Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studia magisterskie : Sprawdzian wiedzy o gospodarce
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 SPRAWDZIAN KWALIFIKACYJNY NA STACJONARNE STUDIA MAGISTERSKIE

 
Sprawdzian kwalifikacyjny na stacjonarne studia magisterskie 2021/2022 składa się z trzech modułów:
  • językowo-ogólnego; 
  • ilościowego; 
  • jakościowego. 
Aby wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne w języku polskim, kandydat zobowiązany jest przystąpić do modułu językowo-ogólnego i:​ 
  • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał kierunek analiza danych – big data, ekonomia lub metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne; 

  • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał pozostałe kierunki z oferty. 
Kandydat nie może przystąpić do pisania modułu jeśli nie wybrał żadnego z kierunków dla których dedykowany jest dany moduł. Kandydat powinien przystąpić do wszystkich trzech modułów tylko w sytuacji gdy wybrał zarówno kierunki wymagające zdawania modułu ilościowego, jak i te wymagające zdawania modułu jakościowego.

Wymagany minimalny wynik ze sprawdzianu WOG 

Aby móc być kwalifikowanym na studia stacjonarne należy uzyskać nie mniej niż 40% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego, w tym nie mniej niż 30% punktów z każdego modułu wymaganego do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów. 

Zapisy na sprawdzian WOG 

Nie ma oddzielnych zapisów na sprawdzian – każdy kandydat, który w ISR zadeklarował chęć rekrutacji na studia stacjonarne po polsku jest automatycznie zapisany na sprawdzian kwalifikacyjny pod warunkiem skutecznej rejestracji w systemie, tj. terminowo uzupełnił wymagane zakładki w ISR i wpłacił opłatę rekrutacyjną. 

Data i miejsce sprawdzianu WOG 

Sprawdzian organizowany jest przez SGH i na terenie SGH w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji – nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu w innym terminie lub w trybie zdalnym. 

Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia poszczególnych modułów sprawdzianu, do których kandydat został przypisany, a także sal, w których będą one przeprowadzane zostaną przekazane kandydatom przez ISR. 

Co wziąć ze sobą na sprawdzian WOG 

Na sprawdzian należy zabrać ze sobą dokument  tożsamości (najlepiej dowód osobisty lub paszport), kartę wstępu oraz informacja dla kandydatów na studia (oba dokumenty będą do wydrukowania w ISR), a także czarny długopis. Kalkulatory na sprawdzian zostaną zapewnione przez SGH i nie ma możliwości korzystania z prywatnego kalkulatora. 
 
Wyniki sprawdzianu WOG 

Informację o swoim wyniku ze sprawdzianu kandydaci otrzymają za pośrednictwem ISR.

--------- 

Podstawa prawna dotycząca obywateli polskich: 

Uchwała nr 741 Senatu SGH z 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022​