Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich : Harmonogram rekrutacji
Zasady rekrutacji dla obywateli polskich
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

 
Rekrutacja na studia I stopnia, na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 rozpoczyna się 8 czerwca 2021 r. a kończy 5 dni* po ogłoszeniu wyników egzaminu maturalnego przez właściwy organ.

​Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacy​jnego zostanie opublikowany wiosną 2021 roku.​

---------------
*jeśli ten dzień przypadnie na dzień wolny od pracy, to termin zamknięcia rejestracji przypadnie na pierwszy następujący dzień roboczy
 

 Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 
Harmonogram postępowania rekrutacy​jnego na studia pierwszego stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021​​

​Forma studiów ​

​ Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)​ ​

Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów​2

Okazanie oryginałów dokumentów3 ​​

tura 1​

​ ​ ​ tura 2​4

tura 3​4

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​

​ Składanie dokumentów​

​od

do​​

​od

​do

od​​

​do

​od

​do

​do

​Studia stac​jonarne i niestacjonarne

​30.06
2020

​16.08
2020

​21.08
2020

​21.08
2020

​24.08
2020

​27.08
2020

​27.08
2020

​28.08
2020

​4.09
2020

​4.09
2020

5.09
2020​​

6.02.2021​ ​


1Dane wymienione w § 43 ust. 6 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
2 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 43 ust. 1 i 3 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
3 O którym mowa w § 43 ust. 3 US nr 540 z 26 czerwca 2019 r. z późn. zm.
4 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.


Składanie oryginałów dokumentów 

Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Student przyjęty na studia licencjackie zobowiązany jest złożyć: 

  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. 
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 

- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
-przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
- uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości lub Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
  • zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;
  • dokument potwierdzający znajomość języka obcego (dotyczy osób przyjętych na studia w języku angielskim;
  • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach odpłatności przez małoletniego.
  • oświadczenie o zmiane nazwiska (jeśli dotyczy)
WAŻNE INFORMACJE: 
Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. 


----------------------
Podstawa prawna: