Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Specjalność zarządzanie firmą w e-biznesie

 
Specjalność „Zarządzanie firmą w e-biznesie” koncentruje się na wykorzystaniu Internetu i technologii ITC w szerokim spektrum przedsiębiorstw – od start-upów, poprzez dojrzałe firmy technologiczne, aż po tradycyjne organizacje. Szczególna uwaga kładziona jest na aspekt strategii i modeli e-biznesu, zarówno w ujęciu analitycznym i projektowym. W ramach specjalności pokazane zostanie jak wirtualizacja przedsiębiorstw (np. z wykorzystaniem e-usług lub cloud computingu) przyczynić się może do poprawy ich pozycji konkurencyjnej i wzrostu wartości.

Duży nacisk w nauczaniu kładziony jest na przedsiębiorczy wymiar biznesu m.in. w ramach zajęć „inkubator przedsiębiorczości” oraz „przedsiębiorstwo przyszłości”.
 

 Wiedza i umiejętności

 
​Absolwent specjalności „Zarządzanie firmą w e-biznesie” w szczególności:
 • ​rozumie zasady e-biznesu i modele jego funkcjonowania 
 • posiada wiedzę z zakresu najnowszych technologii informacyjnych i ich wykorzystania w modelach e-biznesu
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie z zakresu e-biznesu
 • potrafi opracować program wirtualizacji tradycyjnego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozumie jak wykorzystanie analityki może zwiększyć efektywność działania organizacji 
 • potrafi dokonać oceny efektów wdrożenia najnowszych technologii informacyjnych  np. z zakresu cloud computingu
 
 

 Perspektywy zawodowe

 
 • ​właściciel/przedsiębiorca firmy internetowej
 • specjalista/menedżer ds. e-biznesu
 • specjalista/menedżer ds. e-commerce
 • specjalista/menedżer ds. cloud computingu
 • specjalista/menedżer ds. relacji z klientami
 • specjalista/menedżer ds. marketingu/logistyki/produkcji
 

 Sprawdź także

 
 

 Opiekun specjalności

 
Prof. dr hab. Irena Hejduk 
Kierownik Zakładu (dawniej Katedry) Systemów Zarządzania, z-ca dyrektora  Instytutu Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Autorka wielu publikacji z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania i wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu. Znalazło to zastosowanie w cyklu publikacji „Przedsiębiorstwo przyszłości”, „Projektowanie systemów zarządzania”, „Przedsiębiorstwo wirtualne” czy Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie”. Ostatnie publikacje książkowe „Zarządzanie technologiami” oraz „Przedsiębiorczość nowych mediów”. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie projektowania systemów zarządzania. Twórca i kierownik pierwszych w Polsce studiów podyplomowych "Zastosowanie technologii cloud computingu w strategiach biznesowych”. ​
 

 Czy wiesz że?

 
​Studenci SGH regularnie wygrywają konkurs Google Online Marketing Challenge. W latach 2009, 2010, 2011 roku zostali laureatami na poziomie europejskim. W latach 2012 i 2014 zostali globalnymi zwycięzcami. Żadna inna uczelnia na świecie nie zdobyła łącznie tylu regionalnych i globalnych zwycięstw w tym konkursie co SGH. W konkursie GOMC możesz wziąć udział w ramach przedmiotu „Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych”.
 

 Geneza kierunku

 
​​​Pomysł na kierunek e-biznes wziął się z chęci zaoferowania autorskiego kierunku studiów dotyczącego konkurowania firm z wykorzystaniem technologii teleinformacyjnych (ITC),  w szc​zególności internetu. Rozwój technologiczny sprawił, że technologie ITC wpływają na zachowania konsumentów, strategie i modele biznesu firm, a nawet zachowania rynków. Zasadne zatem wydaje się nauczanie e-biznesu z perspektywy zarządczej – czytaj więcej​​​.
 
 

 Studia w SGH