Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
ekonomiczna analiza prawa : ekonomiczna analiza prawa
ekonomiczna analiza prawa
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 ekonomiczna analiza prawa

 
Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Studia te rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotowują one również do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

Studentów tego kierunku zapraszamy także do zapoznania się z magisterskim programem European Master in Law and Economics (EMLE) prowadzonym we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Studenci biorący udział w programie spędzają trzy kolejne trymestry studiów w wybranych przez siebie krajach. Absolwenci programu otrzymują trzy dyplomy. Więcej informacji o programie TUTAJ​.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty systemów prawnych, ich efektywności i wpływu na tempo wzrostu gospodarczego, specyfiki aktów prawnych i ich oddziaływania na m.in. sektor finansów publicznych, konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, rynek pracy, rozwój regionalny, 
 • ma wiedzę dotyczącą sposobów skutecznego pomiaru realnych skutków tworzonych aktów prawnych, 
 • ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w prawie oraz ich wpływu na gospodarkę, 
[umiejętności:
 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych, 
 • ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, 
 • potrafi dokonać analizy struktury prawa oraz stosowania teorii ekonomicznych, umie dokonać analizy aktów prawnych pod kątem ich wpływu na gospodarkę, w tym na przedsiębiorczość oraz wymianę handlową, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje odpowiedzialność związaną z wykonywanym zawodem, 
 • wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, 
 • ma świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka, wykazuje zachowania antykorupcyjne. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 55) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 56-57)
 

 Specjalność

 
 • ekonomiczna analiza regulacji​
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: 
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162​
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png