Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 ekonomia

 
Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. 

Studia te przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma wiedzę ogólną dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych,
 • zna historię myśli ekonomicznej, a także mikroekonomię i makroekonomię na poziomie zaawansowanym, 
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz pogłębioną wiedzę na temat instytucji ekonomicznych, działów gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego, 
[umiejętności:] 
 • umie wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w pracy badawczej, integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej, 
 • umie budować modele mikro-i makroekonomiczne, modele ekonometryczne i modele statystyczne, 
 • umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne, obserwować oraz rozpoznawać tendencje zmian warunków lokalnych i globalnych na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego, 
[kompetencje społeczne:] 
 • kompleksowo postrzega problemy społeczno-gospodarcze, 
 • cechuje się uczciwością w dyskusjach nad problemami społecznymi i gospodarczymi, 
 • wykazuje się przedsiębiorczością i daje przykład etycznych zachowań zawodowych. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 49) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 50-52)
 

 Specjalności

 
 • ​​ekonomia a społeczeństwo
 • ekonomia ogólna
 • ekonomiczna analiza rynków finansowych
 • modele i metody ekonomii ilościowej – Models and Methods of Quantitative Economics (QEM)
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png