Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
finanse i rachunkowość : finanse i rachunkowość
finanse i rachunkowość
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 finanse i rachunkowość

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH dostarczają szerokiej wiedzy z zakresu finansów oraz wyposażają studentów w podstawową wiedzę umożliwiającą prowadzenie analiz finansowych. 

Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze specjalisty w dziedzinie finansów i rachunkowości lub prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Studia są akredytowane przez ACCA – The Association of Chartered Certified Accountants.
 

 Rankingi i akredytacje

 
​​1. Akredytacja ACCA potwierdza wysoki, zgodny ze światowymi standardami poziom nauczania i gwarantuje odpowiedni nacisk na ćwiczenie praktycznych kompetencji poprzez analizę „case study” na zajęciach. Prowadzone są we współpracy z EY Poland. Przyznanie akredytacji oznacza również, że studenci zaliczający przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowe, cenne zwolnienia z egzaminów ACCA (szczegółowa oferta po prawej stronie). ​

2. Kierunek finanse i rachunkowość uzyskał wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonym ustawowo zadaniach i trybie pracy.

RANKINGI

W rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym przez „Perspektywy” w 2021 r. kierunek finanse i rachunkowość sklasyfikował się na 1. pozycji wśród kategorii kierunków ekonomicznych.
 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • zna mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków oraz zakładów ubezpieczeń, zna i rozumie współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, 
 • ma wiedzę na temat objaśniania, interpretacji i stosowania podstawowych zasad rachunkowości finansowej, 
 • ma wiedzę z zakresu analizy finansowej w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, 
[umiejętności:] 
 • umie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego (z uwzględnieniem otoczenia gospodarczo-prawnego, w jakim dany podmiot funkcjonuje) oraz merytorycznie uzasadnić sformułowaną ocenę, 
 • potrafi wyliczyć efektywność poszczególnych instrumentów finansowych oraz dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego instrumentu, 
 • potrafi ocenić skutki finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie, 
[kompetencje społeczne:] 
 • rozumie i akceptuje zasady etyki w dziedzinie finansów i rachunkowości, w tym kodeksów dobrych praktyk, 
 • wykazuje otwartość na pracę zespołową i docenia inicjatywy w zakresie jej organizowania, 
 • jest świadomy zasad funkcjonowania jednostki w zespole. 
W Informatorze SGH​ znajdziesz także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 11) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 12-15)
 

 MIEJSCA ZATRUDNIENIA: GDZIE NP. MOŻESZ PRACOWAĆ JAKO ABSOLWENT TEGO KIERUNKU?

 
​Miejsca pracy:
 • podmioty z sektora finansowego, w tym głównie banki, firm ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne,
 • firmy doradztwa finansowego, 
 • biura rachunkowe,  
 • podmioty sektora administracji publicznej. 
Wykonywane zawody:
 • doradcy finansowego,
 • analityka finansowego,
 • dyrektora/menedżera ds. finansowych,  
 • księgowego,
 • pracownika działu finansowego. 
 

 Specjalności

 
 • ​banko​wość​ 
 • finanse osobiste​
 • finanse przedsiębiorstwa 
 • międzynarodowe rynki finansowe 
 • rachunkowość 
 • ubezpieczenia ​
 

 Specjalność międzykierunkowa

 
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub informatyka, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
​​
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.png 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 Oferta ACCA w SGH

 

​Jesteś zainteresowany kwalifikacją ACCA? Dobrze się składa!

SGH dzięki akredytacji ACCA oferuje swoim studentom możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów:

 • na studiach I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość – możliwość uzyskania 7 zwolnień z egzaminów ACCA: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7

Więcej informacji o:

 

 Kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png