Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców : Harmonogram rekrutacji
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 Harmonogram rekrutacji 2020/2021

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
na studia pierwszego stopnia prowadzone 
w języku polskim
 rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa

 

 

 

Forma studiów ​

​ Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)​ ​

Postępowanie kwalifikacyjne oraz składanie dokumentów​2

 

 

 

Ostateczny termin na dostarczenie 

wymaganych

dokumentów2 ​​

tura 1​

​ ​ ​ tura 2​3

tura 3​3

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​

Składanie dokumentów oraz potwierdzenie woli udziału w kolejnej turze kwalifikacji​ ​

Postępo-
wanie kwalifika-
cyjne​ ​

​ Składanie dokumentów​

​od

do​​

​od

​do

od​​

​do

​od

​do

​d​o

​Studia stacjonarne i niestacjonarne w języku polskim

​30.06
2020

​16.08
2020

​21.08
2020

​21.08
2020

​24.08
2020

​27.08
2020

​27.08
2020

​28.08
2020

​4.09
2020

​4.09
2020

5.09
2020​​

29.01.2021


1 Rozumiane jako wgranie do ISR dokumentów wymienionych w § 35 ust. 1, 2 i 5 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
2 O którym mowa w § 35 ust. 1 i 2 zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu podejmowania przez cudzoziemców studiów wyższych w SGH.
3 Jeżeli Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Cudzoziemców podejmie decyzję o uruchomieniu dodatkowej tury.


**************************************************

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 
na studia pierwszego stopnia prowadzone
 w języku angielskim
 rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 
dla kandydatów nieposiadających polskiego obywatelstwa​

 

Forma studiów

Rejestracja kandydatów w ISR (internetowym systemie rekrutacyjnym)

Termin końcowy na edycję zgłoszenia

Termin końcowy na

akceptację tzw. offer letter

Ostateczny termin na dostarczenie wymaganych

dokumentów

​od

do

do1

Studia stacjonarne w języku angielskim

30.06.2020

27.07.2020

30.07.2020

10.08.2020

29.01.2021

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne w języku angielskim2

8.09.2020

11.09.2020

14.09.2020

18.09.2020

29.01.2021

1 O ile decyzja o przyjęciu nie stanowi inaczej.
2 Jeżeli Rektor podejmie decyzję o uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej.

 
Składanie oryginałów dokumentów 


Studenci przyjęci na studia są zobowiązani do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie w celu sporządzenia przez SGH poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Student przyjęty na studia licencjackie zobowiązany jest złożyć: 
  • ​oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą. 
Ponadto, zagraniczne świadectwo powinno być: 
- zalegalizowane lub opatrzone apostille (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach Unii Europejskiej, OECD i EFTA oraz dyplomów IB i EB);
- przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski lub angielski;
- uznane decyzją kuratora oświaty za równoważne polskiemu świadectwu dojrzałości (nie dotyczy dokumentów wydanych w krajach UE, EFTA, OECD, Chinach, Białorusi, Ukrainie oraz Libii, a także dyplomów IB i EB).

  • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego, Olimpiady Przedsiębiorczości lub Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej;
  • zaświadczenie wydane przez odpowiedni polski związek sportowy dokumentujące osiągnięcia sportowe kandydata;​
  • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
  • oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego – zgoda na podjęcie studiów i zawarcie umowy o warunkach odpłatności przez małoletniego;​
  • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności;
  • decyzja o przyznaniu stypendium Dyrektora NAWA (dotyczy stypendystów NAWA)​;
  • oświadczenie o zmianie nazwiska (jeśli dotyczy).

Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej do złożenia dokumentów. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie przez osobę upoważnioną podczas składania dokumentów wypełnionego upoważnienia, które dostępne jest tutaj. ----------------------------
Podstawa prawna: