Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po polsku : Przeliczniki ocen
Studiuj po polsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Przeliczniki ocen

 

Dyplom IB (International Baccalaureate) 

Oceny uzyskane z  przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia, przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą.

​IB

SL

Punkty SGH
​IB
 
HL
 
​​Punkty SGH
​7 ​100 7 ​133
​6 ​90 ​6 ​120
​5 ​75 ​5 ​100
​4 ​60 ​4 ​80
​3 ​45 ​3 ​60
​2 ​30 ​2 ​40


Oceny uzyskane z języków:

pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski albo drugi język obcy spośród wyżej wymienionych przelicza się na punkty kwalifikacyjne zgodnie z poniższą tabelą, przy czym liczbę punktów kwalifikacyjnych przyznawanych za drugi język obcy dzieli się przez 3 (trzy).

​IB Ab initio

lub poziom B SL

 

Punkty SGH
​IB A1 (HL lub SL),
A2 (HL lub SL)
lub B HL
 
 
​​Punkty SGH
​7 ​100 7

 

 

100

​6 ​90 ​6
​5 ​75 ​5
​4 ​60 ​4
​3 ​45 ​3
​2 ​30 ​2

Dyplom EB (European Baccalaureate)

Dyplom EB to świadectwo Matury Europejskiej, czyli dokument wydawany absolwentom Szkół Europejskich przeznaczonych dla dzieci pracowników struktur wspólnotowych, działających na podstawie konwencji z 1997 r. podpisanej/ratyfikowanej przez ministrów edukacji krajów członkowskich UE, równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie §10 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz.U. z 2006 r., Nr 63, poz. 443).


Kandydaci z dyplomem EB (European Baccalaureat) wydanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu 21 czerwca 1994 r., kwalifikowani będą na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z przedmiotów wymaganych na dany kierunek studiów. Uzyskany na świadectwie wynik będzie przeliczany na punkty SGH według podanych poniżej zasad:
 
​Wynik na dyplomie EB Poziom podstawowy i rozszerzony​
Punkty SGH​
​9,51 - 10,00 ​100
​9,01 - 9,50 ​92
​8,51 - 9,00 ​85
​8,01 - 8,50 ​78
​7,51 - 8,00  ​71
​7,01 - 7,50 64
​6,51 - 7,00 ​57
​6,00 -6,50 ​50
​0,00 -5,99 ​0

Punktacja dla osób ze starą maturą:

Kandydat,  który  uzyskał  świadectwo  dojrzałości  w  ramach  starej  matury  jest kwalifikowany na podstawie sumy wartości ocen uzyskanych w części ustnej lub z części pisemnej egzaminu dojrzałości z przedmiotów matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia i pierwszy język obcy spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, albo włoski  oraz ⅓ (jednej trzeciej) wartości oceny z drugiego języka obcego, uzyskanej w części ustnej lub pisemnej egzaminu dojrzałości, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy na egzaminie z któregokolwiek z wyżej określonych przedmiotów kandydat uzyskał ocenę zarówno w części ustnej, jak  i części pisemnej egzaminu, liczy się tylko wyższą ocenę.
 
Sumę wartości ocen, przelicza się na punkty kwalifikacyjne, mnożąc ją przez 16⅔ (szesnaście i dwie trzecie)
 
Kandydat,  który  na  egzaminie  dojrzałości  był  zwolniony  ze  zdawania  egzaminu z jednego z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia lub pierwszy język obcy, otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą wartości maksymalnej oceny z przedmiotu objętego  zwolnieniem.  Jeżeli  przedmiotem, którego  dotyczyło  zwolnienie z egzaminu, jest drugi język obcy, kandydat otrzymuje liczbę punktów kwalifikacyjnych odpowiadającą ⅓ (jednej trzeciej) wartości maksymalnej oceny.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych*


UKRAINA

UKRAINA
​Ocena na świadectwie
(Skala 1-12)
​Punkty SGH
12 ​100
​11 ​92
​10 ​83
​9 ​75
​8 ​67
​7 ​58
​6 ​50
​1-5 0

 

ROSJA, KAZACHSTAN, SZWECJA (1996 - 2012)

ROSJA
(skala 2 – 5)
KAZA​C​HSTAN​
(skala 1 – 5)
SZWECJA
(skala literowa)
Punkty ​SGH​
​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie ​​ ​ ​Ocena na świadectwie
​5 ​5 ​MVG ​100
​4 4 ​VG ​75
​3 ​3 ​G ​50
​2 ​1-2 ​IG ​0
 


SZWECJA (świadectwa od 2013)

SZWECJA
​Ocena na świadectwie
(skala A - F)
Punkty w SGH
​A ​100
​B ​90
​C ​75
​D ​60
​E ​50
​F ​0
 
 
NORWEGIA
​​Ocena na świadectwie
(skala 1 - 6)
Punkty w SGH
​6 100
5 90
​4 75
​3 ​60
​2 ​50
​1 0
 
 

 

BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ​ ​
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 

LITWA 

LITWA
​ Ocena na świadectwie
(skala 1 – 10)
Poziom A i B
Punkty SGH​
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​80
​7 ​70
​6 ​60
​5 ​50
​1 – 4 0​
 


Ocena na świadectwie 
(skala 1 – 100)
Punkty SGH​
​92-100 ​100
​84-91 ​90
75-83 ​80
​67-74 ​70
58-66 ​60
​50-57 ​50
​40-49 ​40
​30-39 ​30
​20-29 ​20
​0-19​ ​0


 ​AUSTRIA, NIEMCY, CZECHY, SŁOWACJA

AUSTRIA
Skala 1 – 5

​NIEMCY
Skala 1 – 6

CZECHY
Skala 1 – 5

​SŁOWACJA
Skala 1 – 5
Punkty SGH​
​Ocena na świadectwie ​Ocena na świadectwie
​​Ocena na świadectwie ​​Ocena na świadectwie
​1 ​1 ​1 ​1 ​100
​2 ​2 ​2 ​2 ​84
​3 ​3 ​3 ​3 ​67
​4 ​4 ​4 ​4 ​50
​5 ​5-6 ​5 ​5 ​0
 


 USA

​ ​USA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A, A+ ​100
​A- 92
​B+ ​89
​B ​86
​B- ​82
​C+ ​79
​C ​76
​C- ​72
​D+ ​69
​D ​66
​D- ​62
​F ​0Swiadectwa GED ​

​​Ocena (skala 0-200 za każdy przedmiot​​)
Punkty SGH​ ​
195-200 ​100
185-194 ​90
​175-184 ​80
165-174 ​70
155-164 ​60
145-154 ​50
 
Swiadectwa GED 
Ocena na świadectwie (skala 0-800 za każdy przedmiot) Punkty SGH​​
700-800 100
​600-699 ​90
​500-599 85
400-499 75
​300-399 60​
200-299
50​

WIELKA BRYTANIA 
Świadectwo GCE (General Certificate of Education) wydane przez AQA lub WJEC lub ORC – oceny na poziomie A-level (advance); nie uznajemy poziomu O-level czy AS-level (advanced subsidiary).
WIELKA BRYTANIA
Ocena na świadectwie (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A* ​100
​A 92
​A- ​89
​B+ 65
​B ​60
​B- ​55
​C+ ​50
​C 45
​C- ​0
​D+ 0
​D ​0
​D- ​0
​E ​0
​F ​0

 

SZKOCJA

​Advanced Higher ​Scottish Higher ​Punkty SGH
​A - 75-100% ​A - 70-100% ​100
​B - 60-74% ​B - 60-69% ​84
​C - 50-59%
​C - 50-59% ​67
​D - 45-49%
​D - 45-49% ​50
​N/A - <45% ​N/A - <45% ​0
 

​Bands ​Punkty SGH
​A1 - 85-100% ​100
​A2 - 70-84% ​90
​B3 - 65-69% ​80
​B4 - 60-64% ​70
​C5 - 55-59% ​60
​C6 - 50-54% ​50
​D7 - 45-49% ​40
​Band 8 (no award) - 40% ​0
​Band 9 (no award) - <40% ​0
 

IRLANDIA

Wyłącznie poziom HL (Higher Level)
 
IRLANDIA
Ocena na świadectwie HL (skala literowa) ​​Punkty SGH​ ​
​A1 ​100
​A2 90
​B1 85
​B2 ​80
​B3 ​75
​C1 70
​C2 65
​C3 ​60
​D1 55
​D2 50
​D3 45
​E - F ​0

 

​Ocena na świadectwie HL Punkty SGH​
​1 ​100
​2 ​90
​3 ​80
​4 ​70
​5 ​60
​6 ​50
 

FRANCJA

FRANCJA 
Ocena na świadectwie  (skala 1-20) ​​Punkty SGH​ ​
​20.00 – 18.00 ​100
17.99 – 16.00 90
15.99 – 14.00 ​80
13.99 – 12.00 70
11.99 – 10.00 60
​1.00 – 9.00 ​0

 

BELGIA

Ocena na świadectwie
​Punkty SGH
​18-20 ​100
​16-17 ​90
​14-15 ​80
​13 ​70
​12 ​60
​0-11,5 ​0
 

BELGIA (Flandria)
​Ocena na świadectwie Punkty SGH​
​90-100 ​100
​81-90 ​84
​70-80 ​67
​50-70 ​50
​0-49 ​0
 

ARMENIA

​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
18,00 - 20,00 =  A ​20 pkt= 100, 19 pkt= 95%, 18 pkt= 90% itd.
​13,00 - 17,99 =  B
​8,00 - 12,99 =  C/P
​0 - 7,9 =  F ​0 pkt = 0%
Skala ocen z przedmiotów 0-10 pkt ​Punkty SGH
​8,00 - 10,00 =  A ​10 pkt = 100%, 9 pkt = 90%, 8 pkt = 80% itd.
​7,00 - 8,99 =  B
​5,00 - 6,99 =  C/P
​0 - 4,99 =  F
​0 pkt= 0%
 

BUŁGARIA
​Ocena na świadectwie Punkty SGH​
​6.00 (A) ​100
​5.00 - 5.99 (A) ​84
​4.00 - 4.99 (B) ​67
​3.00 - 3.99 ( C) ​50
​2.00 - 2.99 (F) ​0
 

WŁOCHY
​Ocena na świadectwie ​Grade description ​Punkty SGH
​9.00-10.00 ​Ottimo (Exellent) ​100
​8.00-8.99 ​​Distinto (With Distinction) ​84
​7.00-7.99 ​​Buono (Good) ​67
​6.00-6.99 ​​Sufficiente (Sufficient) ​50
​0-5.99 ​​Respinto (Fail) ​0
 

HOLANDIA

Świadectwa VWO i HAVO
​Ocena na świadectwie ​​Punkty SGH
​10 ​100
​9 ​90
​8 ​75
​7 ​60
6 ​50
1-5 ​0
 

GRECJA
​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​18-20 ​100
​16-17 ​90
​14-15 ​80
​13 ​70
​12 ​60
​0-11,5 ​0
 
HISZPANIA
​Ocena na świadectwie ​Punkty SGH
​9.00-10.00 ​100
​8.00-8.99 ​84
​7.00-7.99 ​67
​6.00-6.99 ​50
​0-5.99 ​0
 
MONGOLIA
​Ocena na świadectwie (A-F) ​Punkty SGH
​A ​100
​B ​84
​C ​67
​D ​50
​F ​0
  ​

-------------------------------------------------------

* Sposób przeliczania ocen z najczęściej występujących świadectw zagranicznych będących podstawą kwalifikacji na studia I stopnia w SGH – UKR. (19.05.2016)