Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) : globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

 
Studia drugiego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy w zakresie bieżącego, szybko zmieniającego się środowiska współpracy międzynarodowej, finansów i marketingu. Program rozwija umiejętności analityczne i uzupełnia je o szereg zagadnień istotnych dla sprostania wyzwaniom na stanowiskach kierowniczych w obszarze handlu i współpracy międzynarodowej. 

 
Absolwenci uzyskają głębokie i szerokie zrozumienie funkcjonowania międzynarodowego biznesu i zarządzania relacjami międzynarodowymi. Będą oni przygotowani do wykonywania zaawansowanych zadań analitycznych w obszarach związanych z finansami, logistyką, sprzedaży i marketingu, w związku z czym będą posiadali kompetencje do zajmowania wysokich stanowisk analitycznych w korporacjach oraz jednostkach rządowych i pozarządowych. Nabyte umiejętności menedżerskie pozwolą im na kontynuowanie kariery jako menedżerowie i przedsiębiorcy w różnych konfiguracjach międzynarodowych i organizacyjnych. 

 
Program ma również na celu przygotowanie do dalszej edukacji na studiach doktoranckich.


W ramach studiów na tym kierunku można realizować Program Podwójnego Dyplomu​.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH w szczególności: 

 
[wiedza:]
 • ma wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie biznesu międzynarodowego, finansów międzynarodowych i międzynarodowego zarządzania, jak również efektywnych metod rozwiązywania problemów gospodarczych i biznesowych na szczeblu międzynarodowym, 
 • ma wiedzę i zrozumienie międzynarodowego środowiska biznesowego w wymiarze instytucjonalnym, kulturowym, prawnym i technologicznym, zna najlepsze praktyki zarządzania na poziomie międzynarodowym, 
 • ma zaawansowaną wiedzę w zakresie ekonomii międzynarodowej, ekonomii rozwoju, ekonomii menedżerskiej, a także ekonomii zrównoważonego rozwoju; wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz w obszarze innowacji w skali międzynarodowej,
[umiejętności:]
 • posiada umiejętności pracowania i przewodzenia w zespołach wielokulturowych, organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i negocjacji, 
 • potrafi zarządzać strategicznie i konstruktywnie uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwie, w szczególności w środowisku międzynarodowym, 
 • wykazuje umiejętność prowadzenia obserwacji problemów naukowych i zawodowych, organizacji procesu analizy strategicznej oraz zwięzłego przedstawiania wyników badań,
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje umiejętności pracy zespołowej, przywództwa, komunikacji i negocjacji, 
 • charakteryzuje się zdolnościami samodzielnej pracy, samokształcenia i gromadzenia wiedzy na podstawie różnych źródeł, 
 • wykazuje otwartość na świat i zrozumienia innych kultur, posiada umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.​

 

W Informatorze SGH​ znaleźć można także:

 • pełną listę efektów kształcenia (s. 67-68)
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 68-70)
 

 Specjalności

 
 • energia na rynku globalnym
 • finanse międzynarodowe 
 • rozwój globalny i zarządzanie (Governance) 
 • zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym
 
 

 Czesne

 
​Wysokość opłat za studia dla:
 

 Organizacja studiów

 
​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
Zasady rekrutacji 

 
Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Re​krutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png