Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 ekonomia

 
Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych. Studia te przygotowują ponadto do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

 Korzyści

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia w SGH w szczególności: 

[wiedza:] 
 • zna mikroekonomię i makroekonomię na poziomie średnio zaawansowanym, 
 • rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych, 
 • zna najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii i wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii stosowanej, 
[umiejętności:] 
 • umie praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych oraz do wyrobienia sobie opinii na temat problemów gospodarczych i społecznych, 
 • umie korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania, interpretować dane ekonomiczne,
 • umie postrzegać problemy ekonomiczne w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz skutecznie komunikować się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie, 
[kompetencje społeczne:] 
 • wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych, odpowiedzialność za pracę własną i innych, 
 • rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki zawodu ekonomisty, 
 • ma świadomość roli ekonomii w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. 
W Informatorze SGH​ znaleźć można także: 
 • pełną listę efektów kształcenia (s. 8) 
 • listę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (s. 9-10)
 

 Miejsca zatrudnienia: gdzie np. możesz pracować jako absolwent tego kierunku?

 
​Absolwenci ekonomii mogą być zatrudniani na stanowiskach kierowniczych i analityków ekonomicznych w różnych sektorach gospodarki, mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, pracować jako komentatorzy życia gospodarczego na rynku medialnym.
 

 Specjalności

 
 • ​​Ekonomia głównego nurtu
 • Ekonomia heterodoksyjna
 
 

 Czesne

 

Wysokość opłat za studia dla:

 

 Organizacja studiów

 
​​Tryb studiów: 
 • stacjonarne 
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 
Zasady rekrutacji 

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 
 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony) 
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony) 
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony) 
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony) 
Szczegółowe zasady przyjęć: 
Warunki ukończenia: uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
 

 Materiały informacyjne

 
okladka-licencjackie-2018-2019.png 
 
 

 Oferta edukacyjna

 
 

 Zobacz także

 
 
 

 kontakt

 

Dział Rekrutacji

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

godziny pracy działu: 8:00–16:00
(od poniedziałku do piątku)​

2019.06.24_Ranking_Perspektywy-01.png