Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studiuj po angielsku : Rekrutacja krok po kroku
Studiuj po angielsku
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Rekrutacja krok po kroku

 
​​​​​​​
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Aby pomyślnie ukończyć rekrutację na studia w języku angielskim, zapoznaj się z kolejnymi krokami procedury rekrutacyjnej:

1.  Rejestracja w systemie rekrutacyjnym (ISR)

  • wprowadź do ISR wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości.
  • wybierz formę studiów lub kierunek i uporządkuj ​w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jeden);
  • umieść plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;​
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 
Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji.
Ważne informacje
Do chwili zamknięcia rejestracji w formularzu rekrutacyjnym ISR możesz uzupełniać i zmieniać dane wprowadzone do ISR. 

- Zmiana danych osobowych (obywatelstwo, PESEL, data urodzenia i płeć) jest możliwa pod warunkiem, że nie dokonałeś wyboru poziomu studiów. W przeciwnym razie należy wyrejestrować się z formularza rekrutacyjnego ISR, zmienić dane i ponownie wybrać odpowiedni formularz rekrutacyjny.

 - Aktualizacja danych kontaktowych w ISR jest możliwa do zakończenia procesu rekrutacji, rozumianego jako wpis na listę studentów lub otrzymanie decyzji o nieprzyjęciu na studia.

- W dniu zamknięcia ISR upływa termin dokonania opłaty rekrutacyjnej. 

- Nie zapomnij też o sprawdzaniu komunikatów w systemie rekrutacyjnym.​

2. Wgrywanie skanów ISR i procedura kwalifikacyjna

Po zaakceptowaniu zdjęcia kandydata w systemie, odblokowana zostanie zakładka umożliwiająca pobranie formularza rekrutacyjnego oraz wgranie skanów wymaganych dokumentów. Akceptowany format skanów to pliki pdf.

Jeżeli kandydat dokonał opłaty rekrutacyjnej oraz wgrał wszystkie wymagane dokumenty, system rekrutacyjny umożliwi mu przesłanie skanów do weryfikacji. Wyniki weryfikacji dokumentów będą widoczne w systemie.

Ważne: Kryterium kwalifikacyjnym na studia stacjonarne w języku angielskim jest kolejność zgłoszeń, przez którą rozumie się datę i godzinę przekazania do weryfikacji przez system rekrutacyjny ISR kompletu skanów wymaganych dokumentów

3. Składanie oryginałów dokumentów

Kandydaci przyjęci na studia w języku angielskim w SGH zobowiązani są złożyć oryginały dokumentów w terminie określonym w harmonogramie lub nie póżniej niż w terminie wskazanym w decyzji o przyjęciu. 

Dokumenty należy złożyć osobiście, w terminie wskazanym w odpowiednim harmonogramie rekrutacji, a szczegóły dotyczące procesu składania dokumentów zostaną podane w komunikacie w systemie rekrutacyjnym. 
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3