Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 

​Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w języku polskim, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1.  Rejestracja w systemie rekrutacyjnym

  • wprowadź do systemu wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad i za osiągniecia sportowe;
  • wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej;
  • wpłać opłatę rekrutacyjną na konto bankowe, widoczne w ISR;
  • wybierz również tryby studiów (lub kierunki w języku angielskim) i uszereguj je według swoich preferencji. 
Dane możesz swobodnie modyfikować aż do dnia zamknięcia systemu. Wtedy też upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.

2. Procedura kwalifikacyjna

  •   O przyjęciu na studia niestacjonarne w języku polskim (popołudniowe i sob​otnio-niedzielne) decyduje wynik przeliczony na podstawie wyników maturalnych (max. 333 pkt) uzyskanych przez kandydata.

Jeżeli jesteś laureatem bądź finalistą olimpiady ​(dotyczy tylko olimpiad prowadzonych w Polsce) lub też możesz się pochwalić osiągnięciami sportowymi (tylko jeżeli masz zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy), możesz zdobyć dodatkowe punkty kwalifikacyjne – koniecznie przeczytaj zakładkę olimpiady i osiągnięcia sportowe

Oceny na świadectwie dojrzałości. W ramach postępowania kwalifikacyjnego możesz zgłosić wyniki z czterech kategorii przedmiotów – przy czym w obrębie jednej kategorii możesz wybrać tylko jeden przedmiot i nie możesz zgłosić dwukrotnie wyniku z jednego przedmiotu (niezależnie od jego poziomu). Z przedmiotów na świadectwie dojrzałości można otrzymać maksymalnie 333 punkty kwalifikacyjne.

Brak wyniku z danej kategorii przedmiotu nie dyskwalifikuje Cię z udziału w rekrutacji na studia w SGH – po prostu nie otrzymujesz punktów kwalifikacyjnych w danej kategorii.

Poniższa tabela przedstawia punktację dla kandydatów, którzy zdawali Nową Maturę:  

​Kategoria przedmiotu ​Wymagany poziom ​Punkty rekrutacyjne
Przedmiot I:
matematyka albo fizyka
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Przedmiot II:
fizyka, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, albo ekonomia
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Dodatkowe punkty za poziom klas dwujęzycznych:
1% = 1/3 pkt
Język obcy I:
angielski ,niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, albo włoski
​pisemny rozszerzony ​1% = 1 pkt, max. 100 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/3 pkt, ale nie więcej niż 100 pkt
Język obcy II:
angielski lub niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski
​pisemny podstawowy lub pisemny rozszerzony ​Punkty przeliczne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym:
1% = 1/3 pkt, max. 33 pkt;

Punkty przeliczane na poziomie klas dwujęzycznych:
1% = 4/9 pkt, ale nie więcej niż 33 i 1/3  pkt

WAŻNE! Jeżeli rekrutujesz się na podstawie innego dokumentu niż świadectwo Nowej Matury, zapoznaj się z zakładką przeliczniki ocen.


Test kwalifikacyjny.
Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim zobowiązany jesteś do napisania testu z wiedzy o przedsiębiorczości.  Z testu możesz otrzymać maksymalnie 100 punktów kwalifikacyjnych.

Przykładowy test z wiedzy o przedsiębiorczości 2018/2019.


3. Składanie dokumentów

Gdy otrzymasz komunikat o zaproszeniu do złożenia dokumentów, na Twoim koncie w systemie rekrutacyjnym odblokuje się zakładka z dokumentami do wydruku – znajdziesz tam formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem bibliotecznym, oraz zestawienie dokumentów. Koniecznie wydrukuj wszystkie pliki, podpisz i zabierz ze sobą, ponieważ musisz je złożyć razem z innymi dokumentami. 

Pamietaj, że koniecznie musisz złożyć dokument potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej B2 (jeden z poniższych):

  • polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;
  • certyfikat znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego przynajmniej na poziomie B2;
  • inny certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B2 uznany przez Komisję ds. testu językowego dla cudzoziemców powołaną przez Rektora.
Kandydat nieposiadający ww. dokumentu może przystąpić do testu z języka polskiego​ w SGH, który odbędzie się w lipcu 2020 r. Na test można zapisać się za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego. Udział w teście jest bezpłatny.


Dokumenty należy złożyć osobiście  – szczegóły będą podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście w SGH, dokumenty może złożyć za Ciebie Twój pełnomocnik jeśli będzie miał Twoje pisemne upoważnienie​. 

WAŻNE! Dokumenty kandydatów na studia nie mogą zostać przesłane do SGH pocztą ani kurierem.

Jeśli w dniu składania dokumentów nie będziesz mieć jeszcze ukończonych 18 lat pamiętaj, że musisz dodatkowo złożyć pisemną zgodę Twoich rodziców lub opiekunów prawnych​.

Ważna informacja dla stypendystów NAWA

Zgodnie z nowymi regulaminami programów stypendialnych NAWA, fakt przyznania stypendium nie jest równoznaczny z przyjęciem stypendysty na wybraną uczelnię. Jeśli jesteś stypendystą NAWA, aby dostać się na studia w SGH powinieneś wziąć udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Podstawa prawna: