Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 ekonomia

 
Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w organach administracji publicznej, banku centralnym, dużych przedsiębiorstwach oraz w instytucjach i organizacjach zajmujących się badaniami nad gospodarką. 

Studia te przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, a także do podejmowania studiów trzeciego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma wiedzę ogólną dotyczącą głównych teorii i metod badawczych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych,
 • zna historię myśli ekonomicznej, a także mikroekonomię i makroekonomię na poziomie zaawansowanym, 
 • ma zaawansowaną wiedzę z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz pogłębioną wiedzę na temat instytucji ekonomicznych, działów gospodarki i rozwoju społeczno-gospodarczego, 
[umiejętności:] 
 • umie wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej, stosować odpowiednio dobrany aparat analityczny w pracy badawczej, integrować wiedzę z różnych działów ekonomii, różnych przedmiotów i kierunków myśli społeczno-ekonomicznej, 
 • umie budować modele mikro-i makroekonomiczne, modele ekonometryczne i modele statystyczne, 
 • umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne, obserwować oraz rozpoznawać tendencje zmian warunków lokalnych i globalnych na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego, 
[kompetencje społeczne:] 
 • kompleksowo postrzega problemy społeczno-gospodarcze, 
 • cechuje się uczciwością w dyskusjach nad problemami społecznymi i gospodarczymi, 
 • wykazuje się przedsiębiorczością i daje przykład etycznych zachowań zawodowych. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 38) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 58-60)
 

 Specjalności

 
 • ​​analizy makroekonomiczne
 • analizy mikroekonomiczne 
 • ekonomia teoretyczna
 • ekonomia ilościowa/Quantitative Economic Methods
 
 

 Czesne

 
 • ​studia stacjonarne: bezpłatne 
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3400 zł/semestr 
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3400 zł/semestr
 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe ​
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski). 

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów na studia niestacjonarne polega na rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym i weryfikacji złożonych wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

Jesteśmy najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce wg rankingu fundacji Perspektywy