Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Сайт для кандидатов из Беларуси 中国申请者页面 Page for candidates from India Сайт для кандидатів з України OFERTA SGH
Studia licencjackie : Test Wiedzy o Przedsiebiorczości
Study in English Uniwersytet Trzeciego Wieku E-learning Szkolenia korporacyjne Kursy językowe Studia MBA Studia doktoranckie Studia podyplomowe Studia magisterskie Studia licencjackie Kursy przygotowawcze Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akademia Młodego Ekonomisty
 

 TEST KWALIFIKACYJNY NA STUDIA LICENCJACKIE 2022/2023

 
 
Podstawowe informacje o teście

Test z wiedzy o przedsiębiorczości (WOP) ma na celu sprawdzenie ogólnych predyspozycji intelektualnych kandydata do studiów ekonomicznych. Test obowiązuje jedynie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne w języku polskim.

Jaki zakres wiedzy jest sprawdzany na teście WOP?

Podstawa programowa, którą obejmuje test, jest zbieżna z podstawą programową przedmiotu podstawy przedsiębiorczości prowadzonego w polskich liceach ogólnokształcących i technikach.

Zapoznaj się również z:
Jaka jest formuła testu WOP?

Test trwa 90 minut i składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru o różnej wartości punktowej, z których łącznie możesz uzyskać od 0 do 100 punktów.
Nie ma ustalonego progu minimalnego oznaczającego zaliczenie testu WOP – nawet jeśli zdobędziesz 1 punkt, to powiększysz pulę swoich punktów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększysz swoją szansę na przyjęcie na studia w SGH.

Jak się zapisać na test WOP?

Nie ma oddzielnych zapisów na test – wystarczy, że w ISR zadeklarujesz chęć rekrutacji na studia stacjonarne po polsku. Pamiętaj jednak, że Twoja rejestracja musi być skuteczna abyś mógł wziąć udział w teście, co znaczy, że powinieneś terminowo uzupełnić wymagane zakładki w ISR i wpłacić opłatę rekrutacyjną.

Gdzie i kiedy odbędzie się test WOP?

Test organizowany jest przez SGH i na terenie SGH w dniu wskazanym w harmonogramie rekrutacji, nie ma możliwości przystąpienia do testu w innym terminie lub w trybie zdalnym. 
 
Zarezerwuj sobie czas w tym dniu między 9:00 a 15:00.Szczegółowe informacje o godzinie rozpoczęcia testu i sali, w której będziesz go pisać, zostaną udostępnione przez ISR w zakładce KARTA WSTĘPU.

Co muszę wziąć ze sobą na test WOP?

Na test zabierz ze sobą dokument tożsamości (najlepiej dowód osobisty lub paszport), kartę wstępu oraz informacja dla kandydatów na studia (oba dokumenty będą do wydrukowania w ISR) oraz czarny długopis.

Kiedy i jak poznam swój wynik z testu WOP?

Informację o wyniku z testu otrzymasz w ISR w dniu ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

Kto jest zwolniony z pisania testu WOP?

Z testu zwolnieni są ci kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymali 433 punkty na podstawie zadeklarowanych osiągnięć w olimpiadach. Są to:
  • laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości,
  • laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 6 pierwszych miejsc,
  • laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego określonych uchwałą Senatu SGH.
Czy będzie organizowany kurs przygotowawczy do testu WOP?

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie.
---------
 
Podstawa prawna dotycząca obywateli polskich: