Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Przeliczniki ocen
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Przeliczniki ocen 2021/2022

 
Jezeli nie znalazłeś przelicznika ocen dla kraju, w którym zostało wydane Twoje świadectwo, bez zbędnej zwłoki skontaktuj się z Działem Rekrutacji admission@sgh.waw.pl

Punktacja dla osób ze starą maturą

Kandydat,  który  uzyskał  świadectwo  dojrzałości  w  ramach  starej  matury  jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia i pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski  oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak  i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę.
  
Sumę wartości ocen, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie). 
Kandydat,  który  na  egzaminie  dojrzałości  był  zwolniony  ze  zdawania  egzaminu z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub pierwszy język obcy, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego  zwolnieniem.  Jeżeli  przedmiotem, którego  dotyczyło  zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.

Dyplom IB (International Baccalaureate)​​

I przedmiot do wyboru: Mathematical Studies, Mathematics oraz Further Mathematics (obowiązujące do roku 2020) lub Mathematics: Analysis and Approaches oraz Mathematics: Applications and Interpretation (obowiązujące od roku 2021) lub Physics.

​II przedmiot do wyboru: Business Management, Computer Science, Economics, Geography, History lub Physics.​

​IB

SL

Punkty SGH
​IB
 
HL
 
​​Punkty SGH
​7 ​100 7 ​133
​6 ​90 ​6 ​120
​5 ​75 ​5 ​100
​4 ​60 ​4 ​80
​3 ​45 ​3 ​60
​2 ​30 ​2 ​40
 

 
Oceny uzyskane z języków: pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski albo drugi język obcy spośród wyżej wymienionych przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z poniższą tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy dzieli się przez 3 (trzy). 

​IB Ab initio

lub poziom B SL

 

Punkty SGH
​IB A1 (HL lub SL),
A2 (HL lub SL)
lub B HL
 
 
​​Punkty SGH
​7 ​100 7

 

 

100

​6 ​90 ​6
​5 ​75 ​5
​4 ​60 ​4
​3 ​45 ​3
​2 ​30 ​2
 


Dyplom EB (European Baccalaureate)
 
Dyplom EB to świadectwo Matury Europejskiej, czyli dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE.
  
Punkty na świadectwie są mnożone razy 10 i iloczyn jest zaokrąglany do jedności. 

Przykład: ocena na świadectwie 7,37*10=74 pkt. SGH
                 ocena na świadectwie 8,81*10=88 pkt. SGH


Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych*

UKRAINA
​Ocena na świadectwie
(Skala 1-12)
​Punkty SGH
12 ​100
​11 ​92
​10 ​83
​9 ​75
​8 ​67
​7 ​58
​6 ​50
5 ​41
​4 33​
 

 

BIAŁORUŚ 

​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​4 40
 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
A+  ​100
​A, ​92
​A- 85
​B+ ​77
​B ​69
​B- 62
​C+ 54
​C ​46
​C- 38
​D+ 31
​D ​23
​D- ​15
​F ​8


WIELKA BRYTANIA  

Świadectwo GCE (General Certificate of Education), oceny na poziomie A-level (advance);
nie uznajemy poziomu O-level czy AS-level (advanced subsidiary)

Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A* ​100
​A 93
​A- 86
​B+ 79
​B 71
​B- 64
​C+ ​57
​C 50
​C- 43
​D+ 36
​D 29
​D- ​21
​E 14
​F ​7


ROSJA

Ocena na świadectwie (skala 2-5)​ ​Punkty ​SGH
5 ​100
4 ​75
3 ​50
2 ​25WŁOCHY

​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​10 ​100
9 ​90
8 80
​7 ​50
​6 ​60
​5 ​50
​4 ​40
 ​