Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Tabela opłat
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 tabela opłat

 

Tabe​la opłat na rok akademicki 2022/2023

​​Studia
licencj​ackie
opłata za każdy semestr​ (jednorazowa)
opłata ratalna za semestr
powtarzanie zajęć niezaliczonych z powodu niezadowalających wyników w nauce​ za zajęcia nieobjęte planem studiów przekraczające udostępniony studentom dodatkowy limit 6 punktów ECTS opłata rekrutacyjna​
stacjonarne w języku polskim​ ​- -​​ 150 PLN za 1 punkt ECTS 150 PLN za 1 punkt ECTS ​85 PLN
stacjonarne ​w języku angielskim
2.000 EUR 2.100 EUR (jedna rata 420 EUR)
70 EUR za 1 punkt ECTS 70 EUR za 1 punkt ECTS
​85 PLN
niestacjonarne, popołudniowe, oraz sobotnio-niedzielne w języku polskim 4.200 PLN​​ 4.250 PLN (jedna rata 850 PLN)
150 PLN za 1 punkt ECTS
​150 PLN za 1 punkt ECTS ​85 PLN


---------------------------------------------------------

Podstawa prawna: 

ZARZĄDZENIE NR 43 REKTORA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2022/2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie


 

 Zwrot opłaty rekrutacyjnej

 
Zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje kandydatom, którzy:
  • zrezygnowali z rekrutacji w trakcie trwania rejestracji, 
  • wpłacili opłatę rekrutacyjną po zamknięciu rejestracji,
  • wpłacili wielokrotność opłaty rekrutacyjnej (tylko w zakresie nadmiarowych wpłat),
  • rejestracja których była nieskuteczna i nie brali oni udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
Decyzję w sprawie zwrotu opłaty rekrutacyjnej podejmuje się na podstawie pisemnego podania​ podpisanego przez kandydata.​
Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 
Podanie wraz z potwierdzeniem dokonania transakcji (w formacie PDF) należy dostarczyć do Działu Rekrutacji (budynek G, pok. 37) lub drogą elektorniczną na adres rekrutacja@sgh.waw.pl.