Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 zarządzanie

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH dostarczają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie w SGH w szczególności:

[wiedza:]
 • rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w organizacjach i w otaczającym je świecie,
 • ma wiedzę pozwalającą mu diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami i procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją,
 • zna najlepsze praktyki z zakresu zarządzania w dziedzinach objętych programem studiów i zasady prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,
[umiejętności:]
 • umie docierać do źródeł wiedzy i korzystać z nich w procesach zarządzania, 
 • umie diagnozować i rozwiązywać problemy związane z podstawowymi funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją, 
 • potrafi formułować problemy projektowe oraz planować i kontrolować realizację projektów, umie wypełniać podstawowe funkcje zarządzania i procesów w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym,
[kompetencje społeczne:]
 • ​jest zdolny do skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania,
 • wykazuje umiejętności podejmowania decyzji,
 • w sposób wyważony i kompetentny opiniuje i ocenia pracę innych.
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 25) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 26-28)
 

 MIEJSCA ZATRUDNIENIA: GDZIE NP. MOŻESZ PRACOWAĆ JAKO ABSOLWENT TEGO KIERUNKU?

 
​Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia  jest przygotowany do pracy zawodowej w charakterze specjalisty oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w różnorodnych organizacjach, w tym w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej i samorządowej różnych szczebli, jak też do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  
 

 Specjalności

 
 • ​​​biznes w gospodarce cyfrowej​
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • marketing
 • przedsiębiorczość
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​​​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.png 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png