Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 rekrutacja na zasadach obowiązujących polaków

 

Jeśli planujesz wziąć udział w rekrutacji na studia licencjackie na zasadach obywateli polskich jesteś we właściwym miejscu.

Rekrutować się na zasadach dotyczących obywateli Polskich mogą:

 • obywatele polscy

 • obywatele państw Unii Europejskiej

 • obywatele państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 • osoby posiadające status uchodźcy w RP

 • osoby którym udzielono ochrony czasowej na terenie RP

 • osoby którym udzielono ochrony uzupełniającej na terenie RP

 • osoby posiadające wydane przez polskie władze zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

 • posiadacze zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydane w związku z okolicznością:

  • połączenia z rodziną;

  • posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich wydanego przez inne państwo oraz dodatkowymi okolicznościami uzasadniającymi zamieszkanie na terytorium RP;

 • posiadacze Karty Polaka.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, sprawdź koniecznie, czy posiadasz dokument uprawniający do rekrutacji na zasadach dla obywateli polskich.

Jeśli nie posiadasz dokumentu uprawniającego do rekrutacji na zasadach obowiązujących Polaków, zapraszamy do rekrutacji na zasadach obowiązujących cudzoziemców.