Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Specjalność zarządzanie informacją i technologią informacyjną

 
​Istotą specjalności jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i związanych z tym metod efektywnego zarządzania oraz nadzoru nad obszarem IT, ukierunkowanych na budowę wartości przedsiębiorstwa.

Specjalność jest odpowiedzią na duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie rynkowe na specjalistów i menedżerów potrafiących efektywnie wykorzystywać technologie informacyjne do wspierania i transformacji działalności przedsiębiorstwa. Oprócz przekazania najnowszej wiedzy, główny celem specjalności jest wykształcenie umiejętności, które pozwolą zdobyć atrakcyjne i perspektywiczne miejsce pracy.
 

 Wiedza i umiejętności

 
​Absolwent specjalności „Zarządzanie informacją i technologią informacyjną ” w szczególności:
 • ​zna i rozumie logikę funkcjonowania organizacji procesowej, projektowej i usługowej oraz rolę systemów informacyjnych w takiej organizacji
 • zna kluczowe metodyki i najlepsze praktyki budowy i operacjonalizacji strategii IT, modelowania architektury korporacyjnej, zarządzania procesami i wiedzą w organizacji oraz zarządzania usługami IT i portfelem projektów
 • potrafi dostrzegać, analizować i oceniać potencjał biznesowy tkwiący w IT oraz szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem IT
 • potrafi modelować architekturę korporacyjną organizacji, procesy biznesowe i IT, katalog usług IT oraz portfel projektów
 • potrafi przeprowadzić projekt doradczy
 
 

 Perspektywy zawodowe

 
 • ​​specjalista/menedżer ds. zarządzania informacją
 • specjalista/menedżer ds. zarządzania IT
 • konsultant specjalizujący się w doradztwie IT
 • specjalista/menedżer ds. outsourcingu IT
 • specjalista/menedżer ds. zarządzania wiedzą
 • specjalista/menedżer ds. zarządzania portfelem projektów
 • właściciel/przedsiębiorca firmy technologicznej
 

 Sprawdź także

 
 

 Opiekun specjalności

 
Dr Remigiusz Orzechowski
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, SGH. Współorganizator Studiów Podyplomowych SGH Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie. Autor szeregu artykułów i badań przedsiębiorstw poświęconych zastosowaniu technologii informatycznych w zarządzaniu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół obszarów nadzoru i zarządzania IT oraz budowy wartości przedsiębiorstwa. Pełnił rolę kierownika projektu i konsultanta wiodącego w wielu projektach dotyczących transformacji organizacji IT w dużych i średnich polskich instytucjach i przedsiębiorstwach, zarówno z sektora prywatnego (energetyka, ubezpieczenia, bankowość, farmaceutyka), jak i publicznego. Specjalizuje się w projektowaniu i przeprowadzaniu transformacji organizacji IT oraz w budowie rozwiązań w zakresie nadzoru IT (IT Governace), zarządzania usługami i zarządzania portfelem projektów.
 

 Czy wiesz że?

 
​Studenci SGH regularnie wygrywają konkurs Google Online Marketing Challenge. W latach 2009, 2010, 2011 roku zostali laureatami na poziomie europejskim. W latach 2012 i 2014 zostali globalnymi zwycięzcami. Żadna inna uczelnia na świecie nie zdobyła łącznie tylu regionalnych i globalnych zwycięstw w tym konkursie co SGH. W konkursie GOMC możesz wziąć udział w ramach przedmiotu „Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych”.
 

 Geneza kierunku

 
​​Pomysł na kierunek e-biznes wziął się z chęci zaoferowania autorskiego kierunku studiów dotyczącego konkurowania firm z wykorzystaniem technologii teleinformacyjnych (ITC),  w szczególności internetu. Rozwój technologiczny sprawił, że technologie ITC wpływają na zachowania konsumentów, strategie i​ modele biznesu firm, a nawet zachowania rynków. Zasadne zatem wydaje się nauczanie e-biznesu z perspektywy zarządczej – czytaj więcej​​​.
 
 

 Studia w SGH