • znał uwarunkowania oraz narzędzia tworzenia strategii przedsiębiorstwa.​
[umiejętności:] ​​
 • posiadał umiejętności tworzenia instrumentów niezbędnych dla realizacji funkcji personalnych przedsiębiorstwa adekwatne do strategii firmy, planowania i realizowania zadań badawczych lub ekspertyz w zakresie HR BP,
 • posiadał umiejętności komunikowania się i konsultowania ze specjalistami w swojej dziedzinie, a także reprezentantami innych komórek danej organizacji,
 • ​posiadał umiejętności dokonywania diagnoz zjawisk: społecznych, finansowych (w zakresie funkcji personalnych HR BP) oraz trendów biznesowych w otoczeniu organizacji oraz potrafił koordynować  pracę zespołów.
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumiał mechanizmy zarządzania w zróżnicowanych zespołach, pełniąc w nich role adekwatne do rozwiązywanych problemów oraz zajmowanego miejsca w strukturze organizacyjnej,
 • miał umiejętność diagnozy oraz regulacji konfliktów w organizacjach​,
 • miał świadomość etyki i odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem.​
 

W Informatorze SGH​ znaleźć można także:

 • pełną listę efektów kształcenia (s. 72)
 • listę przedmiotów kierunkowych (s. 73)
   
 

 Specjalnośći

 
Na tym kierunku nie na specjalności​.
 
 

 Czesne

 
​Wysokość opłat za studia dla:
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zasady rekrutacji 

 
Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.
 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
 

 Materiały informacyjne

 
  ​okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Re​krutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png