Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 e-biznes

 
​Studia magisterskie na kierunku e-biznes dostarczają najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej oraz wyrabiają umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej w Internecie. Studia mają charakter przekrojowy - obejmują zagadnienia z e-biznesu nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.

Program studiów pomyślany jest tak, aby umożliwiał spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem Internetu z różnych perspektyw:  marketingu, zarządzania oraz technologii informacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w specjalnościach kierunku.

Zobacz również:
 

 Korzyści

 
​Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku e-biznes w SGH w szczególności:

[wiedza:]
 • ​zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne i prawne uwarunkowania e-biznesu
 • zna podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i w systemach informacyjno-komunikacyjnych
 • rozumie wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy, jak i na całe społeczeństwo,
[umiejętności:]
 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej
 • umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizacje projektów i programów oraz zarządzać portfelem projektów
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie modelu biznesu i strategii ukierunkowanych na rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami,
​[kompetencje społeczne:]
 • wykazuje umiejętność pracy zespołowej, kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz organizacji pracy własnej,
 • wykazuje zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wykazuje postawy przedsiębiorcze w zakresie rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i wdrażania innowacji.
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Specjalności i perspektywy zawodowe: 
 • ​marketing intern​etowy​ -  specjalista/menedżer ds. e-marketingu
 • zarządzanie firmą w e-biznesie - specjalista/menedżer ds. e-biznesu
 • zarządzanie informacją i technologią informacyjną - specjalista/menedżer ds. IT

 
 

 Specjalności

 
 

 ​Czy wiesz, że?

 
Studenci SGH regularnie wygrywają konkurs Google Online Marketing Challenge. W latach 2009, 2010, 2011 roku zostali laureatami na poziomie europejskim. W latach 2012 i 2014 zostali globalnymi zwycięzcami. Żadna inna uczelnia na świecie nie zdobyła łącznie tylu regionalnych i globalnych zwycięstw w tym konkursie co SGH. W konkursie GOMC możesz wziąć udział w ramach przedmiotu „Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych”.
 

 Geneza kierunku

 
​Pomysł na kierunek e-biznes wziął się z chęci zaoferowania autorskiego kierunku studiów dotyczącego konkurowania firm z wykorzystaniem technologii teleinformacyjnych (ITC),  w szczególności internetu. Rozwój technologiczny sprawił, że technologie ITC wpływają na zachowania konsumentów, strategie i​ modele biznesu firm, a nawet zachowania rynków. Zasadne zatem wydaje się nauczanie e-biznesu z perspektywy zarządczej – czytaj więcej​​​.
 

 Organizacja studiów

 
​Tryb studiów
 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zasady rekrutacji

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego.

Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu. Maksymalna, możliwa do uzyskania liczba punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu wynosi 100, w tym 80 punktów z wiedzy o gospodarce i 20 punktów z języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

Przyjęcia na studia niestacjonarne następuje na podstawie rejestracji w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym oraz weryfikacji złożonych dokumentów.

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Czesne
 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne popołudniowe: 3200 zł/semestr
 • studia niestacjonarne sobotnio-niedzielne: 3200 zł/semestr​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162​
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

telefon: : +48 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00 – 16:00
(od poniedziałku do piątku)

Jesteśmy najlepszą uczelnią ekonomiczną w Polsce wg rankingu fundacji Perspektywy
 

 Studia w SGH