Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) : globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH dostarczają wiedzę i rozwijają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. 

Absolwenci rozumieją globalną dynamikę handlu i rynków kształtowaną przez siły globalizacji oraz umieją ocenić ich wpływ na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. Rozumieją oni wymagania związane ze współpracą transnarodową i działalnością marketingową, przed jakimi stoją organizacje funkcjonujące na arenie międzynarodowej. 
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH w szczególności: 

 
[wiedza:] 
 • rozumie podstawowe problemy ekonomiczne na poziomie międzynarodowym oraz zna sposoby rozwiązywania tych problemów, posiada wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych i rynków kapitałowych oraz podstaw finansów i rachunkowości w kontekście transakcji międzynarodowych, 
 • posiada wiedzę o różnych podmiotach koncentrujących się na działalności międzynarodowej, rozumie koncepcje międzynarodowej konkurencyjności gospodarek narodowych oraz zrównoważonego rozwoju, 
 • posiada wiedzę o międzynarodowych praktykach zarządzania przedsiębiorstwami i marketingu, zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsięwzięć międzynarodowych,
[umiejętności:] 
 • wykazuje zdolności do identyfikacji czynników przyczyniających się do międzynarodowej konkurencyjności państw i przedsiębiorstw, 
 • posiada umiejętność przeprowadzania międzynarodowych transakcji i operacji logistycznych, wykazuje umiejętności pracy w międzynarodowym zespole wielokulturowym, 
 • umie wyciągnąć logiczne wnioski i jest w stanie wypowiadać się na podstawie danych z różnych źródeł, umie podejmować decyzje i organizować pracę zespołową,
[kompetencje społeczne:] 
 • posiada umiejętności realizowania różnych projektów biznesowych, wykazuje inicjatywę, samodzielność w działalności biznesowej i umiejętności negocjacyjne, 
 • charakteryzuje się odpowiedzialnością za pracę własną i innych osób, rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki zawodowej, 
 • wykazuje zdolność do formułowania i uzasadniania sądów w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, umie ukierunkować swoje samokształcenie.
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 16-17) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 17-19)
 

 MIEJSCA ZATRUDNIENIA: GDZIE NP. MOŻESZ PRACOWAĆ JAKO ABSOLWENT TEGO KIERUNKU?

 
Studenci zdobywają umiejętności pozwalające im na przeprowadzanie podstawowych analiz finansowych i marketingowych zgodnie z wymogami biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Już w ramach studiów realizują projekt doradczy​ dla sektora prywatnego i publicznego. Program przygotowuje do pracy w środowisku międzynarodowym początkujących specjalistów, którzy będą mogli być zatrudnieni w zajmujących się finansami, sprzedażą, logistyką i marketingiem jednostkach organizacyjnych podmiotów biznesowych i pozabiznesowych, w tym organizacji pozarządowych oraz organów rządu centralnego i samorządu. Program daje dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.​
 

 Specjalności

 
 • biznes międzynarodowy
 • europejska integracja gospodarcza wobec wyzwań globalnych
 • finanse międzynarodowe 
 • rozwój globalny i zarządzanie (Governance)
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne
Zasady rekrutacji 

 
Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

 
Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.png 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png