Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne : metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz kanonu wiedzy z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna tego kierunku obejmuje też przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. 

W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden jest nakierowany na metody ilościowe w ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą. 

Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • zna podstawy teorii i zastosowań z zakresu następujących kierunkowych treści kształcenia: matematyki, w szczególności analizy matematycznej i algebry liniowej; rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej; projektowania badań i analizy statystycznej; demografii; ekonomii matematycznej; ekonometrii; badań operacyjnych; matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; programowania komputerowego; projektowania systemów informatycznych; baz danych, 
 • zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • rozumie matematyczny opis zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych, 
[umiejętności:] 
 • potrafi rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • rozumie i umie stosować narzędzia analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce, 
 • umie stosować algebrę liniową w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji, umie projektować i realizować badanie statystyczne, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje się elastycznością, samodzielnością myślenia i racjonalnością – jako podstawą przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach i organizacjach gospodarczych, 
 • rozumie potrzebę korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • sięga bez obawy do narzędzi ilościowych, jest ostrożny i kreatywny w korzystaniu z nich. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 20-21) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 21-24)
 

 Specjalności

 
 • ekonometria stosowana
 • ekonomia matematyczna
 • informatyka gospodarcza
 • metody analizy decyzji ​
 • metody ilościowe w finansach
 • statystyka i demografia
 • statystyka stosowana
 • wprowadzenie do metod akturialnych
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:


 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub informatyka, lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.png 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png