Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Olimpiady

 

​Kandydat może otrzymać  punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym z tytułu osiągnięć w wybranych olimpiadach zgodnie z informacjami przedstawionymi w poniższej tabeli.

W momencie składania dokumentów kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginału zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

Uprawnienia wynikające z tytułu laureata lub finalisty danej olimpiady przysługują kandydatom w roku zdania matury oraz w dwóch kolejnych latach. 

​Nazwa olimpiady ​Zakres kwalifikacji ​Przyznane punkty ​Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego
​Olimpiada Przedsiębiorczości ​laureaci i finaliści ​433 ​tak
​Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ​laureaci – 6 pierwszych miejsc ​433 ​tak
​pozostali laureaci oraz finaliści ​333 ​nie
​Wybrane olimpiady przedmiotowe* ​laureaci stopnia centralnego ​433 ​tak
​finaliści stopnia centralnego ​333 ​nie

*W postępowaniu kwalifikacyjnym brane będą pod uwagę następujące olimpiady przedmiotowe: Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Geograficzna, Ogólnopolska Olimpiada Historyczna, Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Hiszpańskiego, Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Olimpiada Matematyczna, Wiedza o Polsce i Świecie Współczesnym.

Podstawa prawna: Uchwała nr 145 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie Zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w SGH w latach akademickich 2018/2019–2020/2021 oraz Załącznik do uchwały nr 145 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r.

 

 Osiągnięcia sportowe

 

​Kandydat może otrzymać  dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym za niżej wymienione osiągnięcia sportowe. Jeżeli  kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z wymienionych osiągnięć, w procedurze kwalifikacyjnej uwzględniane jest tylko osiągnięcie najwyżej punktowane.

  • 100 punktów za  uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich;
  • 50 punktów za uczestnictwo w mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy w kategorii juniora lub starszej w dyscyplinie podlegającej pod polski związek sportowy (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki);
  • 30 punktów za zdobycie medalu Mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w ostatnich dwóch latach w dyscyplinie podlegającej pod polski związek sportowy (według wykazu Ministra Sportu i Turystyki);
  • 30 punktów za uczestnictwo w krajowych rozgrywkach I ligi lub równoważnej w grach zespołowych w jednym z sezonów ostatnich dwóch lat.

Wszystkie osiągnięcia powinny być udokumentowane oryginalnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Suma punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym nie może przekroczyć  433 punktów.

Podstawa prawna: Uchwała nr 146 Senatu SGH z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku akademickim 2018/2019