Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 
 
Rejestracja kandydatów jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem ISR.
 
Rejestracja kandydata, w tym laureata i finalisty olimpiady stopnia centralnego, w ISR jest warunkiem rozpoczęcia wobec niego postępowania kwalifikacyjnego.
 
Przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości i wyniki testu z wiedzy o przedsiębiorczości przeprowadzonego przez Komisję Rekrutacyjną.
 
Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia w języku polskim następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego wyniki ze świadectwa dojrzałości.
 
Przyjęcie na odpłatne studia stacjonarne pierwszego stopnia w języku obcym następuje wyłącznie na podstawie weryfikacji dokumentów.
 
Jeśli posiadasz inny dokument uprawniający do przyjęcia na studia, prosimy o zapoznanie się z zakładkami:
 
 
 ŚWIADECTWO MATURALNE

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia:
  • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka:

(poziom rozszerzony) –  1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

dodatkowo za poziom dwujęzyczny – 1% = 1/3 pkt;

  • przedmiot drugi: geografia lub historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, albo fizyka (jeśli nie została wybrana jako przedmiot pierwszy):

(poziom rozszerzony) – 1% = 1 pkt max. 100 pkt;

dodatkowo za poziom dwujęzyczny – 1% = 1/3 pkt;

  • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski:

(poziom rozszerzony) – 1% = 1 pkt max. 100 pkt;

(poziom dwujęzyczny) – 1% = 4/3 pkt nie więcej niż 100 pkt;

  • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski:

(poziom podstawowy lub rozszerzony – przelicznik punktów rekrutacyjnych w obu przypadkach jest ten sam) –1% = 1/3 pkt max. 33 pkt;

(poziom dwujęzyczny) – 1% = 4/9 pkt nie więcej niż 33 i 1/3 pkt;

 
Fizyka i język obcy (zdawany na różnych poziomach) nie mogą być liczone dwukrotnie.

Maksymalnie z przedmiotów maturalnych można otrzymać 333 punkty.

Jeśli kandydat nie zdawał któregoś z wyżej wymienionych przedmiotów na maturze uzyskuje za niego 0 punktów kwalifikacyjnych SGH, nie jest to jednak przeszkodą
w uczestniczeniu w procesie rekrutacji.


Na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia obowiązuje lektorat z jednego języka obcego. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych na studia niestacjonarne będzie to „pierwszy język obcy” z powyższego zestawienia..

Kandydaci na studia w języku obcym, którzy na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka obcego, w którym prowadzone będą studia, nie uzyskali co najmniej 70 punktów procentowych, powinni dysponować także dokumentem potwierdzającym znajomość tego języka co najmniej na poziomie B2.

Honorowane certyfikaty z języka angielskiego (dla studiów w języku angielskim)
 
 
OLIMPIADY

Podstawa prawna - zasady uznawania osiągnięć w olimpiadach:
 

 
TEST Z WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

W PROCESIE REKRUTACYJNYM MAKSYMALNIE MOŻNA UZYSKAĆ 433 PUNKTY. 
 
 

 WAŻNE INFORMACJE

 
 

 progi punktowe na SGH w kolejnych latach

 

w 2017 r.:260 punktów

w 2016 r.: 247 punktów

w 2015 r.​: 249 punktów

w 2014 r.: 247 punktów

w 2013 r.: 249 punktów