Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 e-biznes

 
​Studia magisterskie na kierunku e-biznes dostarczają najnowszą wiedzę z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej oraz wyrabiają umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności biznesowej w Internecie. Studia mają charakter przekrojowy - obejmują zagadnienia z e-biznesu nauczane w ujęciu praktycznym oraz niezbędną podbudową teoretyczną.

Program studiów pomyślany jest tak, aby umożliwiał spojrzenie na konkurowanie firm z wykorzystaniem Internetu z różnych perspektyw:  marketingu, zarządzania oraz technologii informacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w specjalnościach kierunku.

Zobacz również:
 

 Korzyści

 
​Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku e-biznes w SGH w szczególności:

[wiedza:]
 • ​zna ekonomiczne, społeczne, technologiczne i prawne uwarunkowania e-biznesu
 • zna podstawowe wzorce zachowania konsumentów w Internecie i w systemach informacyjno-komunikacyjnych
 • rozumie wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie organizacji i jej interesariuszy, jak i na całe społeczeństwo,
[umiejętności:]
 • potrafi krytycznie analizować, interpretować i oceniać zjawiska z zakresu funkcjonowania firm w gospodarce cyfrowej
 • umie formułować problemy projektowe, a także planować i kontrolować realizacje projektów i programów oraz zarządzać portfelem projektów
 • potrafi zaprojektować przedsięwzięcie w gospodarce cyfrowej, w szczególności w zakresie modelu biznesu i strategii ukierunkowanych na rozwój relacji z klientami i innymi interesariuszami,
​[kompetencje społeczne:]
 • wykazuje umiejętność pracy zespołowej, kierowania zespołami (w tym zespołami zadaniowymi) oraz organizacji pracy własnej,
 • wykazuje zdolność skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole, również z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wykazuje postawy przedsiębiorcze w zakresie rozwiązywania problemów oraz poszukiwania i wdrażania innowacji.
 

 Perspektywy zawodowe

 
​Specjalności i perspektywy zawodowe: 
 • ​marketing intern​etowy​ -  specjalista/menedżer ds. e-marketingu
 • zarządzanie firmą w e-biznesie - specjalista/menedżer ds. e-biznesu
 • zarządzanie informacją i technologią informacyjną - specjalista/menedżer ds. IT

 
 

 Specjalności

 
 

 ​Czy wiesz, że?

 
Studenci SGH regularnie wygrywają konkurs Google Online Marketing Challenge. W latach 2009, 2010, 2011 roku zostali laureatami na poziomie europejskim. W latach 2012 i 2014 zostali globalnymi zwycięzcami. Żadna inna uczelnia na świecie nie zdobyła łącznie tylu regionalnych i globalnych zwycięstw w tym konkursie co SGH. W konkursie GOMC możesz wziąć udział w ramach przedmiotu „Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych”.
 

 Geneza kierunku

 
​Pomysł na kierunek e-biznes wziął się z chęci zaoferowania autorskiego kierunku studiów dotyczącego konkurowania firm z wykorzystaniem technologii teleinformacyjnych (ITC),  w szczególności internetu. Rozwój technologiczny sprawił, że technologie ITC wpływają na zachowania konsumentów, strategie i​ modele biznesu firm, a nawet zachowania rynków. Zasadne zatem wydaje się nauczanie e-biznesu z perspektywy zarządczej – czytaj więcej​​​.
 

 Organizacja studiów

 
​Tryb studiów
 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zasady rekrutacji 

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z trzech modułów:
 
a) językowo-ogólnego;
b) ilościowego;
c) jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:
1) modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data lub ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne;
2) modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia
 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Czesne
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-magisterskie-2018-2019.png
 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png
 
 

 Studia w SGH