Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
międzynarodowe stosunki gospodarcze : międzynarodowe stosunki gospodarcze
międzynarodowe stosunki gospodarcze
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 międzynarodowe stosunki gospodarcze

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, m.in. w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających w skali międzynarodowej, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych utrzymujących kontakty z partnerami za granicą oraz prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, której zakres obejmuje rynki zagraniczne. 
 
Studia te dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia. 

W ramach studiów na tym kierunku można realizować Program Podwójnego Dyplomu​.​​
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w SGH w szczególności: 

 
[wiedza:] 
 • ma wiedzę na temat gospodarki światowej, w tym gospodarki Unii Europejskiej, wiedzę dotyczącą międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, 
 • ma wiedzę z zakresu finansów, rozliczeń i transakcji międzynarodowych oraz wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu międzynarodowego, 
 • ma wiedzę o funkcjonowaniu wybranych podmiotów nastawionych na działalność międzynarodową (m.in. Unii Europejskiej a także przedsiębiorstw, organizacji i instytucji międzynarodowych publicznych i prywatnych), 
[umiejętności:] 
 • umie ​praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów dotyczących podmiotów zaangażowanych w działalność międzynarodową, 
 • umie posługiwać się podstawowymi technikami pozyskiwania danych oraz metodami ich analizy w badaniach gospodarki światowej oraz gospodarek krajów i ich grup, a także realizować proste zadania badawcze, 
 • umie identyfikować czynniki międzynarodowej konkurencyjności krajów i przedsiębiorstw, prowadzić transakcje międzynarodowe, pracować w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo zespole, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje świadomość znaczenia międzynarodowych uwarunkowań pozycji krajów i przedsiębiorstw, 
 • wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych oraz odpowiedzialność za pracę własną i innych, 
 • rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki zawodu. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 26) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 27-28)
 

 Specjalności

 
 • Economics of Central and Eastern Europe 
 • przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym ​
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

 
Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.png 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Promocji i Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png